Molluscan assemblages in Late Holocene deposits in Busko-Zdrój (Nida Basin, Southern Poland)

Witold Alexandrowicz, Magdalena Gołas-Siarzewska

Abstract


Late Holocene deposits containing abundant and well-preserved malacofauna were exposed within the Spa Park in Busko-Zdrój. Molluscan shells were found in sand, dark muds and calcareous muds. Dark and calcareous muds are intercalated by fine-grained sand and peat devoid of malacofauna. Ali these deposits were accumulated on swampy, flat bottom of wide river valley. The result of radiocarbon dating has shown that the formation of the deposits started in the upper part of the Subboreal Phase. Numerous Late Medieval portery shards were found in several topmost profile sections. The identified malacofauna suggests that similar climatic and habitat conditions prevailed throughout the entire sedimentation period. Snails typical of open habitats, accompanied by hygrophilous taxa, play a dominant role. Mesophilous and aquatic taxa occur in accessory proportions, while shadow-loving forms are virtually absent.

Keywords


malacofauna, peat bog, Late Holocene, Nida Basin, South Poland

Full Text:

PDF

References


Alexandrowicz S.W., 1983. Malacofauna of Holocene calcareous sediments of the Cracow Upland. Acta Geologica Polonica, 33, 117-158.

Alexandrowicz S.W., 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Geologia, Kwartalnik AGH, 12, 1-2, 3-240.

Alexandrowicz S.W. & Alexandrowicz W.P., 2011. Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji. Rozprawy Wydziału Przyrodniczego PAU, 3, 5-302.

Alexandrowicz S.W., Bałaga K. & Dobrowolski R., 1994. Etapy rozwoju torfowiska kopułowego Krzywice w okolicach Chełma Lubelskiego. Geologia, Kwartalnik AGH, 20, 3, 259-273.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz W.P., Krąpiec M. & Szychowska-Krąpiec E., 1997. Zmiany środowiska południowej Polski w okresie historycznym. Geologia, Kwartalnik AGH, 23, 4, 339-387.

Alexandrowicz W.P., 1997. Malakofauna osadów czwartorzędowych i zmiany środowiska naturalnego Podhala w młodszym Vistulianie i holocenie. Folia Quaternaria, 68, 7-132.

Alexandrowicz W.P, 1999. Evolution of the malacological assemblages in North Poland during the Late Glacial and Early Holocene. Folia Quaternaria, 70, 39-69.

Alexandrowicz W.P., 2004. Molluscan assemblages of Late Glacial and Holocene calcareous tufa in Southern Poland. Folia Quaternaria, 75, 3-309.

Alexandrowicz W.P., 2007. Malakofauna późnoglacjalnych i holoceńskich węglanowych osadów jeziornych północnej Polski. Geologia, Kwartalnik AGH, 33, 395-420.

Alexandrowicz W.P., 2013. Molluscan communities in Late Holocene fluvial deposits as an indicator of human activity. A study in Podhale Basin (South Poland). Ekologia Bratislava, 32, 111-125.

Alexandrowicz W.P. & Alexandrowicz S.W., 2010. Expansive migrations of molluscs during the historic period. Biological Invasions in Poland, 1, 19-44.

Alexandrowicz W.P. & Gołas-Siarzewska M., 2011. Środowisko sedymentacyjne martwic wapiennych w Pińczowie. VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne. Materiały Konferencyjne, 8-11.

Alexandrowicz W.P. & Gołas-Siarzewska M., 2013. Zmiany środowiska Niecki Nidziańskiej (południowa Polska) w świetle analizy malakologicznej martwic wapiennych w Pińczowie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego [in print].

Bradley R.S., 2000. Past global changes and their significance for the future. Quaternary Science Reviews, 19, 391^402.

Briffa K.R., 2000. Annual climate variability in the Holocene: interpreting the message of ancient trees. Quaternary Science Reviews, 19, 87-105.

Broda J., 1985. Proces wylesień na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych. Czasopismo Geograficzne, 56, 2, 151-172.

Cabaj W. & Nowak W.A., 1986. Rzeźba Niecki Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 14, 119-209.

Dobrowolski R., Hajdas L., Melke J. & Alexandrowicz W.P. 2005. Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poand) and their use in palaeogeographical reconstruction. Geochronometria, 24, 69-79.

Dobrowolski R., Pidek LA., Alexandrowicz W.P., Hałas S., Pazdur A., Piotrowska N., Buczek A., Urban D. & Melke J., 2012. Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions. Geochronometria, 39, 10-29.

Grove J.M. & Swistur R., 1994. Glacial geological evidence for the Medieval Warm Period. Climatic Change, 26, 143-169.

Hughes M.K. & Diaz H.F., 1994. Was there a 'Medieval Warm Period' and if so, when and where? Climatic Change, 26,109-142.

Jones P.D. & Mann M.E., 2004. Climate over past millennia. Reviews of Geophysics, 42, 1—42.

Klimek K., Łanczont M. & Nogaj-Chachaj J., 2006. Historical deforestation as a cause of alluviation in smali valleys, subcarpathian loess plateau, Poland. Regional Environmental Change, 6, 52-61.

Lozek V., 1964. Quartarmollusken der Tschechoslovakei. Rozpravy Ustfedniho Ustavu Geologickeho, 31, 3-374.

Lozek V., 2000. Palaeoecology of Quaternary Mollusca. Antropozoikum, 24, 35-59.

Piechocki A., 1979. Mięczaki (Mollusca). Ślimaki (Gastropoda). Fauna słodkowodna Polski, 7, 7-187.

Piechocki A. & Dyduch-Falniowska A., 1993. Mięczaki (Mollusca), Małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski, 7a, 7-200.

Radłowska J., 1966. Z geomorfologii okolic Pińczowa. Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN, 47, 17-37.

Rutkowski L., 1986. Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 14, 35—61.

Wiktor A., 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2013.39.1.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.