The possibilities of the environmental use of bottom sediments from the silted inlet zone of the Rożnów Reservoir

Marek Tarnawski, Agnieszka Baran, Tomasz Koniarz, Maciej Wyrębek, Jerzy Grela, Monika Piszczek, Agnieszka Koroluk

Abstract


The aim of the study was to assess the properties of bottom sediments from the inlet zone of the Rożnow Reservoir (South Poland) and to analyse the potential possibilities to use them for environmental purposes. The inlet zone of the reservoir is particularly intensely shallowed by means of the silts of the Dunajec River. A total of 20 samples were collected from the designated cross-sections. In air-dry samples of the sediments, granulometric composition, pH electrolytic conductivity (EC), sorption properties, organic carbon carbonates and macroelements content were determined. Bottom sediments from the Rożnow Reservoir indicate a great potential possibility to use them for environmental purposes (agriculture, reclamation). However, in order to fully evaluate the possibility of bottom sediment management, it is necessary to carry out an analysis of the ecological risk related to the content of heavy metals, PAHs, PCBs and to evaluate their eco-toxicity. Moreover, the main barriers to the environmental application of bottom sediments are a lack of appropriate legislation.


Keywords


bottom sediment, environmental purposes, chemical properties

Full Text:

PDF

References


Al-Mur B., Quicksall A., Ansari A., 2017. Spatial and temporal distribution of heavy metals in coastal core sediments from the Red Sea, Saudi Arabia. Oceanologia, 59, 3, 262–270.

Baran A. & Tarnawski M., 2012. Zawartość metali ciężkich w wyciągach wodnych sporządzonych z osadów dennych zbiornika rzeszowskiego. Proceedings of ECOpole, 6, 2, 2012, 671–675.

Baran A., Jasiewicz Cz. & Tarnawski M., 2010. Effect of bottom deposit on trace element content in light soil. Ecological Chemistry and Engineering, 17, 12, 1553–1561.

Baran A., Tarnawski M. & Kaczmarski M., 2011. Assessment of agricultural utilization of bottom sediment from the Besko Reservoir. Czasopismo Techniczne. Chemia 1-Ch, 8, 108, 3–11.

Baran A., Tarnawski M., Koniarz T. & Jasiewicz C., 2016. Agricultural use of sediments from Narożniki reservoir – yield and concentration of macronutrients and trace elements in the plant. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, IV/1, 1217–1228.

Becquart F., Bernard F., Abriak N.E. & Zentar R., 2009. Monotonic aspects of the mechanical behaviour of bottom ash from municipal solid waste incineration and its potential use for road construction. Waste Management, 29, 1320–1329.

Canet R., Chaves C., Pomares R. & Alibach R., 2003. Agricultural use of sediments from the Albufera Lake (eastern Spain). Agriculture, Ecosystems & Environment, 95, 29–36.

Cieleszczuk T., Kusza G. & Karwaczyńska U., 2011. Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów. Roczniki Ochrony Środowiska, 13, 1327–1338.

Działoszyńska-Wawrzkiewicz M., Moraczeska-Majkut M., Szymura E. & Nocoń W., 2015. Ocena wpływu anrtopopresji w zlewni Kłodnicy na charakterystykę osadów dennych w Potoku Bileszowskim. Ochrona Środowiska, 37, 2, 5–54.

Ebbs S., Talbott J. & Sankaran R., 2006. Cultivation of garden vegetables in Peoria Pool sediments from the Illions River: A case study in trace element accumulation and dietary exposure. Environment International, 32, 766–744.

Fonseca R.M., Barriga F. & Fyfe W.S., 1998. Reversing desertification by using same reservoir sediments as agriculture soils. Episodes, 21, 4, 218–224.

Fonseca R., Barriga F.J.A.S. & Fyfe W. 2003. Dam Reservoir Sediments as Fertilizers and Artificial Soils. Case studies from Portugal and Brazil. [in:] Tazaki K. (ed.), Proceedings. Water and Soil Environments, Biological and Geological Perspectives. International Symposium of Kanazawa University, 21 st Century COE Program, Kanazawa, Japan, 55–62.

Jasiewicz C. & Baran A., 2006. Charakterystyka osadów dennych dwóch zbiorników małej retencji wodnej. Journal of Elementology, 11, 3, 367–377.

Jasiewicz C., Baran A. & Tarnawski M., 2010. Effect of bottom sediment on content, bioaccumulation and translocation of heavy metals in maize biomass. Journal of Elementology, 15, 2, 281–291.

Jasiewicz C., Madeyski M., Tarnawski M. & Baran A., 2011. The effect of bottom sediment supplement to soil on yield and chemical composition of maize. Ecological Chemistry and Engineering, 18, 11, 1505–1514.

Karanam P.V., Wani S.P, Sahrawat K.L. & Jangawad L.S., 2008. Economic evaluation of sediment as a source of plant nutrients. Current Science, 95, 25, 1042–1050.

Komornicki T., Miczyński J. & Oleksynowa K., 2011. Kształtowanie się właściwości fizycznych i chemicznych osadów dennych Zbiornika Rożnowskiego z możliwością zastosowania ich do rekultywacji. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 10, 4, 31–50.

Koniarz T., Tarnawski M., Baran A. & Florencka N., 2015. Mercury contamination of bottom sediments in water reservoirs of southern Poland. Geology, Geophysics & Environment, 41, 2, 169–175.

