Georadar investigations and geochemical analysis in contemporary archeological studies

Authors

  • Mikołaj ŁYSKOWSKI AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection; 30 Mickiewicz Av., 30-059 Krakow, Poland
  • Marta WARDAS-LASOŃ AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection; 30 Mickiewicz Av., 30-059 Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.3.307

Keywords:

sewage, Old Town of Cracow, moat, GPR, echograms, AAS, heavy metals

Abstract

Archeological studies require a precise and interdisciplinary approach. Use of the noninvasive methods in urban area investigations is expected because they do not result in any changes in land architecture plans. Very good combination fulfilling such demands are geochemical analyses of: pH, Eh, conductivity and heavy metals concentrations in soils and the results of the ground penetrating radar method. These methods allow for a more precise selection of places of interest and can be also used for a more accurate calibration and better interpretation of subsequent results. Proposed methodology gives good final results thanks to complementarity of each method and can be used under variable conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czapliński T., Malik J. & Dąbrowski W., 2008. Kanały blokowe Krakowa w ujęciu historycznym i obecnie. [in:] Wardas M. & Pawlikowski M (red.), Nawarstwienia historyczne Krakowa. Forum Naukowe 2007, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 57-71.

Karczewski J., Ortyl Ł. & Pasternak M., 2011. Zarys metody georadarowej (wydanie 2 poprawione i rozszerzone). Wydawnictwa AGH, Kraków.

Komorowski W. & Sudacka A., 2008. Rynek Główny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich -Wydawnictwo we Wrocławiu, Wrocław.

Noon D.A., Stickley G.F. & Longstaff D., 1998. A frequency-independent characterization of GPR penetration and resolution performance. Journal of Applied Geophysics, 40(1-3), 127-137.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. z 2002 r. nr 165, poz. 1359.

Sowina U., 2009. Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnośredniowiecznym. Instytut Archeologii i Etnografii, Warszawa.

Wardas M., Ziętek J., Łyskowski M. & Tabaszewski W., 2010. Możliwość wykorzystania zanieczyszczenia miedzią i ołowiem osadów w nawarstwieniach archeologicznych Krakowa do wyznaczania lokalizacji historycznych kolektorów ścieków, [in:] Rajchel J. (red.), Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920-2010, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Downloads

Published

2012-09-30

How to Cite

ŁYSKOWSKI, M., & WARDAS-LASOŃ, M. (2012). Georadar investigations and geochemical analysis in contemporary archeological studies. Geology, Geophysics and Environment, 38(3), 307. https://doi.org/10.7494/geol.2012.38.3.307

Issue

Section

Articles