Scaling of well log data for velocity models in seismics

Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ

Abstract


The results from the mathematical operations of filtration and interpolation are presented for dynamic elastic parameters such as P-wave slowness and S-wave slowness, Young modulus and Poisson ratio. The parameters were obtained by interpreting acoustic full waveforms using FalaFWS application of GeoWin system and based on calculations using the Estymacja program. The subject of the analysis were the results obtained from various lithostratigraphic formations in several Polish Lowland's borehole profiles sampled from surface to a depth of more than 5 km. The goal was to scale well log data of a high vertical resolution for seismic purposes. Average values of the elastic parameters were presented for units derived out of geological interpretation. The analysis also included calculation of the Q parameter, which is a measure of energy dispertion of elastic waves in a rock formation.

Keywords


well logging, logs, seismics, velocity and attenuation of elastic waves, vertical resolution, scaling of well logging and seismic results

Full Text:

PDF

References


Aki K. & Richards P.G., 1980. Quantitative Seismology. Vol. 1. W.H. Freeman and Co.,New York.

Bała M. & Cichy A., 2006. Metody obliczania prędkości fal P i S na podstawie modeli teoretycznych i danych geofizyki otworowej – program Estymacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Boyer S. & Mari J.-L., 1997. Seismic surveying and well logging. Editions Technip, Paris.

Cheng C.H., 1989. Full waveform inversion of P waves for Vs and Qp. Journal of Geophysical Research, 94, 15619–15625.

Górecki W. et al., 2010. Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Sprawozdanie z projektu. Etap III. Archiwum KSE, WGGiOŚ AGH.

Jarzyna J., Bała M., Cichy A., Gądek W., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Twaróg W., Zorski T., Jarzyna J., Bała M. & Cichy A., 2007. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej – system GeoWin. Cz. II: Nowe aplikacje i uzupełnienia. Arbor, Kraków.

Jarzyna J., Bała M. & Krakowska P., 2011. Modele prędkościowe na potrzeby sejsmiki na podstawie profilowań geofizyki otworowej. Geologia (kwartalnik AGH), 37, 3, 447–473.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2011.37.3.401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.