The Eocene Hieroglyphic beds and Green shales in the Rożnów Lake area (Silesian Nappe, Outer Carpathians) - facies development and biostratigraphy

Authors

  • Anna Elżbieta Waśkowska AGH University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophisics and Environmental Protection

DOI:

https://doi.org/10.7494/geol.2014.39.1.5

Keywords:

Hieroglyphic beds, Green shales, Silesian Nappe, Eocene, foraminifera, biostratigraphy

Abstract

In the lithostratigraphic section of a sedimentary sequence of the Silesian Nappe in the area of Rożnów Lake, the strata that occur above the Ciężkowice sandstone and below the Globigerina marls are represented by a relatively thin unit informally named the Hieroglyphic beds and a succeeding thick complex of so-called Green shales. The Hieroglyphic beds, deposited over a short time interval during the Lutetian time (Reticulophragmium amplectens zone), are followed by the Green shales that were deposited from the Lutetian to the Priabonian (Reticulophrgamium amplectens, Ammodisus latus, Reticulophragmium rotundidorstum zones). This work describes the foraminiferal assemblages, on the basis of which, the age of the Green shales was established that in the area of Rożnów Lake. Deposition of the Green shale unit started in the Lutetian, while in other regions of the Silesian Basin it is documented from the Priabonian. The upper boundary of the Green shales is isochronous and defined by the base of the calcareous horizon of a specific type of marls known as the Globigerina marls.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bieda F., Geroch S., Koszarski L., Książkiewicz M. & Żytko K., 1963. Stratigraphie des Karpates externes polonaises. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 181, 1-174.

Bogacz K., Dziewański J., Jednorowska A. & Węcławik S., 1979. Osady paleogenu płaszczowiny magurskiej w rejonie Owczar (Beskid Niski) [Paleogene deposits of the Magura nappe near Owczary (Polish Flysch Carpathians)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 59, 43-65 [with English abstract].

Bubík M., 1995a. Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic). [in:] Kaminski M.A., Geroch S. & Gasiński M.A. (eds), Proceedings of the Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Grzybowski Foundation Special Publication, 3, 71-116.

Bubík M., 1995b. Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše [Occurrence of the genus Eratidus (Foraminifera) in the Eocene of the Moravian flysch]. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2, 17-18.

Bubík M., 2009. Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogé nu jižní Moravy [New and less-known agglutinated Foraminifera from the Paleogene of southern Moravia]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, 2-8, 82-85 [with English abstract].

Bubík M. & Waskowska-Oliwa A., 2005. Boreal agglutinated foraminifera in the Paleogene of the Outer Flysch Carpathians - preliminary results. [in:] Coccioni R., Kaminski M.A. & Marsili A. (eds), Proceedings of the Seventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Urbino Italy - October 2-8, 2005. Abstracts Volume, Grzybowski Foundation Special Publication, 13, 9-11.

Burtan J. & Skoczylas-Ciszewska K., 1964. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Męcina. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Burtan J., Golonka J., Oszczypko N., Paul Z. & Ślączka A., 1981. Mapa geologiczna Polski, B - Mapa bez utworów czwartorzędowych, w skali 1:200 000, arkusz Nowy Sącz. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cieszkowski M., 1992. Strefa Michalczowej - nowa jednostka strefy przedmagurskiej w Zachodnich Karpatach Fliszowych i jej geologiczne otoczenie [Michalczowa zone: a new unit of Fore-Magura zone, Outer Carpathians, South Poland]. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 1463, Geologia, 18, 1-125 [with English summary].

Cieszkowski M. & Waśkowska A., 2013a. Olistostrome deposits in the Eocene Hieroglyphic Formation (Silesian Nappe, Outer Carpathians). [in:] Bąk M., Kowal-Kasprzyk J., Waśkowska A. & Kaminski M.A. (eds), 14th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference and 9th Micropaleontological Workshop. Abstracts Volume, Grzybowski Foundation Special Publication, 19, 10-11.

Cieszkowski M. & Waśkowska A., 2013b. Olistostrome deposits in the Eocene Hieroglyphic Formation (Silesian Nappe, Outer Carpathians). [in:] Broska I. & Tomašových A., Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations. Smolenice, Slovak Republic, October 16-19, 2013. Abstracts Book, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 39-40.

Cieszkowski M., Koszarski A., Leszczyński S., Michalik M., Radomski A. & Szulc L., 1991. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Ciężkowice. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Cieszkowski M., Ślączka A. & Waśkowska A., 2010. Eocene olistostrome in the Silesian Nappe at the shore of Rożnów Lake, Outer Carpathians, Poland. Mineralia Slovaca - Geovestník, 42, 2, 508.

Czaplicka J., Juskowiak O., Ryka W., Kilian Z., Tomczykowa E., Tomczyk H., Pajchlowa M., Stopa S. Z., Kozłowski S., Kotański Z., Kopik J., Malinowska l., Cieśliński S., Woźny E., Głodek J., Krajewski S., 1968. Słownik stratygraficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Geroch S., 1960. Zespoły mikrofauny z kredy i paleogenu serii śląskiej w Beskidzie Śląskim. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 153, 5, 7-73 [with English summary].

