The influence of root system on slope stability in the view of numerical analysis

Jacek Stanisz, Jarosław Kos, Marta Kumorowska, Maria Kaczmarzyk

Keywords


numerical simulation, root system, slope stability

Full Text:

PDF

References


Greenwood J.R., Norris J.E., Wint J., 2004. Assessing the contribution of vegetation to slope stability. Geotechnical Engineering, 157,4, 199–207.

Jaskólski Z., Kos J., Foryś M. Bartosz L., Dendys M., 2012. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zadania "Przeniesienie drogi gminnej o długości 850mb w zamian za stabilizację osuwiska i zabezpieczenie drogi w km 0+200-0+490 w miejscowości Pietrzejowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca". Kraków (in Polish).

Kaczmarek Ł. D., Popielski P., 2015. The use of Duncan and Wright method to assess the Warsaw slope stability. Acta Sci. Pol. Architectura, 14, 2, 19–30 (in Polish).

Koda E., Osiński P., Głażewski M., 2010. Agrotechnical improvement of earth structure slopes. Engineering and Environmental Sciences, 4, 50, 36–47 (in Polish).

Kondracki J., 2010. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa (in Polish).

Najder T., 2003. Wpływ roślinności na zmiany stateczności zboczy. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 86–92 (in Polish).

Pilecki Z., Stanisz J., Krawiec K., Wozniak H., Pilecka E., 2014. Numerical stability analysis of slope with use of Random Set Theory. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 86, 5–17(in Polish).

Reubens B., Poesen J., Danjon F., Geudens G., Muys B., 2007. The role of fine and coarse roots in shallow slope stability and soil erosion control with a focus on root system architecture: a review. Trees, 21,4, 385–402.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2016.42.1.129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.