Study on the relative local temporal changes of the geomagnetic field on the Lublin slope of the East European Craton (the Parczew - Chełm profile)

Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK, Zdzisława MEDOŃ

Abstract


The local relative changes of the total intensity geomagnetic field in time are presented against the background of the geological structure of Lublin-Podlasie slope (LPSK) of the East European Craton. The research concerned measurement results of the total intensity (T) of the geomagnetic field, taken in the last 12 years (1997-2008) at 20 sites located along the Parczew - Chełm profile. Relative temporal changes of the geomagnetic field were determined on the basis of values of geomagnetic field calculated with reference to geomagnetic field measured at the base. These changes are presented as graphs, and in the form of space-time 2D and 3D representations, showing their relationship with the magnetic anomaly map. The cause of local relative changes was attempted to be explained by 2D magnetic modeling assuming that the changes of the induced magnetization of the basement crystalline rocks are result of the geomagnetic secular variations.

Keywords


geomagnetic field, temporal changes, proton magnetometer, magnetic modeling, EEC

Full Text:

PDF

References


Bojdys G., 2006-2008. Zestaw programów autorskich pn.: wielomian, biegwiek, Model2Dw. Archiwum Katedry Geofizyki WGGiOS AGH, Kraków.

Bojdys G. & Grabowska T., 2007. Space-time analysis of the relative local secular variations of the geomagnetic field (1966-2005) along the Zgorzelec-Wiżajny profile. Acta Geophysica, 55, 2, 169-181.

Grabowska T., Bojdys G., Lemberger M., Cicha M., Medoń Z., Zabawa-Radomińska A. & Radomiński J., 2003-2005. Interpretacja anomalii magnetycznych (AT) południowo- wschodniej Polski - trójwymiarowy magnetyczny model skorupy ziemskiej. PB nr 5 T12B 044 24, nr umowy AGH 18.18.140.14.

Grzywacz J. & Niedziółka T. (oprac. zespołowe PPG pod kier. J. Grzywacza), 1969. Opracowanie badań geofizycznych wykonanych do 1967 r. na obszarze Lubelszczyzny. Archiwum PPG, Warszawa (maszynopis).

Koblański A., 1986. Struktura pola magnetycznego na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego i jej związek z tektoniką podłoża karbonu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, 149, 359-368.

Koblański A., 1988a. Związek czasowych zmian pola magnetycznego z procesami tektonicznymi (z podsumowaniem w jęz. angielskim). Zeszyty Naukowe AGH, Geofizyka Stosowana, 1, 461-472.

Koblański A., 1988b. Badania tektonomagnetyczne w obszarze lubelskim (z podsumowaniem w jęz. angielskim). Zeszyty Naukowe AGH, Geofizyka Stosowana, 1, 473-481.

Koblański A., 1996. Badania dynamiki zmian pola magnetycznego w rejonie lubelskim (z podsumowaniem w jęz. angielskim). Działalność statutowa Zakładu Geofizyki AGH, Kraków (manuskrypt).

Małoszewski S., & Jankowski J., 1997. On secular variations of the geomagnetic field along a profile across the Teisseyre-Tornquist Zone. Acta Geophysica Polonica, XLV, 1, 23-31.

Poprawa P. & Pacześna J., 2002. Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku - wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego. Przegląd Geologiczny, 50, 1, 49-63.

Żelichowski A.M. & Kozłowski S., 1983. Atlas geologiczno-surowcowy obszaru lubelskiego, skala 1 : 500 000. Instytut Geologiczny, Warszawa.

Żelichowski A.M., 1972. Rozwój budowy geologicznej obszaru między Górami Świętokrzyskimi i Bugiem. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 263, Z badań tektonicznych w Polsce, III, 1-97.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2010.36.2.155

Refbacks

  • There are currently no refbacks.