Ground uplift after the closure of water leaks in the Mina drift of the Wieliczka Salt Mine

Agnieszka MAJ, Grzegorz KORTAS, Paweł Ulmaniec

Abstract


After putting the water leaks in the Wieliczka Salt Mine under control, upon construction of dams in 2007, the ground subsidence stopped. Presently, however, ground uplifts are observed on land surface. This paper presents geological, mining, and hydro-geological conditions occurring in the leak areas. Using the examples of previous subsidence, the authors have demonstrated the shaping of ground uplifts observed in levelling surveying by precise measurement methods. With a correction relating to the subsidence caused by working convergence that also occur in ground displacements, it was found that the maximum ground uplifts reached 63 mm, with the continuing trends in the years to come. It was established that the causes of uplifting included increase of pressure in suffosion caverns and the displacement effect, with irrigation of dried and drained formations during the flow of water into the salt mine.

Keywords


Wieliczka Salt Mine, subsidence trough, ground uplift

Full Text:

PDF

References


Bromowicz A. & Brudnik K., 1987. Raport z wykonania programu prac dla likwidacji zagrożenia wodnego od wycieku WIV-27 w poprzeczni Mina. Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli „Wieliczka” SA (typescript).

Garlicki A. & Wilk Z., 1993. Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii na poziomie IV kopalni soli Wieliczka. Przegląd Geologiczny, 3, 1993, 183–192.

Garlicki A. & Szybist A., 1995. Ogólne założenia dla zabezpieczenia Kopalni Soli Wieliczka oraz nowy obraz geologiczny złoża wielickiego. Materiały z III Spotkania Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego „Likwidacja zagrożenia wodnego dla zabezpieczenia Kopalni Soli Wieliczka”.

Gonet A., Brudnik K. & Stryczek S., 1997. Zabezpieczenie Kopalni Soli „Wieliczka przed zagrożeniem wodnym w otoczeniu poprzeczni „Mina”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Miesięcznik WUG, 12 (40), 20–27.

Kortas G. (red.), 2004. Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soli. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.

Kortas G. & Maj A., 2011. Analiza wraz z interpretacją wyników pomiarów deformacji powierzchni w związku z wyciekiem Mina w Kopalni Soli „Wieliczka” w aspekcie ochrony powierzchni. Archiwum Działu Mierniczego Kopalni Soli „Wieliczka” SA (typescript).

Nałęcki T., 1995. Warunki hydrogeologiczne. W: Mazurkiewicz M. (red.), Kompleksowa koncepcja zabezpieczenia zabytkowej kopalni soli Wieliczka przed zagrożeniem wodnym. Studium możliwości likwidacji zagrożenia wodnego dla zabytkowej kopalni soli Wieliczka za pomocą bariery drenażowej lub ekranu izolującego. Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ 066-01, Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli „Wieliczka” (typescript).

d´Obyrn K. & Przybyło J., 2010. Rozpoznanie geologiczne złoża soli kamiennej „Wieliczka” do 1945 roku. Przegląd Górniczy, 3–4, 110–121.

Studium możliwości likwidacji zagrożenia wodnego dla zabytkowej kopalni soli Wieliczka za pomocą bariery drenażowej lub ekranu izolującego. Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ 066-01, Archiwum Działu Geologicznego Kopalni Soli „Wieliczka” (typescript).

Ulmaniec P., 2004. Badanie deformacji powierzchni terenu nad wyciekiem „Mina” na poziomie IV kopalni wraz z interpretacją wyników. Wieliczka.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.