Georadar surveys of the flooring in the St. Francis of Assisi basilica in Krakow

Monika Łyczak, Jacek Adamiec, Tomasz Skupień, Tomasz Małysa, Anna Groffik

Abstract


Basilica of St. Francisco of Assisi together with the buildings of the Franciscan convent constitute one of the most important points on the map of medieval Krakow. However, their architectural transformations are still not well recognized. In 2015, the opportunity to expand this knowledge occured. Within the basilica itself, along with the adjacent chapels, a comprehensive, non-invasive, georadar floor examination was held. Its effect, apart from confirming the location of known tombs and burial crypts, was the discovery of completely unknown underground rooms. Using small-hole drills, the rooms were recognized as burial crypts. Currently, their diagnosis is conducted by archaeological methods. The presented case study was also an occasion to describe explicitly the methodological bases of crypt identification practice, using connection between some specific construction details characteristic for ancient European architecture and the corresponding GPR manifestations (diagnostic features).

Keywords


medieval Krakow, burial crypts, georadar surveys, non-invasive research methods, tanatology

Full Text:

PDF

References


AFK – Archiwum Prowincji oo. Franciszkanów W Krakowie, SYGN. AK-XI a-2: Acta Archiconfraternitatis Compassionis Jesu Christi et Beatissimae Virginis Mariae, in Ecclesia P. Francisci Ord. Min. Convent. ab Illustissimo et Renerendissimo Domino, D. Martino Szyszkowski, Episcopo Cracovien. Senesien. Fundatae. Renovata atque in pristinum ordinem cura et studio D. Alberti Zyzowicz, eiusdem Archiconfraternitatis notariii reducta, sub Prefectura Adm. Rndi Patris P. Francisci Wierzbicki, Guardiani et regentis Conventus. Anno Domini 1646 die Septembris, t. I [1611–1688].

Bochnak A. & Samek J. (red.), 1971. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 2, Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1. [Vol. 3]. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

Conyers L.B., 2004. Ground-Penetrating Radar for Archaeology. AltaMira Press, Walnut Creek, CA.

Graczyńska M., 2004. Krypta w dobie pierwszych Piastów – typologia i geneza formalno-stylowa. [in:] Janiak T. & Stryniak D., Początki architektury monumentalnej w Polsce: materiały z sesji naukowej, Gniezno, 20–21 listopada 2003 roku, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 363–372.

Jol H.M. (red.), 2009. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications. Oxford.

Karczewski J., 2007. Zarys metody georadarowej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Karwacki A. OFMConv., 1908. Ołtarze, Pomniki, groby i portrety zaginione i istniejące w Kościele oo. franciszkanów w Krakowie. Zestawienie zrobione według „Inventarium o. W. Wyszkowskiego” (rękopis bibl. ossol. we Lwowie no. 634 z r. 1792 i według stanu z r. 1908 [sketch from the Monastery of the Franciscan Order’s archives].

Kęder I. & Komorowski W. (red.), 2007. Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie. Katalog Widoków Krakowa, 4, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Koch W., 1996. Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne. Świat Książki, Warszawa.

Łyczak M., 2015. Sprawozdanie z badań poszukiwawczych na terenie kościoła św. Franciszka i klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie [typescript in the archive of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) in Krakow].

Łyczak M., 2016. Wyniki badań i nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w latach 2011–2015 na terenie klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie [typescript in the archive of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) in Kraków].

Łyczak M., Zaitz E. & Zaitz M., in print. Lokalizacja klasztoru oo. Franciszkanów na tle układu urbanistycznego średniowiecznego Krakowa. [in:] Szyma M. & Walczak M. (red.), Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, Kraków.

Niewalda W., 2004. Okół krakowski: problemy badawcze i konserwatorskie. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków [Ph.D. dissertation under the supervision of prof. dr hab. eng. arch. B.M. Pawlicki].

Niewalda W., 2006. Klasztor oo. Franciszkanów w Krakowie; nadzór architektoniczno-badawczy przy wykopach archeologicznych w rejonie parkingu [typescript in the archive of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) in Kraków].

Niewalda W. & Krasnowolski B., 1981. Układy urbanistyczne Okołu – próba rekonstrukcji. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 15, 69–82.

Niewalda W. & Rojkowska H., 2006. Zespół klasztorny Franciszkanów w Krakowie – relikty z XIII wieku. [in:] Kliś Z. (red.), Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Polskie Towarzystwo Teologiczne. Sekcja Wydawnicza Wydawnictwo Unum, Kraków, 81–130.

Niewalda W. & Rojkowska H., 2008. Średniowieczny kościół franciszkanów w świetle ostatnich badań. [in:] Ożóg K., Gałuszka T. & Zajchowska A. (red.), Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Wydawnictwo Esprit, Kraków, 271–298.

Radwański K., 1975. Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny. PTAiN, Kraków.

Rojkowska-Tasak H. & Dettloff P., 2015. Kaplica Męki Pańskiej bazyliki św. Franciszka z Asyżu przy klasztorze franciszkanów w Krakowie. Dokumentacja naukowo-historyczna, Kraków, [typescript in the authors’ archive].

Skibiński Sz., 1977. Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie. UAM, Poznań.

Szyma M., 2005. Relikty kamiennej budowli pod zachodnim skrzydłem klasztoru Franciszkanów w Krakowie. [in:] Gadomski J. (red.), Lapides Viventes: zaginiony Kraków wieków średnich: księga dedykowana profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków, 149–157.

Walczak M., 2015. Kościoły gotyckie w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Włodarek A. & Węcławowicz T., 2006. Architektura krakowskiego kościoła Franciszkanów XIII wieku: problemy i hipotezy badawcze: proponowane rekonstrukcje. [in:] Kliś Z. (red.), Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Polskie Towarzystwo Teologiczne. Sekcja Wydawnicza Wydawnictwo Unum, Kraków, 45–80.

Wyrozumski J., 1992. Kraków do schyłku wieków średnich. Dzieje Krakowa, 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Zaitz E., 2005. Plac Wszystkich Świętych 5. Klasztor oo. Franciszkanów, rejon Wyższego Seminarium Duchownego. Badania archeologiczne w południowo-zachodniej części zabudowań klasztoru oo. Franciszkanów [typescript in the archive of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) in Kraków].

Zaitz E., 2006. Kraków – Stare Miasto. Plac Wszystkich Świętych 5. Klasztor oo. Franciszkanów, planowana budowa nowego skrzydła biblioteki. Sondażowe badania archeologiczne w 2006 roku [typescript in the archive of Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) in Kraków].

Zaitz E., 2014. Kraków romański w świetle badań archeologicznych. [in:] Bochenek M. (red.), Kraków romański: materiały sesji naukowej odbytej 13 kwietnia 2013 roku, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, 55–84.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2018.44.4.357

Refbacks

  • There are currently no refbacks.