Burial crypts in solid rock – a geophysical case study of a small church with a unique polychrome in Szydłów (S Poland)

Authors

  • Artur Zieliński Jan Kochanowski University in Kielce
  • Mikołaj Łyskowski AGH University of Science and Technology http://orcid.org/0000-0001-8613-8884
  • Ewelina Mazurkiewicz AGH University of Science and Technology
  • Kinga Wiktoria Lubarska Academy of Fine Arts in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.7494/geol.2019.45.2.89

Keywords:

Szydłów, All Saints’ Church, GPR, wall polychrome, crypts

Abstract

Lesser Poland (Małopolska) is a historic region of Poland. The presented case study was undertaken in the All Saints’ Church in the town of Szydłów, in which conservation and restoration works were carried out to preserve Gothic wall paintings by identifying and eliminating the causes of their degradation, and these efforts were supported by geophysical surveying. The conducted studies constitute a step not only to determine the age of the construction of the Szydłów temple, but also to improve knowledge of medieval architecture and mural paintings in Lesser Poland. The geophysical research with application of GPR (Ground Penetrating Radar) helped to locate previously unknown structures under the temple floor. This survey indicated four, possibly connected, structural objects clearly visible in GPR profiles. Carried out works confirmed that anomalies visible on radargrams mark two crypts. This discovery of the hidden construction elements emphasizes and strengthens the earlier suppositions of the unique character of this temple.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Artur Zieliński, Jan Kochanowski University in Kielce

Institute of Geography, Świętokrzyska 15 Str., 25-406 Kielce, Poland

doktor

Mikołaj Łyskowski, AGH University of Science and Technology

Uczelniane Centrum Informatyki AGH w Krakowie

dr inż. - geofizyka

Kinga Wiktoria Lubarska, Academy of Fine Arts in Warsaw

Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art , Wybrzeże Kościuszkowskie 37 Str., 00-379 Warszawa, Poland

References

Annan A.P., 2001. Ground Penetrating Radar Workshop Notes. Sensors & Software Inc., Ontario, Canada.

Buko A., 2011. Archeologia w badaniach wczesnośredniowiecznej Małopolski. [in:] Jastrzębski C. (red.), Szydłów przez stulecia. Monografia Gminy Szydłów, Wyd. Gmina Szydłów, 29–44.

Chamberlain A.T., Sellers W., Proctor C. & Coard R., 2000. Cave Detection in Limestone using Ground Penetrating Radar. Journal of Archaeological Science, 27, 957–964. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.1999.0525.

Chlebowski B. (red.), 1892. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom 12. Warszawa.

Conyers L.B., 2012. Interpreting Ground-penetrating Radar for Archaeology. Left Coast Press, Walnut Creek, California.

El-Quady G., Hafez M., Abdalla M.A. & Ushijima K., 2005. Imaging subsurface cavities using geoelectric tomography and ground-penetrating radar. Journal of Cave and Karst Studies, 67, 3, 174–181, [on-line:] https://caves.org/pub/journal/PDF/V67/v67n3-El-Qady.htm [access: 10.12.2018].

Epting J., Huggenberger P. & Glur L., 2009. Integrated investigations of karst phenomena in urban environments. Engineering Geology, 109, 273–289. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2009.08.013.

Guerquin B., 1984. Zamki w Polsce. Wyd. 2 popr. „Arkady”, Warszawa.

Guttmejer K. (oprac.), 2010. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844–1855). T. 2: Gubernia Radomska. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa.

Kajzer L., 2002. Zamek królewski w Szydłowie w świetle najnowszych badań terenowych. [in:] Antoniewicz M. (red.), Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa, DiG, 391–409.

Karczewski J., Ortyl Ł. & Mazurkiewicz E., 2017. Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka. Przegląd Geologiczny, 65, 796–802.

Karłowska-Kamzowa A. (red.), 1984. Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Kornecki M. & Małkiewiczówna H., 1984. Małopolska. [in:] Karłowska-Kamzowa A. red.), Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 13–78.