Koś K. & Zawisza E. 2012. Ocena przydatności osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego do budowy szczelin w składowiskach odpadów. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 11, 4, 49–60.

Linczar M., Linczar S.E., Linczar P. & Żmuda R. 2005. Właściwości osadów dennych cieku Mielnica. Acta Agrophisica, 5, 2, 345–355.

Maj K. & Koszelnik P. 2016. Metody zagospodarowani osadów dennych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 33, 63 (2/I/16), 157–169.

Mamindy-Pajany Y., Hamer B., Roméo M., Géret F., Galgani F., Durmisi E., Hurel C. & Marmier N., 2011. The toxicity of composted sediments from Mediterranean ports evaluated by several bioassays. Chemosphere, 83, 3, 362–369.

Mattei P., Cincinelli A., Martellini T., Natalini R., Pascale E. & Renella G., 2016. Reclamation of river dredged sediments polluted by PAHs by co-composting with green waste. Science of the Total Environment, 566–567, 567–574.

Meyers P.A., 1997. Organic geochemical proxies of paleoceanographic, paleolimnologic, and paleoclimatic processes. Organic Geochemistry, 27, 5/6, 213–250.

Niemiec M. & Wiśniowska-Kielian B., 2010a. Effect of dredged bottom sediment addition to the substratum on the fodder value of plant material. Part 2. Quantitative ratios between macroelements. Ecological Chemistry and Engineering. A, 17, 8, 991–1000.

Niemiec M. & Wiśniowska-Kielian B., 2010b. Effect of dredged bottom sediment addition to the substratum on the fodder value of plant material. Part 1. Macroelements content. Ecological Chemistry and Engineering, 17, 4–5, 461–472.

Niemiec M., 2007. Possibilities of agricultural management of the sediment dumped from the Rożnowski Reservoir. Akademia Rolnicza, Kraków [Ph.D. thesis].

Pelczar J., Loska K. & Maleniu E. 1998. Wpływ nawożenia osadem dennym na aktywność enzymatyczną zwałowiska odpadów węgla kamiennego. Archiwum Ochrony Środowiska, 23, 3, 93–101.

Perrodin Y., Babut M., Bedell J.-P., Bray M., Clement B., Delolme C., Devaux A., Durrieu C., Garric J. & Montuelle B., 2006. Assessment of ecotoxicological risks related to depositing dredged materials from canals in northern France on soil. Environment International, 32, 804–814.

Piou S., Bataillard P., Laboudigue A., Ferard J-F. & Masfaraud J-E., 2009. Changes in the geochemistry and ecotoxicity of a Zn and Cd contaminated dredged sediment over time after land disposal. Environmental Research, 109, 712–720.

Rozporządzenie, 2015. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Dz.U. 2015, poz. 796.

Sheehan C., Harrington J. & Murphy J.D., 2010. A technical assessment of topsoil production from dredged material. Resources, Conservation and Recycling, 54, 1377–1385.

Siham K., Fabrice B., Edine AN. & Patrick D., 2008. Marine dredged sediments as new materials resource for road construction. Waste Management, 28, 919–928.

Sobczyński T. & Siepak J., 2001. Badania kumulacji związków biogennych i specjacji metali w osadach dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, 20, 265–290.

Stephens S.R., Alloway B.J., Parker A., Carter J.E. & Hudson M.E., 2001. Changes in the leachability of metals from dredged canal sediments during drying and oxidation. Environmental Pollution, 114, 407–413.

Szalińska E., 2011. Rola osadów dennych w ocenie jakości środowiska wód kontynentalnych. Monografia – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria Środowiska, 396, Wydawnictwo PK, Kraków.

Tarnawski M., Baran A. & Jasiewicz C., 2012 Assessment of physicochemical properties of the bottom sediments Chańcza reservoir. Proccedings of ECOpole, 6, 1, 305–311.

Tarnawski M., Baran A. & Koniarz T., 2015. The effect of bottom sediment supplement on changes of soil properties and on the chemical composition of plants. Geology, Geophysics & Environment, 41, 3, 285–292.

Terziyski D.I., Hadjinikolova L.D., Ivanova A.S. & Kalchev R.K., 2014. Some chemical characteristics of sediments from carp fishponds treated with different fertilizers. Ecologia Balkanica, 5, 28–32.

Trojanowski J. & Antonowicz J., 2005. Właściwości chemiczne osadów dennych jeziora Dołgie Wielkie. Słupskie Prace Biologiczne, 2, 123–133.

Walter K., Gunkel G. & Gamboa N., 2012. An assessment of sediment reuse for sediment management of Gallito Ciego Reservoir, Peru. Lakes and Reservoir: Research and Management, 17, 301–314.

Wyrwicka A., Steffani S. & Urbaniak M., 2014. The effect of PCB-contaminated sewage sludge and sediment on metabolism of cucumber plants (Cucumis sativus L.). Ecohydrology & Hydrobiology, 14, 75–82.

Zawisza E., Michalec B., Gruchot A., Tarnawski M., Baran A., Cholewa M., Koś K. & Koniarz T. (red.), 2014. Uwarunkowania techniczne rewitalizacji zbiornika wodnego Chechło w gminie Trzebinia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.

Zentar R., Dubois V. & Abriak N.E., 2008. Mechanical behaviour and environmental impacts of a test road built with marine dredged sediments. Resources, Conservation and Recycling, 52, 947–954.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2017.43.4.335

Refbacks

  • There are currently no refbacks.