Feasibility of Monte Carlo modelling for the neutron-neutron logging tool response in specific geological models

Authors

  • Urszula Wiącek Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
  • Urszula Woźnicka Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.7494/geol.2016.42.3.365

Keywords:

Monte Carlo calculations, neutron well logging, NNTE density tool, neutron parameters

Abstract

Neutron well logging is one of the basic methods for the determination of the characteristic parameters of rock samples. The neutron source and neutron detectors are elements of Neutron-Neutron Thermal-Epithermal logging tool (NNTE) of significant importance. A neutron source creates the neutron field in the nearest environment. Detectors placed at specified distances from the source register neutrons from this space. A signal of a Neutron-Neutron Thermal-Epithermal tool in specific geological conditions was numerically calculated by means of the Monte Carlo (MC) codes. The main aim of this paper is to show the potential for using the Monte Carlo N-Particle Transport Code (MCNP) software in nuclear well logging prospection methods. The results of this MC modelling are presented in this paper.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Urszula Wiącek, Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences

Department of Radiation Transport Physics (NZ54)

References

Cywicka-Jakiel T., Woźnicka U. & Zorski T., 2006. Wpływ zweryfikowanego składu pierwiastkowego wzorców skalnych i nowej biblioteki danych neutronowych na funkcję odpowiedzi spektrometrycznej sondy neutron-gamma. Prace Instytutu Nafty i Gazu, 137, 523–529.

Czubek J.A., 1988 . Półempiryczna kalibracja sond neutronowych (Przybliżenie jedno- i dwu- grupowe). Raport IFJ No. 1413/AP, Kraków.

Drabina A., Zorski T. & Woźnicka U., 2003. Correlation between Measurements and Monte-Carlo Calculations for the NNTE Logging-Tool . INP Report No 1926/AP, [on-line:] www.ifj.edu.pl/reports/2003.html [access: 28.04.2016] .

Drabina A. & Zorski Z., 2005. Geophysical Neutron Logging Tool NNTE for Measurements of Porosity and Rock Matrix Sigma_a – Numerical Simulations. [in:] Proceedings of the enlargement workshop on Neutron Measurements, Evaluations and Applications-2, NEMEA-2, 20–23 October 2004, Bucharest, Romania, European Communities, 81–84.

Herman M. & Trkov A., 2009. ENDF-6 Formats Manual Data Formats and Procedures for the Evaluated Nuclear Data Files ENDF/B-VI and ENDF/B-VII. Brookhaven National Laboratory Report BNL-90365-2009 Rev. 1.

Klüge H., 1998. Irradiation Facility with Radioactive Reference Neutron Sources: Basic Principles. PTB-Bericht N-34, Braunschweig.

The MathWorks Inc., 2012. MATLAB_ The Language of Technical Computing User’s Manual. [on-line:] http:// www.mathworks.com/help/matlab/index.html [access: 28.04.2016].

MCNP team, 2008. X-5 Monte Carlo Team, MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code Version 5. Los Alamos National Laboratory, LA-UR-03-1987.

Mughabghab S.F., 1984. Neutron Cross Sections: Neutron resonance parameters and thermal cross sections Part A and Part B. Academic Press, Orlando.

Woźnicka U., Dworak D., Wiącek U. & Zorski T., 2012. Geofizyczne profilowania neutronowe w asymetrycznych formacjach cienkowarstwowych. Symulacje komputerowe na przykładzie sondy NNTE. IFJ PAN, Kraków.

Zorski T., Massalski T., Drabina A. & Stadtmüller M., 1996. Metodyka pomiarów kalibracyjnych i standaryzacyjnych dla neutronowych sond geofizyki wiertniczej w Zakładzie Geofizyka – Kraków. Nafta-Gaz, 11, 493–505.

Zorski T. & Stadtmüller M., 2001. Opracowanie alternatywnej w stosunku do profilowania gamma (PG) metody wyznaczania zasilenia w cienkowarstwowych formacjach miocenu przedgórza Karpat na podstawie pomiarów sondą neutronową mierzącą jednocześnie neutrony termiczne i nadtermiczne [internal report of research project No. 5.5.140.771, sponsored by the Polish Oil and Gas Company]. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków.

Downloads

Published

2017-02-16

How to Cite

Wiącek, U., & Woźnicka, U. (2017). Feasibility of Monte Carlo modelling for the neutron-neutron logging tool response in specific geological models. Geology, Geophysics and Environment, 42(3), 365. https://doi.org/10.7494/geol.2016.42.3.365

Issue

Section

Articles