Holocene malacofauna on the Cieszyn Beds calcareous substrate at the Tuł Hill (Flysch Carpatians, Poland)

Magdalena Gołas-Siarzewska

Abstract


The Cieszyn Beds (Jurassic/Cretaceous) in the Flysch Carpathians (Southern Poland) contain limestones, which create favourable conditions enabling the preservation of the Holocene mollusc shells in the overlying soils. The malacofauna found at the Tul Hill in the soil underlain by the limestones, and containig their fragments, confirms the conditions enabling migration of the species between the regions located south of the Carpathian range and the lowlands to the north. The dominating species are represented by the mollusc associations living in the woodlands. This study reports the presence of a unique species Orcula doliolum (Brug.) in the Tuł Hill area. Detailed biometric measurements on the shells of this species show no variation by comparison with similar studies conducted by previous authors at other isolated localities throughout Europe.

Keywords


mollusc associations, faunal analysis, Tuł Hill, Flysch Carpathians, South Poland

Full Text:

PDF

References


Alexandrowicz S.W., 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Geologia [AGH UST quarterly], 12, 3-240.

Alexandrowicz S.W., 1995. Ruins of Carpathian castles as refuges of land snails. Ochrona Przyrody, 52, 2-18.

Alexandrowicz S.W., 1999. Tanatocenozy muszlowe w rzecznym środowisku sedymentacyjnym - metody badań i interpretacji. Geologia [AGH UST quarterlyl, 25, 211-295.

Alexandrowicz S.W., 2000. Współczesna i subfosylna malakofauna wzgórza Kajasówka na Wyżynie Krakowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczysta, 56, 83-101.

Alexandrowicz S.W. & Alexandrowicz W.P., 2010. Expansive migrations of molluscs during the historic period. Biological Invasions in Poland, 1. 23-48.

Alexandrowicz S.W. & Alexandrowicz W.P., 2011. Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji. Rozprawy Wydziału Przyrodniczego PAU, 3, 5-302.

Alexandrowicz W.P., 1994. Współczesna i subfosylna malakofauna kamieniołomu na Pańskiej Górze w Andrychowie. Ochrona Przyrody, 51, 147-156.

Alexandrowicz W.P., 1997. Malakofauna osad w czwartorzędowych i zmiany środowiska naturalnego Podhala w młodszym vistulianie i holocenie. Folia Ouatemaria, 68, 7 132.

Alexandrowicz W.P., 2000. Molluscan assemblages from cave and slope sediments of the Częstochowa Upland (Poland). Folia Ouatemaria, 71.113-137.

Alexandrowicz W.P., 2001. Molluscan assemblages from deposit filling small karst forms in the Tatra Mountains (Southern Poland). Acta Carsologica, 30, 1. 125-142.

Alexandrowicz W.P., 2003. Ślimaki (Mollusca: Gastropoda) i małże (Mollusca: Bivalvia) Masywu Babiej Góry. (in:) Wołoszyn B.W., Wołoszyn D. & Celary W. (red.), Monografia fauny Babiej Góry, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 69-97.

Alexandrowicz W.P. & Rudzka D., 2006. Molluscan communities from cave and slope deposits of the limestone rocky hills in the eastern part of Podhale Basin (Southern Poland). Folia Malacologica, 14, 191- 201.

Chorąży B. & Chorąży B., 2005. Archeolodzy na tropie. Kim byli prehistoryczni mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego sprzed 2,5 tysiąca lat? Kalendarz Cieszyński, 91-100.

Damjanov S.G. & Likharev I.M., 1975. Fauna Bulgarica. Gastropoda terrestria, 4, 116-117.

Dobrowolski K., 1963. Próba analizy pojęcia „rzadki gatunek . Ekologia Polska, B3, 207-212.

Ehrmann P., 1933. Die Tierwelt Mitteleuropas, Weichtiere (Mollusca). Quelle & Meyer Verlag. Leipzig.

Geyer D., 1927. Unsere Land- und Susswasser-Mollusken. Lutz Veilag, Stuttgart.

Jaeckel S.G.A., 1962. Erganzungen und Baichtigungen zum rezenten und quartaren Vorkommen der mitteleuropaischen Mollusken. [in:] Die Tierwelt Mitteleuropas -Erganzung, QuelleS Meyer Verlag, Leipzig. 25-294.

Keney M.P, Cameron R.A.D. & Jungbluth J.H., 1933. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Verlag P. Parey, Hamburg - Berlin.

Kornig G., 1966. Die Molluskengessellschaften des mitteldaitschen Hugellandes. Malakologische Abhandlungen. 2, 1, 1-112.

Lozek V., 1956. Klic Ceskoslovenskych mekkyśu. Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Vied, Bratislava.

Lozek V., 1964. Quartarmollusken der Tschechoslovakei. Rozpravy Ustredniho Ustavu Geologickeho, 31, 3 - 374.

Poliński W., 1919. Rozsiedlenie geograficzne Helicidów w Polsce. Przegląd Geograficzny, 1, 269 - 280.

Poliński W., 1922. Recherches sur I'anatomie et la systematique des Xerophilinesdela Pologne et da la Transsylvanie. Annales Zoologici Musei Palanici Historiae Naturalis,1 (4), 166 - 184.

Poliński W., 1924. Anatomisch-systematische und zoogeographische Studien uber die Heliciden Polens. Biuletyn International de I 'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Sciences et Naturelies Mathematiques, 2, 131 -279.

Riedel A., 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). [in:] Katalog fauny Polski, PWN Warszawa, 1, 1 - 316.

Rostański K., Sendek A., Rostański A. & Bernacki L., 1986. Projekt powiększenia rezerwatu „Góra Tuł” koło Cieszyna. Chrońmy Przyrodę Ojczysta, 42, 54 - 60.

Schileyko A.A., 1984. Nazemnye mollyuski podotryada Piipillina fauny SSSR (Gastropoda, Pulmonata, Geophila). [in:] Fauna SSSR, Mollyuski 3(3), Akadamija Nauk, Leningrad.

Słomka T., 2001. Early Cretaceous debris flow deposits in the Cieszyn Beds of the Żywiec region. Geologia [AGH UST quarterly], 27, 89-110.

Szlachetko D.L., 1985. Stanowisko storczyka bladego Orchis pollens na górzeTuł w okolicy Cieszyna. Chrońmy Przyrodę Ojczysta. 41, 73 - 77.

Urbański J., 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa.

Wiktor A., 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.4.411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.