Larimar – a Unique Pectolite Rock from the Dominican Republic

Joanna Kowalczyk, Lucyna Natkaniec - Nowak, Jacek Wachowiak

Abstract


Larimar jest Gemmologiczne nazwa pektolit NACA 2 Si 3 O 8 (OH) z kolorów waha się od białej do zielonkawe i światło niebieskawe na ciemnoniebieski, który znajduje się tylko w Sierra de Bohoruco, Barahona prowincji, Dominikana. Została odkryta przez hiszpańskiego księdza, Miguel Fuertes Loren, w 1916 roku poinformował swojego przełożonego o warstwie skalnej, która zawiera 33% cząsteczek Cu (Macurello i Gwineę, 1990)

Larimar znajduje się w tektonicznej arkusza kredy - eoceńskiego materiałów, głównie z bazaltów andesitic Tufy i zapory doleric (Bente i wsp., 1991). Badania geochemiczne sugeruje ich korelację z Karaibów oceanicznego płaskowyżu. Podstawowym rocka gospodarz bardzo serpentinized i doznał intensywnego szczelinowania i strzyżenia. Formacja Dumisseau, reprezentowana przez skały wulkaniczne są przykryty wapienie "Formacja Neiba", począwszy od dolnego eocenu do Dolnego miocenu (Huerta i wsp., 2007). Przez większość okresu eocenu, te współistniały ze złoża węglanów lub zostały zastąpione przez materiały wulkaniczne z tholeitic do podpisania alkalicznej (OIT do OIA) zgrupowane w ramach nowego nominału El Aguacate de Neiba wulkanosedymentacyjnego Complex interpretować skojarzyć z kominku pióropusz. W północnych i południowych regionach Sierra de Bohoruco zostały złożone rafy koralowe wapienie środowisk reprezentujących płytkie Platforma Oligocenic - Miocenic wieku. Między volcanics i wapienie są przestrzegane kontakty usterek (Bente i wsp., 1991).

Larimar wizualnie niejednorodna, składa się z drobno włóknistych agregatów kulistych. Pektolit, jako główny składnik jest trójskośny mineralna skrystalizowane w veinlets, podłużnice i nieregularnych mas skał wulkanicznych. Minerały takie kalcyt, zeolity (natrolit), chalcedon, hematyt, chalkozyn i krystalicznie formacje - od czasu do czasu hematyt dendryty współistnieć z pektolit i są położone wzdłuż granicy wypełnień (Wodruff i Fritsch, 1989). Apatyt, tytanitowe, Prehnit, Danburyt i Datolit znaleziono również (Macurello i Gwineę, 1990). Ponadto Espi JA & Borrego AG w 2008 roku opisany materiał organiczny związany z pektolit, (identyfikowane jako substancji lotnych) - jako materiał bardzo podobny w wyglądzie do węgla kamiennego.

Ze względu na różnorodny charakter i różnych kompozycji mineralnych, zmiany koloru samoistnie w ciągu krótkich dystansach, i przedstawia inne odcienie prawie biały na światło zielonkawe, zielonkawy, zielonkawo niebieski, niebieskawy do niebieskiego. Pochodzenie Larimar kolor jest nadal przedmiotem kontrowersji. To jest związane z obecnością miedzi pochodzi z siarczku miedzi (Wodruff & Fritsch, 1989). Bente co. wszystkich. Sugeruje się, że wanadu jest przyczyną zabarwienie i nie wykluczają innych możliwych elementów, takich jak Fe, Ti, Cr, Co, Ni. Espi JA & Borrego AG 2008 sugerował, że materia organiczna może być związany z zabarwieniem Larimar.

Badania petrograficzne próbek pektolit przez Espi JA & Borrego AG, przy użyciu specjalnego skaningowego mikroskopu elektronowego z dyspersją energii (detektor spektroskopii SEM - EDS) pokazuje, że żyły zawierające pektolit związane były z różnych składników mineralnych, takich jak apatyt, kalcyt, inpure hematytu, które oprócz żelaza i tlenu składa się z aluminium, tytanu, wapnia i złota. Jego skład chemiczny, prawie izometryczny kryształu i związek Mg, Al, Si, Fe, K, Au sugeruje grupę piroksen.

SEM - analiza EDS został wykonany z dwóch próbek (od: lekkie niebieskawe pectolites ze skały wulkanicznej) w celu potwierdzenia pektolit poliminerals kompozycję. Hematites Inpure rozprzestrzeniania się w krystalicznych skalnego może dać alike wyniki jak kolorów - mając elementów, takich jak Cr i Cu. Niewielkie ilości miedzi znajdują się również wraz z pectolites. Jon magnezu występujące w agregatach pektolit wskazują, że te elementy mogą być zastąpione przez Ca. Jego źródłem może pochodzić z okolic oryginalnego ściennego rocka: zwłaszcza z augitic pyroxenes. Grupa pyroxenes przedstawiono również diopsyd, co jest typowe dla serpentynizacji jako zastąpienie wallrock.

Pektolit Stowarzyszenie z różnych minerałów, między innymi - hematyt, kalcyt, natrolit, chalcedon, apatyt, chalkozyn i krystalizacja w veinlets, podłużnice i nieregularnych mas skał wulkanicznych sugerują jego hydrotermalnych genezę. Temperatura, w której została utworzona pektolit nie przekracza 250 ° C (BENTE et al., 1991) i jest silnie związana ze zmniejszonym CO 2 stężenia w roztworach i strefy niskiego ciśnienia (Włodyka et all., 1999).

Powyższe warunki są skorelowane z wielu miejsc na świecie. Powstaje pytanie, dlaczego niebieskawo jednym krystalizuje tylko w jednym kraju - Dominikana.


Keywords


pectolite, Dominican Republic, Sierra de Bohoruco

Full Text:

PDF

References


Bente K., Thum R. & Wannemacher J., 1991. Colored pectolites, so called “Larimar”, from Sierra de Baoruco, Barahona Province, southern Dominican Republic. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Monatshefte, 1, 14 – 22.

Espi J. A. & Borrego A. G., 2008. Petrographic assessment of organic material associated to pectolite deposits in Dominican Republic, implications for its genesis. International conference on coal and organic petrology ICCP – TSOP, Abstracts, Oviedo, Spain, 21 – 27 September 2008.

Fuertes Marcuello J. & Garcia Guinea J., 1990. Caracterización mineralógica e histórica del Larimar de Barahona (República Dominicana). Boletin del Instituto Gemológico Español 32, 6 –12 (in Spanish).

Huerta P.P., Díaz de Neira J.A, García-Senz J., Deschamps I., Lopera E., Escuder Viruete J., Ardévol Oró Li., Granados L., Calvo J.P., Pérez-Estaún A., 2007. La estratigrafía de la Sierra de Neiba (República Dominicana). Boletín Geológico y Minero, 118, 2, 313 – 336 (in Spanish).

Włodyka R., Wrzalik R. & Kapusta J., 1999. Pectolite from the Międzyrzecze dolerite sill, Bielsko – Biala vicinity. Mineralogica Polonica, 30, 3 – 15.

Woodruff R.& Fritsch E., 1989. Blue pectolite from the Dominican Republic. Gems & Gemology, 25, 4, 216 – 225.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2015.41.1.101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.