Velocity models for seismics based on well log data

Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA

Abstract


Compressional (Vp) and shear (Vs) elastic waves velocities were determined from logging measurements using FWS tool and acoustic full wavetrains processing using FalaFWS application in GeoWin system. Estymacja program was used to calculate both types of wave velocities (Vp, Vs) and bulk density theoretical formulas, which combine quantities dependent on mineral composition, porosity, water saturation and type of medium in the rock. The results were compared with respect to P and S waves slowless, bulk density and dynamic elastic moduli: Young modulus, bulk modulus, shear modulus and Poisson ratio. It was determined that in the absence of Vp and Vs with a lack of acoustic full wavetrains registration, only the Estymacja program provides the expected results. The FalaFWS application broadens the range of results compared to logging results in depth sections where velocity of mud is higher than the velocity of S wave in formation.

Keywords


sonic logging, velocity of elastic waves, longitudinal wave, shear wave, FWS logging, Estymacja software, FalaFWS application, Polish Lowland

Full Text:

PDF

References


Bała M. & Cichy A., 2003. Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej. Przegląd Geologiczny, 51, 12, 1058–1063.

Bała M. & Cichy A., 2006. Metody obliczania prędkości fal P i S na podstawie modeli teoretycznych i danych geofizyki otworowej – program Estymacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Baudzis S., 2002. Full Wave Sonic – dane techniczne oraz standardowe konfiguracje zestawów akustycznych. Materiały VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Szymbark, 3, 5–12.

Górecki W. et al., 2010. Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Sprawozdanie z projektu. Etap III. Archiwum KSE, WGGiOŚ AGH, Kraków.

Jarzyna J. (red.), Bała M., Cichy A., Gądek W., Gąsior I., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Twaróg W. & Zorski T., 2002. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system Geowin. Arbor, Kraków.

Jarzyna J., Bała M., Cichy A., Gądek W., Karczewski J., Marzencki K., Stadtmuller M., Twaróg W., Zorski T., Jarzyna J., Bała M. & Cichy A., 2007. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej – system GeoWin. Cz. II: Nowe aplikacje i uzupełnienia. Arbor, Kraków.

Jarzyna J., Bała M. & Cichy A., 2010. Elastic parameters of rocks from well logging in near surface sediments. Acta Geophysica, special issue (ed. J. Jarzyna) 58, 1, 34–48.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2011.37.3.447

Refbacks

  • There are currently no refbacks.