Enviromental assesment on Skawina area based on selected parameters

Agata Majer, Dariusz Kozień, Joasia Michalec, Maciej Manecki

Full Text:

PDF

References


Bolewski, A., Fijał, J., Kłapyta Z., Manecki, A., Ptasińska, M., Żabiński, W. 1976. Z zgadnień zmian geochemii naturalnego środowiska człowieka. Polska Akademia Nauk. 7-59.

Bolewski, A., Manecki A. 1984. Przesłanki mineralogiczno-chemiczne dla rekultywacji gleb skażonych fluorem. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej IM. H. Kołłątaja w Krakowie Nr 188.

Cygański, A.F. 1993. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Wydanie Naukowo-Techniczne. 328-350.

Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Dz. U 2011 nr 257 poz. 1545, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Dz. U. Nr 61 poz 417, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2015.41.1.104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.