Geroch S. & Koszarski L., 1988. Agglutinated foraminiferal stratigraphy of the Silesian flysch through. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 41, 73-79.

Geroch S. & Nowak W., 1984. Proposal of zonation for the Late Tithonian-Late Eocene, based upon arenaceous Foraminifera from the Outer Carpathians, Poland. [in:] Oertli H.J. (ed.), BENTHOS '83: 2nd International Symposium on Benthic Foraminifera (Pau, April 11-15, 1983), 225-239.

Geroch S., Jednorowska A., Książkiewicz M. & Liszkowa J., 1967. Stratigraphy based upon microfauna in the Western Polish Carpathians. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 211, 185-282.

Geslin E., Heinz P. & Hemleben C., 2004. Behaviour of Bathysiphon sp. and Siphonammina bertholdii n. gen n.sp. under controlled oxygen conditions in the laboratory; implication for bioturbation. [in:] Bubík M. & Kaminski M.A. (eds), Proceedings of the Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001, Grzybowski Foundation Special Publication, 8, 105-118.

Golonka J. & Waśkowska A., 2012. The Beloveža Formation of the Raca Unit in the Beskid Niski Mts. (Magura Nappe, Polish Flysch Carpathians) and adjacent parts of Slovakia and their equivalents in the western part of the Magura Nappe; remarks on the Beloveža Formation - Hieroglyphic Beds controversy. Geological Quarterly, 56, 4, 821-832.

Golonka J. & Waśkowska-Oliwa A., 2007. Stratygrafia polskich Karpat fliszowych pomiędzy Bielskiem-Białą a Nowym Targiem [Stratigraphy of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Biała and Nowy Targ]. Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 33, 5-28 [with English summary].

Golonka J., Ślączka A., Waśkowska A., Krobicki M. & Cieszkowski M., 2013. Budowa geologiczna zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych. [in:] Krobicki M. & Feldman-Olszewska A. (eds), Głębokomorska sedymentacja fliszowa. Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich. V Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5'2013, 11-62.

Gooday A.J., Levin L.A., Thomas C.L. & Hecker B., 1992. The distribution and ecology of Bathysiphon filiformis Sars and B. major de Folin (Protista, Foraminiferida) on the continental slope off North Carolina. Journal of Foraminiferal Research, 22, 2, 129-146.

Gradstein F.M. & Kaminski M.A., 1989.Taxonomy and biostratigraphy of new and emended species of Cenozoic deep-water agglutinated foraminifera from the Labrador and North seas. Micropaleontology, 35, 72-92.

Gradstein F.M. & Kaminski M.A., 1997. New species of Paleogene deep-water agglutinated foraminifera from the North Sea and Norwegian Sea. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 217-229.

Guzik K. & Pożaryski W., 1949. Fałd Biecza (Karpaty Środkowe). Biuletyn - Państwowy Instytut Geologiczny, 53, 1-33.

Jurkiewicz H., 1959. Poziomy otwornicowe paleogenu wschodniej części jednostki śląskiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 29, 235-263.

Jurkiewicz H., 1967. Otwornice paleogenu podmenilitowego polskich Karpat środkowych. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 210, 5-128.

Kamiński M.A. & Geroch S., 1987. Two new species of Phenacophragma from the Paleogene of the Trinidad and Poland. Micropaleontology, 33, 185-188.

Kaminski M.A. & Geroch S., 1992.The morphology, paleoecology and systematics of Nothia excelsa (Grzybowski), a deep-water agglutinated foraminifer. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 62, 255-267.

Kaminski M.A. & Gradstein F.M., 2005. Atlas of Paleogene cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 10, 1-547.

Kender S., Kaminski M.A. & Jones R.W. 2006. Four new species of deep-water agglutinated foraminifera from the Oligocene - Miocene of the Congo Fan (offshore Angola). Micropaleontology, 52, 5, 465-470.

Koszarski L., 1966. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Rzepiennik. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Koszarski L. & Żytko K., 1966. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Jasło. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Koszarski L., Kuciński T. & Szymakowska F., 1964. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Pilzno. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Krasheninnikov V.A., 1974. Upper Cretaceous benthonic agglutinated foraminifera, Leg 27 of the Deep Sea Drilling Project. Initial Reports of Deep Sea Drilling Project, 27, 637-661.

Książkiewicz M., 1972. Budowa geologiczna Polski. T. 4: Tektonika. Cz. 3: Karpaty. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Kuciński T., 1965. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Tuchów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Leszczyński S., 1985.Piaskowce pasiaste z warstw hieroglifowych w Jastrzębiej k. Ciężkowic [Banded sandstones of the Hieroglyphic Beds at Jastrzębia near Ciężkowice]. Kwartalnik Geologiczny, 29, 2, 395-403 [with English summary].

Leszczyński S., 1996. Origin of lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl at Znamirowice (Eocene-Oligocene transition, Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66, 245-267.

Leszczyński S., 1997. Origin of the Sub-Menilite Globigerina Marl (Eocene-Oligocene transition) in the Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 367-427.

