Underground CO2 storage - case study of Jastrząbka Stara structure, SE Poland

Justyna NOSAL, Roman SEMYRKA

Abstract


Carbon dioxide injection into depleted oil fields is widely used. The injection enhances oil recovery and generates other advantages like: (1) decrease of carbon dioxide concentration in the atmosphere and (2) the possibility for CO2 emission trade. Geological and reservoir parameters of Jastrząbka Stara structure are discussed in this paper in the context of possible CO2 sequestration. Reservoir absorptivity and tightness, overburden thickness, storage capacity as well as social and economical aspects are taken into consideration. Based upon these factors, Jastrząbka Stara oil deposits may be classified as potential carbon dioxide storage site.Detailed data cannot be published due to Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA) confidentiality requirements.

Keywords


geological sequestration of CO2, sequestration criteria, enhanced oil recovery

Full Text:

PDF

References


Bachu S., 2000. Sequestration of carbon dioxide in geological media: Criteria and approach for site selection in response to climate change. Energy Conversion and Management, 41, 9, 953-970.

Chadwick A., Arts R., Bernstone Ch., May R, Thibeau S. & Zweigel P., 2008. Best practice for the storage of CO2 in saline aquifers. British Geological Survey, Keyworth.

Ferguson R.C., Nichols C., Van Leeuwen T. & Kuuskraa V.A., 2009. Storing CO2 with Enhanced Oil Recovery. Energy Procedia, 1, 1989-1996.

Gawlik U., 2001. Dokumentacja geologiczna złoża ropy naftowej Jastrząbka Stara. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku [unpublished].

Karnkowski P., 1999. Oil and gas deposits in Poland. The Geosynoptics Society "GEOS" -University of Mining and Metallurgy, Cracow.

Lubaś J., Sowiżdżał K., Stadtmüller M. & Szufita S., 2010. Możliwości wspomagania wydobycia ropy naftowej i geologicznego składowania CO2 na złożu Nosówka. Prace Naukowe INiG, 170, 379-388.

Majorowicz J., 1971. Przebieg wartości stopnia geotermicznego w Polsce w przedziale głębokości 200-2500 m. Kwartalnik Geologiczny, 15, 4, 891-900.

Marcinkowski A., 2007. Projekt zabiegu nagazowania I Poziomu złoża Jastrząbka Stara. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku [unpublished].

Marcinkowski A. & Kozimor T., 2005. Charakterystyka geologiczna, złożowa oraz historia eksploatacji złoża ropy naftowej Jastrząbka Stara. Sanok.

Metz B., Davidson O., Coninck H., Loos M. & Meyer L., 2005. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press, New York.

Metz B., Davidson O., Coninck H., Loos M. & Meyer L., 2008. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Captura and Storage. Cambridge University Press, New York.

Narkiewicz M. & Dadlez R., 2008. Geologiczna regionalizacja Polski - zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim. Przegląd Geologiczny, 56, 5, 391-397.

Parczewski Z., 2008. Wstępna ocena potencjalnych możliwości magazynowania CO2 we wgłębnych strukturach geologicznych z uwzględnieniem uwarunkowań produkcji gazu ziemnego w PMG w horyzoncie do 2030 roku. [on-line:] http://www.toe.pl/serwisy/2/ upl/56871ec2b7093cb7a243d443c2346a65.pdf.

Pazdro Z., 1983. Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Przybyła P. & Bąk W., 2008. Projekt zagospodarowania złoża ropy naftowej Jastrząbka Stara. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku [unpublished].

Tarkowski R., Marek S. & Uliasz-Misiak B., 2009. Wstępna geologiczna analiza struktur do składowania CO2 w rejonie Bełchatowa. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 2, 37^5.

Tarkowski R. & Stopa J., 2009. Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, 1, 129-137.

Tarkowski R. & Uliasz-Misiak B., 2005. Podziemne składowanie - sposób na dwutlenek węgla. Przegląd Geologiczny, 55, 8, 655-660.

Todd M.R. & Grand G.W., 1993. Enhanced oil recovery using carbon dioxide. Energy Conversion and Management, 34, 9-11, 1157-1164.

Uliasz-Misiak B., 2009. Klasyfikacje pojemności i kryteria wyboru miejsc składowania CO2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 3, 2009, 97-108.

Wójcicki A., PIG-PIB & Zespół Projektu, 2010. Krajowy Program „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania ". [on-line:] http://skladowanie.pgi.gov.pl./twiki/pub/CO2/WynikiBelcha-tow/Segment_I%2c_Be%b3chat%f3w.pdf.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.3.329

Refbacks

  • There are currently no refbacks.