Lithostratigraphy of Zechstein evaporites of the central and north-western parts of the Mogilno Salt Diapir, based on boreholes Z-9 and Z-17

Jacek WACHOWIAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Paweł WILKOSZ

Abstract


This paper presents the results of comprehensive mineralogical and petrographic studies conducted on evaporite rocks of the Zechstein (Upper Permian) period, extracted from boreholes drilled in the Mogilno diapir. Based on the research results, the occurrence of rock salts, potash-magnesium salts (kieseritic sylvinites), clayey salts, zubers, and anhydrites was identified. Those formations were assigned to cyclothems PZ-3 and PZ-2. No presence of evaporites belonging to cyclothems PZ-1 and PZ-4 were discovered. The recognized rocks were mainly composed of halite, sylvine, kieserite and anhydrite. Smaller quantities of polyhalite, kainite, carbonates and clayey minerals were also found. A number of accessory minerals were identified, with their salt rock contents from several to about several tens of ppm.

Keywords


Upper Permian in Poland, Zechstein evaporites, Zechstein lithostratigraphy, rock salt, potash-magnesium salts, salt minerals, Mogilno Salt Diapir

Full Text:

PDF

References


Burliga S., Czechowski F. & Hojniak M., 2008. Gas-dynamic phenomena in the Kłodawa Salt Diapir as a Zechstein stratigraphic tool. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 69–81.

Czechowski F., Burliga S., Hojniak M., 2011. Geochemistry of hydrocarbons from the first time documented occurrence of Main Dolomite (Ca2) in the Kłodawa Salt Dome. Geologia, 37, 2, 231–244.

Dadlez R., 1997. Epicontinental bisins in Poland: Devonian to Cretaceous – relationship between the crystalline basement and sedimentary infi ll. Geological Quarterly, 41, 419–432.

Dadlez R. & Marek S., 1998. Major faults, salt- and non-salt anticlines. In: Dadlez R., Marek S. & Pokorski J. (Eds), Paleogeographic Atlas of Epicontinental Permian and Mesozoic in Poland (1:2 500 000), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Garlicki A. & Szybist A., 1986. Salinarne osady polskiego cechsztynu z solami potasowo- magnezowymi (Saline deposits of Polish Zechstein with potash salt). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2, 3–3, 384–404.

Krzywiec P., 2006. Structural inversion of the Pomeranian and Kujavian segments of the Mid-Polish Trough – Lateran variations i timing and structural style. Geological Quarterly, 50, 151–168.

Pawlikowski M. 2008. Skały ewaporatowe (gipsowo-solne) (Evaporites rocks (gypsum-salts)). In: Manecki A. & Muszyński M. (red.), Przewodnik do petrografii, UWND AGH, Kraków, 375–385.

Pawlikowski M., 2009. Ewaporaty. Nowe dane minerologiczno-petrografi czne (Evaporites. New mineralogical-petrographical data). Geologia, 35, 3, 407–425.

Sokołowski J., 1966. Rola halokinezy w rozwoju osadów mezozoicznych i kenozoicznych struktury Mogilna i synklinorium mogileńsko-łódzkiego (The role of halokinesis In the development of mesozoic and cainozoic deposits of the Mogilno structure and of the Mogilno-Łódź Synclinorium). Instytut Geologiczny, Warszawa (with English summary).

Wachowiak J., 2010. Poziomy mineralne w solach cechsztyńskich wysadu solnego Kłodawa jako narzędzie korelacji litostratygrafi cznej (Mineral levels in Upper Permian (Zechstein) salts of the Kłodawa salt diaper as a tool for lithostratigraphic correlation). Geologia, 36, 3, 367–393.

Wachowiak J. & Pawlikowski M., 2011a. Szczegółowe badania mineralogiczno-petrograficzne skał ewaporatowych otworu badawczego Z-9 w złożu Mogilno II, w wysadzie solnym Mogilno. Investgas SA Archives.

Wachowiak J. & Pawlikowski M., 2011b. Szczegółowe badania mineralogiczno-petrograficzne skał ewaporatowych otwory badawczego Z-17 w złożu Mogilno II, w wysadzie solnym Mogilno. Investgas SA Archives.

Werner Z., Poborski J., Orska J. & Bąkowski J., 1960. Złoże solne w Kłodawie w zarysie geologiczno-graniczym (Kłodawa salt deposit in the geological and mining outline). Prace Instytutu Geologicznego, 30, 467–494.

Wilkosz P., 2001. Geological evolution and kinematics of the Mogilno salt structure in the Cenozoic. Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Poznań (Ph.D Thesis).

Wilkosz P., 2006. Quaternary Activities of Salt Structures in Poland – New Data from the Mogilno Salt Dome. Z. Geol. Wiss., 33, 4/5, 243–261.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.2.115

Refbacks

  • There are currently no refbacks.