Application of simple seismic models for interpretation of small reef objects under conditions of low resolution seismic data and incomplete borehole information

Jan BARMUTA, Kaja PIETSCH

Abstract


Tracing facies and saturation with hydrocarbon along sedimentary beds is one of Seismic's most important objectives. The application of simple seismic modeling for the interpretation of low resolution seismic data is presented. This method confirmed the possibility to trace changes in Main Dolomite (Ca2) development and to detect, comparatively small to the seismic resolution, hydrocarbon traps.

Keywords


seismic interpretation, seismic modeling, Main Dolomite (Ca2), reef structures

Full Text:

PDF

References


Barmuta J., 2010. Charakterystyka sejsmiczna utworów cechsztyńskich basenu permskiego rejonie złoża Kisielin (zdjęcie Nowa Sól – Wschowa). Biblioteka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (unpublished).

Dokumentacja otworowa, 1966–1981. Centralne Archiwum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Jędrzejowska-Tyczkowska H., Jałowiecki B. & Misiarz P., 1997. Multi parameter seismic signature of reef-like objects within the permian carbonate deposits. 59th EAGE Conference and Technical Exhibition, Geneva, 1997. Extended Abstracts, 1, PO162. Poster.

Karnkowski P.H., 2007a. Petroleum Provinces in Poland. Przegląd Geologiczny, 55, 12/1, 1061–1067.

Karnkowski P.H., 2007b. Permian Basin as a main exploration target in Poland. Przegląd Geologiczny, 55, 12/1, 1003–1015.

Kotarba M.J. (red.), 2009. System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej (raport z realizacji grantu MNiSW). Archiwum KAŚiGG, Wydz. GGiOŚ AGH.

Niedbalec S. & Radecki S., 2007. Hydrocarbon Accumulation in Poland. Przegląd Geologiczny, 55, 12/1, 985–991.

Pietsch K. & Tatarata A., 2005. Próba wykorzystania analiz amplitudowych zapisu sejsmicznego do określenia własności zbiorowiskowych dolomitu głównego. Geologia (AGH--UST quarterly), 31, 3–4, 275–296.

Pikulski L., 1996. Analiza paleostrukturalna utworów dolomitu głównego w rejonie bloku Gorzowa. Nafta-Gaz, 8, 325–334.

Pikulski L. & Protas A., 1997. Warunki sedymentacji oraz rozwój litofacjalny utworów dolomitu głównego w rejonie bloku Gorzowa. Nafta i Gaz, 9, 400–406.

Stupnicka E., 1997. Geologia regionalna Polski. Wyd. UW, Warszawa.

Sztormwasser E., 1999. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Nowa Sól (G12). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Urbański K., 1998. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Zielona Góra (526). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Wagner M.R., 1994. Stratygrafia osadów i rozwój basenu cechsztyńskiego na Niżu Polskim. Prace PIG, 146, 1–71.

Widess M.B., 1973. How thin is a thin bed. Geophysics, 38, 6, 1176–1180.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2011.37.4.481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.