Evaluation of shale distribution in shaly-sand rocks on the basis of well logging data - the crossplots method

Maria BAŁA

Abstract


The analysis of effects of shale distribution and clay volume in reservoir formations on well logging curves is presented in this paper. A conception given originally by Thomas & Stieber (1975) was applied into modelling the response of well logging tools for an assumed shaly-sand model. Results of calculations were compared with logs registered in the J4 well which drilled the autochthonous Miocene deposits. Different crossplots obtained based on Gamma Ray and Neutron and Density or Acoustic logs prove that there is a possibility to determine porosity, shale distribution and sand volume (net to gross) in the reservoir horizons.

Keywords


shaliness, porosity, well logging data, gamma ray, crossplots

Full Text:

PDF

References


Almon W.R. 1979. A Geologic Appreciation of Shaly Sands. 20th Annual Logging Symposium, Society of Professional Well Log Analysts, paper S.

Bała M., 2003-2004. Teoretyczny model prędkościowy fali P i S. W: Pietsch K., Gruszczyk E., Bała M., Jarzyna J., Leśniak A., Danek T., Kobylarski M., Marzec P., Stadtmuller M., Tatarata A., Franczyk A. & Witek K., 2004, Opracowanie kryteriów sejsmicznej lokalizacji złóż węglowodorów dla warunków zapadliska przedkarpackiego w oparciu o nowe techniki trójskładowych pomiarów sejsmicznych (3c) i modelowań całkowitego pola falowego), Projekt celowy nr 6T12 2003 C/06006, 2003-2004, Archiwum Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH, Kraków.

Bała M., 2006. Effect of shale content and porosity on elastic parameters of reservoir rocks. EAGE, 68th Conference & Exhibition, Vienna (Austria) 12-15 June 2006.

Bała M., 2007. Wpływ obecności iłów, porowatości oraz nasycenia porów wodą i gazem na parametry sprężyste skał zbiornikowych określonych na podstawie teoretycznych modeli ośrodków porowatych i danych geofizyki wiertniczej. Przegląd Geologiczny, 55, 1,46-53.

Bała M. & Cichy A., 2006. Metody obliczania prędkości fal P i S na podstawie modeli teoretycznych i danych geofizyki otworowej -program Estymacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Bała M., Cichy A., Pietsch K., Woźnicka U., Zorski T., Ossowski A., Drabina A., Kobylarski M., Witek K., Rzemieniarz A., Danek T., Krawiec J., Cicha M. & Gołębiowska M., 2008. Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych. Projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005-04.04 2008, Arbor, Kraków.

Berg F.G., van den, Looyestijn W.J. & Sandor R.K.J., 1996. SANDWICH: Log evaluation in laminated shaly sands. SPWLA 37th Annual Logging Symposium, 16-29 June 1996, paper BB.

Heslop K. & Heslop A., 2003. Interpretation of Shaly Sands. Archive Template, 04.08.2003.

Jarzyna J., Bała M. & Zorski T., 1999. Metody geofizyki otworowej-pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Jarzyna J., Bała M., Cichy A., Karczewski J., Marzencki K., Zorski T., Gądek W. & Twaróg W., 2002. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, System GeoWin. WGGiOŚ, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Łabędzki J. & Bała M., 1988. Badanie charakteru przestrzeni porowej oraz zailenia przy pomocy zdjęć skaningowych. Cz. IV. problem CPBP 0103 w temacie 21 etap 1988. Archiwum pracowni GW AGH, Kraków.

Nowak J., Indyk A. & Pasek P., 2005. Końcowe opracowanie pt. Opis pomiarów geofizyki wiertniczej oraz wyniki prac interpretacyjnych. Archiwum Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH, Kraków.

Pedersen B.K. & Nordahl K., 1999. Petrophysical evaluation of thin beds: a review of the Thomas-Stieber approach. Course 24034 Formation Evaluation 1, Report, Norwegian University of Science and Technology.

Schlumberger, 1996. Log Interpretation Principles/Applications. Schlumberger Educational Services, Houston, Texas.

Sovich J., Klein K. & Gaynor N., 1996. A Thin Bed Model for the Kuparuk a Sand. Kuparuk River Field, North Slope, Alaska. SPWLA 37th Annual Logging Symposium, 16-29 June 1996, paper D.

Thomas E.C. & Stieber S.J., 1975. The distribution of shale in sandstones and its effect upon porosity. SPWLA 16th Annual Logging Symposium, June 1975, 4-7.

Zorski T., 2004. Metodyka interpretacji pomiarów geofizyki otworowej cienkowarstwowych utworach gazonośnych przedgórza Karpat. Kwartalnik Geologiczny, 30/3, 275-298.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2010.36.2.223

Refbacks

  • There are currently no refbacks.