Leszczyński S. & Radomski A., 1994. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Ciężkowice. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Małecki J., 1973. Bathysiphons from the Eocene of the Carpathian Flysch, Poland. Acta Paleontologica Polonica, 18, 163-174.

Morgiel J. & Olszewska B., 1981. Biostratigraphy of the Polish External Carpathians based on agglutinated foraminifera. Micropaleontology, 27, 1-30.

Morgiel J. & Szymakowska F., 1978. Stratygrafia paleocenu i eocenu jednostki skolskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 310, 39-171 [with English summary].

Neagu T., Popescu D.P., Crihan L.M. & Popescu G., 2011. Upper Eocene agglutinated foraminifera from Buciumeni section (Ialomita Valley, Dambovita District, Romania), [in:] Kaminski M.A. & Filipescu S. (eds), Proceeedings of the Eighth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Grzybowski Foundation Special Publication, 16, 151-172.

Olszewska B., 1997. Foraminiferal biostratigraphy of the Polish Outer Carpathians: A record of basin geohistory. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 325-337.

Olszewska B., Odrzywolska-Bieńkowa E., Giel M. D., Pożaryska K. & Szczechura K., 1996. Eichwald, 1830. [in:] Malinowska L. & Piwocki M. (red.), Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Cz. 3a: Kenozoik, trzeciorzęd, paleogen, serie: Budowa geologiczna Polski, t. 3, Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa, 45-215.

Paul K. & Tietze E., 1879. Neue Studien in der Sandsteinzone der Karpathen. Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, 29, 189-304.

Ryłko W., 2004. Karpaty. [in:] Peryt T. & Piwocki M. (red.), Stratygrafia. Cz. 3a: Kenozoik, paleogen, neogen, serie:Budowa geologiczna Polski, t. 1, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 271-321.

Setoyama E., Kaminski M.A. & Tyszka J. 2011. Late Cretaceous Agglutinated Foraminifera and Implications for the Biostratigraphy and Palaeoenvironments of the southwestern Barents Sea. [in:] Kaminski M.A. & Filipescu S. (eds), Proceedings of the Eighth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Grzybowski Foundation Special Publications, 16, 251-309.

Sokołowski S., 1935. Geologia doliny Dunajca pomiędzy Tropiem a Kurowem. Kosmos A, 60, 49-93.

Ślączka A., 1959. Stratygrafia serii śląskiej łuski Bystrego na południe od Baligrodu. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 131, 203-286 [with English summary].

Ślączka A., 1963. Pstre łupki z Miłkowej i budowa obszaru otaczającego. Kwartalnik Geologiczny, 7, 295-304 [with English summary].

Ślączka A., 1964. Jednostka śląska między Bilskiem a Tabaszową [Geological structure of the Silesian Unit between Bilsko and Tabaszowa]. Kwartalnik Geologiczny, 8, 199-210 [with English summary].

Świdziński H., 1948. Słownik stratygraficzny północnych Karpat fliszowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 37, 1-124.

Waśkowska A., 2011. The Early Eocene Saccamminoides carpathicus Assemblage in the Outer Flysch Carpathians, [in:] Kaminski M.A. & Filipescu S. (eds), Proceeedings of the Eighth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Grzybowski Foundation Special Publication, 16, 331-341.

Waśkowska-Oliwa A., 2008. Haplophragmoides nauticus Kender, Kaminski & Jones in the Eocene of the Flysch Carpathians, [in:]: Filipescu S. & Kaminski M.A. (eds), Eighth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Cluj-Napoca, Romania September 7-13, 2008. Abstract Volume, Grzybowski Foundation Special Publication, 14,63-64.

Waśkowska A. & Łodziński M., 2011a. Tourmalines in the tests of deep water agglutinated Reophax pilulifer Brady - preliminary results. [in:] Bąk M., Kaminski M.A. & Waśkowska A. (eds), Integrating Microfossil Records from the Oceans and Epicontinental Seas, Grzybowski Foundation Special Publication, 17, 138-139.

Waśkowska A. & Łodziński M., 2011b. Turmaliny jako komponent ścian skorupek głębokowodnych otwornic aglutynujących gatunku Reophax piluluifer Brady - badania wstępne na bazie eoceńskiego materiału z Karpat Zewnętrznych. [in:] Boorova D. (red.), 12. česko-slovensko-pol'ská paleontologická konferencja. Bratislava 20-21 októbra 2011. Zborník príspevkov, 105-106.

Wdowiarz S., 1965. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, region Karpat i Przedgórza, wydanie tymczasowe, skala 1: 50 000, arkusz Rymanów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Węcławik S., 1969. Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Uściem Gorlickim a Tyliczem [The geological structure of the Magura Nappe between Uście Gorlickie and Tylicz]. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznej PAN, Oddział w Krakowie, 59, 1-101 [with English summary].

Downloads

Published

2014-03-10

How to Cite

Waśkowska, A. E. (2014). The Eocene Hieroglyphic beds and Green shales in the Rożnów Lake area (Silesian Nappe, Outer Carpathians) - facies development and biostratigraphy. Geology, Geophysics and Environment, 40(1), 5. https://doi.org/10.7494/geol.2014.39.1.5

Issue

Section

Articles