Static models of the Grabownica oil and gas field

Bartosz PAPIERNIK, Paweł ZWOLIŃSKI, Barbara CZOPEK

Abstract


Using archival data from mapping, stratigraphy from 40 wells and resistivity and spontaneous potential logs, as well as porosity and clay content curves, the authors constructed structural-parametric models of the Grabownica Fold. On this basis, a discrete "pseudo-facies model" was developed. The modeling was exemplified by the 3D model that images the western closure of the fold. Some methodological aspects of the modeling and the reliability of results were discussed.

Keywords


structural modeling, parameter modeling, Grabownica Fold

Full Text:

PDF

References


Bujalski B. & Obtułowicz J., 1931. Humniska – Grabownica Starzeńska. Statystyka Naftowa Polski, 12 (1), Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy, Warszawa – Borysław – Lwów.

Cieśliński S., 1973. Kreda. W: Sokołowski S. (Ed.), Budowa geologiczna Polski t. 1, cz. 2: Mezozoik. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 566–579.

Coburn T.C., Yarus J.M. & Chamber R.L. (Eds), 2007. Stochastic modeling and geostatistics: Principles, methods, and case studies, vol. 2. AAPG Computer Applications in Geology, 5, American Association Of Petroleum Geologists (AAPG).

Cosentino L., 2001. Integrated Reservoir Studies. Editions Technip.

Davis J.C., 1986. Statistics and data analysis in geology (2nd edition). John Wiley & Sons, New York.

Deutsch C. & Journel A.G., 1998. GSLIB, Geostatistical Software Library and Users Guide. Oxford University Press, New York.

Dubrule O., 1998. Geostatistics in Petroleum Geology. AAPG Continuing Education Course Note Series, No. 38, AAPG, Tulsa, Oklahoma, USA.

Dubrule O., 2003. Geostatistics for Seismic Data Integration in Earth Models. Distinguished Instructor Short Course. Distinguished Instructor Series, SEG/EAGE, Tulsa, Oklahoma, USA.

Gomez-Hernandez J.J. & Journel A.G., 1993. Joint Sequential Simulation of Multigaussian Fields, W: Soares A. (Ed.), Geostatistics Troia ’92, 85–94.

Goodman A., 1999. Trend surface analysis in the comparison of spatial distributions of hillslope parameters. Deakin University (rozprawa doktorska).

Górecki W. (kier.), 2009. Dokumentacja merytoryczna projektu PBS/PUPW/6/2005 „Badania transgraniczne wgłębnych struktur geologicznych brzeżnej strefy Karpat w aspekcie odkryć i udostępniania nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”. Blok VII, cz. I. Archiwum KSE, AGH.

Jarzyna J., Twaróg W., Gądek W., Bała M., Cichy A., Gąsior I., Karczewski J., Marzenki K., Stadtmuller M. & Zorski T., 2002. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej, system GeoWin. AGH, Kraków.

Jaskólski S., 1931. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w r. 1931 w okolicach Domradza na arkuszu Tyczyn – Dynów. Państwowy Instytut Geologiczny, Posiedzenia Naukowe, 33, 22–24.

Koszarski L., 1956. Stratygrafia jednostki śląskiej i podśląskiej na północ od Sanoka. Przegląd Geologiczny, 4, 10, 461–463.

Koszarski L., 1958. Perspektywy poszukiwań naftowych w fałdzie Grabownicy. Przegląd Geologiczny, 6, 5.

Obtułowicz J., 1933. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w r. 1932 na arkuszu Dynów. Państwowy Instytut Geologiczny, Posiedzenia Naukowe, 36, 51–53.

Obtułowicz J., 1936. Stosunki geologiczne oraz możliwości oraz możliwości uzyskania nowych złóż ropnych w rejonie Węglówki. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 12, 631–643.

Papiernik B., 2008a. Przestrzenne (3D) modelowanie komputerowe wnętrza Ziemi – Geomodeling. Wstęp do wykorzystania pakietu programów Petrel 2007. Materiały z wykładów, [on-line:] www.geol.agh.edu.pl/~papiern.

Papiernik B., 2008b. Modelowanie powierzchni z wykorzystaniem programu Petrel – podstawowe algorytmy estymujące. Materiały z wykładów, [on-line:] www.geol.agh.edu.pl/~papiern.

Papiernik B., 2010a. Wpływ metodologii przetwarzania na wyniki statycznego modelowania 3D. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu, 170, 213–217.

Papiernik B., 2010b. Ocena ropo-gazonośności i obszaru Proszowice – Busko – Pińczów w południowej części niecki miechowskiej, wspomagana trójwymiarowym statycznym modelowaniem komputerowym. AGH, Kraków (rozprawa doktorska).

Petrel® 2009.2. Manual – instrukcja obsługi programu Petrel.

Ryłko W., 2004. Karpaty. W: Sokołowski S. (Ed.), Budowa geologiczna Polski, t. 1: Stratygrafia, cz. 3a: Kenozoik, paleogen, neogen, Państwowy Instytut Geologiczny, 271–323.

Stefaniuk M. (kier.), 2010. Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych. Realizacja 2007–2010 (um. AGH nr 17.17.140.621), Projekt rozwojowy 13102.

Wdowiarz S., 1953. Geologia fałdu Grabownicy. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 120, 1–94.

Wdowiarz S., 1985. Niektóre zagadnienia budowy geologicznej oraz ropo- i gazonośności Centralnego Synklinorium Karpat w Polsce. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 350, 5–52.

Zwoliński P., 2010. Komputerowy model przestrzenny południowo-wschodniego fragmentu fałdu Grabownicy, jednostka śląska. Archiwum KSE (praca magisterska).
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2011.37.1.175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.