The influence of trade contacts on grave equipment of Gniew community in the 14th-18th century

Małgorzata Grupa, Magdalena Krajewska, Magdalena Majorek, Tomasz Kozłowski

Abstract


Richness and variety of grave equipment (silk textiles, scapulars, crosses, rosaries and the other objects), revealed during archaeological exploration carried out in St. Nicolas church in Gniew and in the area of the former graveyard, confirmed trade contacts of local community with Western Europe and Asia. Grave finds (wreaths, various flowers) as well as silk garments give evidence that the town and the area dwellers belonged to wealthy social classes. Close relations with many trade centers and luxurious items imported from them had an apparent influence on preserving rich and ceremonial burial rites against obligatory sumptuary law forbidding splendor. Moreover, these multi-direction trade and social contacts had also an impact on spreading out pathogenic microorganisms and transmissive diseases, syphilis, among the others.

Keywords


town, trade, graves, crypts, devotional articles, silk, grave wreaths, syphilis

Full Text:

PDF

References


Aufderheide A.C. & Rodriguez-Martin C., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge University Press, Cambridge.

Bogucka M., 1956. Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII w. Zakład im. Ossolińskich, Warszawa.

Crowfoot E., Pritchard F. & Staniland K., 2001. Textiles and clothing c. 1150-c. 1450. Medieval Finds from Excavations in London, 4, Boydell Press, London.

Grupa M., 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Grupa M., 2006a. Early medieval silk textiles from Kałdus and Gniezno, Northern Poland: Implications for trade and community interaction. 12th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 19-24 September 2006, Cracov, Poland: abstracts book: programme and abstracts, Kraków, 277.

Grupa M., 2006b. Wyroby tekstylne, [in:] Chudziak W. (red.), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1), Mons Sancti Laurentii, 3, 141-143.

Grupa M., 2007. Silk bands from an early medieval cemetery in Kałdus (Poland). NESAT IX, Archdologische Textilfunde-Archaeological Textiles, Braunwald, 18-21 Mai 2005, Ennenda, 108-111.

Grupa M, 2009a. Tkaniny z krypty północnej w Kwidzynie, [in:] Grupa M. & Kozłowski T. (red.), Katedra w Kwidzynie - tajemnica krypt, Kwidzyńskie Centrum Kultury, Kwidzyn, 148-174.

Grupa M., 2009b. Jedwabne wstążki z Gniezna. Pomorania Antigua, 22, 271-277'.

Grupa M., 2012. Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV—XVII w.) i ich konserwacja. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Konopczyński W. (red.), 1938. Polski słownik biograficzny. T. 4. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Maik J., 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu. Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa - Łódź.

Maik J., 1997. Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu. Acta Archaeologica Lodziensia, 41, 1-125.

Labuda G., 1972a. Rozwój gospodarki wiejskiej i początki miast samorządowych. Rozwój wielkich własności kościelnych, [in:] Labuda G. (red.), Historia Pomorza. T. 1. Cz. 1: Do roku 1466, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 502-506.

Labuda G., 1972b. Ustrój gospodarczy w XII i na początku XIII wieku. Organizacja handlu i żeglugi, [in:] Labuda G. (red.), Historia Pomorza. T. 1. Cz. 1: Do roku 1466, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 380-386.

Łoziński W., 1978. Życie polskie w dawnych wiekach. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Ortner D.J., 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Academic Press, London.

Piotrowski W., 1995. Medycyna polskiego renesansu. Muzeum Regionalne w Jaworze, Jawor.

Quetel C., 1991. Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu [trans. Z. Podgórska-Klawe]. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Rostworowski E. (red.), 1987. Polski słownik biograficzny. T. 30. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Salmonowicz S., 1994. Kultura umysłowa Torunia w dobie renesansu, reformacji i wczesnego baroku, [in:] Cackowski S. et al. (red.), Historia Torunia. T 2. Cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660), Wydawnictwo TNT, Toruń, 169-256.

Trawicka E., 2011. Kultura funeralna nowożytnego Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.

Turnau L., 1979. Historia dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2013.39.2.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.