Kowalczyk J. (oprac.), 2009. Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844–1855). T. 1: Ogólne sprawozdanie Delegacji, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa.

Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kutrzebianka K. (oprac.), 1957. Powiat buski. [series:] Wolff-Łozińska B. & Łoziński Z. (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3, Województwo kieleckie, z. 1, Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków, Warszawa .

Leucci G., 2006. Contribution of Ground Penetrating Radar and Electrical Resistivity Tomography to identify the cavity and fractures under the main Church in Botrugno (Lecce, Italy). Journal of Archaeological Science, 33, 1194–1204. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jas.2005.12.009.

Lubarska K., 2011. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie. [in:] Jastrzębski C. (red.), Szydłów przez stulecia. Monografia Gminy Szydłów, Wyd. Gmina Szydłów, 201–206.

Lubarska K.W., 2013. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie. Zapiski Kazimierzowskie, 11, 59–65.

Łyskowski M. & Mazurek E., 2013. Analiza konsekwencji doboru nieodpowiedniej prędkości propagacji fali elektromagnetycznej w trakcie interpretacji inżynierskich pomiarów metodą georadarową. Logistyka, 4, 330–336, [on-line:] https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/271-artykuly-na-plycie-cd/3333-artykul [access: 10.12.2018].

Madurowicz-Urbańska H., 1968. Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz. 3, Powiat wiślicki. [series:] Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska, Materiały Komisji Nauk Historycznych, 14, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Maszczyński T., 1966. Szydłów. Muzeum Świętokrzyskie, Kielce.

Mroczko T. & Arszyński M. (red.), 1995. Architektura gotycka w Polsce. Cz. 2: Katalog zabytków. IS PAN, Warszawa.

Myczkowski Z., 2006. Szydłów – niezwykły krajobraz warowny w skali Europy. Wiadomości Konserwatorskie, 19, 38–44.

Negri S. & Leucci G., 2006. Geophysical investigation of the Temple of Apollo (Hierapolis, Turkey). Journal of Archaeological Science, 30, 1505–1513. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.02.003.

OYO, 1988. OYO Georadar I Manual. Oyo Corporation, Tsukuba.

Panisova J., Frastia M., Wunderlich T., Pasteka R. & Kusnirak D., 2013. Microgravity and Groundpenetrating Radar Investigations of Subsurface Features at the St Catherine’s Monastery, Slovakia. Archaeological Prospection, 20, 163–174. DOI: https://doi.org/10.1002/arp.1450.

ReflexW Manual. User Guide,2010. SandmeierGeo, Karlsruhe, Germany.

Strzępowicz A., Łyskowski M., Ziętek J. & Tomecka-Suchoń S., 2018. Detection of Unknown Crypts under the Floor in the Holy Trinity Church (Dominican Monastery) in Krakow, Poland. E3S Web of Conferences, 35, art. no. 03006, 1–8. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183503006.

Wójcik W., 1869. Miasto Szydłów i ruiny zamku Szydłowskiego. Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce, 8, 191, 94.

Zieliński A., Mazurkiewicz E. & Łyskowski M., 2016. GPR mapping of karst formations under a historic building in Szydłów, Poland. Geofizika, 33, 101–111. DOI: https://doi.org/10.15233/gfz.2016.33.4.

Żukowski J., 1947. Problemy zabytkowe Szydłowa. Odbitka z „Pamiętnika Kieleckiego”, Kielce.

Downloads

Published

2019-07-31

How to Cite

Zieliński, A., Łyskowski, M., Mazurkiewicz, E., & Lubarska, K. W. (2019). Burial crypts in solid rock – a geophysical case study of a small church with a unique polychrome in Szydłów (S Poland). Geology, Geophysics and Environment, 45(2), 89. https://doi.org/10.7494/geol.2019.45.2.89

Issue

Section

Articles