A characterisation of the geothermal potential of the Muschelkalk deposits’ location, with the prospective of its utilization in balneology and recreation (southern Poland)

Marzena Gancarz

Abstract


Analysis of geothermal potential of the Muschelkalk deposits was carried out from the point of view of utilising hot groundwater in balneology and recreation. As a result of a number of analytical studies, the area situated in the southern part of the Polish Lowland was selected as one of prospective areas for the location of geothermal intakes. This area encompasses a southern part of the Fore-Sudetic Monocline, a southern part of the Łódź Trough, and a small section of the Miechowska Trough. The deposits are buried at depths of between 500 m b.s.l and 1500 m b.s.l., their thicknesses are from 100 m to 300 m, the temperature at the top in most cases is about 30 - 50 °C, TDS in most cases does not exceed 60 g/dm³, mineralised water flood tide is from 0.4 m³/h to 13.8 m³/h, porosity is between 9 % and 23 %, and permeability is from 25 mD to 340 mD.

As a result of the analyses, the most favourable conditions for development of balneotherapy and recreation in the Muschelkalk deposits in the three locations of the selected area were found to be where the boreholes Trzebnica IG- 1 (first area), Wierzchlas 3, Rzeki IG- 1 (second area), and Trzonów 2 (third area), were located.


Keywords


Muschelkalk, geothermal water, balneology, recreation

Full Text:

PDF

References


Barbacki A.P., 2010. Geological and technical aspects of geothermal energy utilization in South-East Poland. Environment Protection Engineering, 36, 1, 25−34.

Bujakowski W. & Barbacki A., 2004. Potential for geothermal development in Southern Poland. Geothermics, 33, 7−18.

Gajewska I., 1988. Paleothickness and lithofacies of the Muschelkalk and Lower Keuper and the Middle Triassic paleotectonics in the Polish Lowlands. Geological Quarterly, 32, 1, 73–82.

Gajewska I., 1997. Trias środkowy (wapień muszlowy – kajper dolny). [in:] Marek S. & Pajchlowa M., Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa , 136–137.

Gajewska I. & Becker A., 2007. Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów triasu środkowego i górnego. [in:] Leszczyński K. (red.), Piotrków Trybunalski IG-1, series: Profile głębokich otworów wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, 121, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 41–42.

Gancarz M., 2015. Assessment of reservoir properties of the Muschelkalk deposits in the Polish Lowlands. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 31, 1, 65–80.

Górecki W. (red.), 1996. Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńsko-łódzkim na Niżu Polskim. Arch. ZSE, Kraków.

Górecki W. (red.), 2000. Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu Polskim. Archiwum Zakładu Surowców Energetycznych – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Iwanow A., 1998. Trias środkowy. [in:] Dadlez R., Marek S. & Pokorski J. (red.), Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce, Wyd. Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej, Warszawa.

Kępińska B., 2011. Energia geotermalna w Polsce – stan wykorzystania, perspektywy rozwoju. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia zrównoważony Rozwój, 1−2, 7−18.

Paczyński B. & Płochniewski Z., 1996. Wody mineralne i lecznicze Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. Pajchlowa M. (red.), Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego CLIII, Warszawa.

Płochniewski Z., 1990. Perspektywy zwiększenia eksploatacji wód termalnych do celów balneologicznych i rekreacyjnych. [in:] Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem synklinorium mogileńsko-łódzkiego: konferencja, Ślesin k. Konina, 26–27 październik 1990 rok, Kraków, Wyd. AGH, 209–217.

Ponikowska I. (red.), 1995. Medycyna uzdrowiskowa w zarysie. WATEXT Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Warszawa.

Pożaryski W., 1974. Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. [in:] Budowa geologiczna Polski. T. 4, Tektonika. Cz. 1. Niż Polski, Instytut Geologiczny, Warszawa.

Rajchel L., 2006. Zastosowanie wód geotermalnych w balneoterapii i rekreacji. [in:] Górecki W. (red.), Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków, 50–51, 65–66.

Senkowiczowa H. & Szyperko-Śliwczyńska A., 1972. Stratygrafia i paleogeografia triasu. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 252, 9.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2015.41.4.333

Refbacks

  • There are currently no refbacks.