Lead and iron contents in parsley being cultivated in the area of Chrzanów geochemical anomaly

Paweł Jan Mundała, Artur Szwalec, Renata Kędzior, Marek Telk, Marta Machaj

Abstract


Selected research polygon is both a geochemical anomaly and suburban area (Krakow City & Upper Silesia agglomeration). The inhabitants here have detached houses with gardens of one or two acres size, where “home-made”, fresh, low-processed food could be produced. The anomaly is reflected in high values of heavy metals contents, especially cadmium, lead and zinc, in the soils of the region. This is the result of both natural and anthropogenic factors. The purpose of the paper was to evaluate lead and iron contents in roots and leaves of parsley being cultivated in Trzebinia Commune, which is located in the area. Considering , there is a positive geochemical anomaly, the lead contents in soil were low – the average value was 88.67 mg*kg-1 d.m. and only two contents – 218.98 and 119.35 exceeded 100 mg*kg-1d.m. From the other hand the lead contents in parsley roots were high, many times higher than the allowable values. The lead contents in parsley leaves were also high. Phytoaccumulation indices were low, only one had the average value, but at their minimal range (1.02 and 10.3 adequately for leaves and roots). Translocation index of lead was close to one. The iron contents in soils were not high and they fell within the scope of low and average ranges that occur in Polish soils. The iron contents in leaves were high, attractive from nutrition point of view.


Keywords


parsley, geochemical anomaly, food quality

Full Text:

PDF

References


Aleksander-Kwaterczak U. & Ciszewski D., 2012. Zanieczyszczenie gleb na obszarze historycznej eksploatacji rud Zn-Pb (rejon Lgoty). Górnictwo i Geologia, 7,2, 23-33.

Bielecka A., Ryłko E. & Bojanowska I., 2009. Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach i warzywach z ogrodów działkowych Gdańska i okolic. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 209-216.

Bosacki M., 2007. The lead and cadmium content in edible parts of vegetables sold in the area of City of Poznań. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo, 41, 427-432.

Bosacki M. & Tyksiński W., 2009. Copper, zinc, iron and manganese content in edible parts of some fresh vegetables sold on markets in Poznań. Journal of Elementology,14, 1, 13-22.

Cielecka E. & Dereń K., 2011. Jakość żywności dla niemowląt i małych dzieci. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92, 2, 187-192.

Commission Regulation (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants of foodstuff. Official Journal of the European Union L 111/3-L 111.6.

Evaluation of certain food additives and contaminants. Thirtieth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 1987. WHO Technical Report Series, 751, World Health Organization, Geneva.

Figurska-Ciura D., Łoźna. K. & Styczyńska M., 2007. Cadmium, lead, zinc and copper selected vegetables and fruit from garden allotments of the south-western Poland. Polish Journal of Food and Nutrient Sciences, 57, 4(A), 137-143.

Finster M.E., Gray K.A. & Binns H.J., 2004. Lead levels of edibles grown in contaminated residential soils: a field survey. The Science of the Total Environment Journal, 320, 2-3, 245-257.

Ghavri S.V., Singh R.P., 2010. Phytotranslocation of Fe by biodiesel plant Jatropha curcas L. grown on iron rich wasteland soil. Brazilian Journal of Plant Physiology, 22, 4, 235-243.

Harmanescu M., Alda M.L., Bordean D.M., Gogoasa I. & Gergen I., 2011. Heavy metals health risk assessment for population via consumption of vegetables grown in old mining area; a case study: Banata County, Romania. Chemistry Central Journal, 5, 64.

Jędrzejczak R., 2004. Żelazo i mangan w żywności. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 55, suplement, 13-20.

Kabata-Pendias A. & Pendias H., 2002. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kiryk F. (ed.), 1994. Trzebinia, zarys dziejów miasta i regionu. Wydawnictwo Secesja, Kraków.

Kucharzewski A. & Nowak L., 2004. Żelazo i mangan w glebach ornych Dolnego Śląska. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 55, suplement, 105-111.

Lis J. & Pasieczna A., 1995a. Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Lis J. & Pasieczna A. 1995b. Geochemical atlas of Upper Silesia. Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1:200 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Łaszewska A., Kowol J., Wiechuła D. & Kwapuliński J., 2007. Kumulacja metali w wybranych gatunkach roślin leczniczych z terenu Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Problemy Ekologii, 11, 6, 285-291.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Michalik A. & Pasławski P., 2004. Żelazo i mangan w glebach i skałach z wybranych Parków Narodowych - Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 55, suplement, 97-104.

Mundała P., Szwalec A., Telk M. & Potz A., 2005. Szczegółowe określenie zawartości metali ciężkich (Cd, Pb, Zn) w glebach dwóch obszarów gminy Trzebina wcześniej uznanych za silnie zanieczyszczone. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska, 26, 417-424.

Ostrowska A., Gawliński S. & Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wydawnictwo IOŚ, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Dz. U. 2003 nr 37 poz. 325.

Państwowy Monitoring Środowiska. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski, [on-line:] http://www.gios.gov.pl/ chemizm_gleb/index.php?mod=wynikicz=G [access: 2014].

Szwalec A. & Mundała P., 2012. Zawartość Cd, Pb, Zn i Cu w warzywach korzeniowych uprawianych w wybranych ogrodach działkowych Krakowa. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 53, 31-40.

Śmiechowska M. & Florek A., 2011. Content of heavy metals in selected vegetables from conventional, organic and allotment cultivation. Journal of Research an Applications in Agricultural Engineering, 56, 4,152-156.

Wiechuła D., Doczekalska M. & Pis A., 2013. Ocena fitokumulacji ołowiu i cynku w roślinach leczniczych z terenów pozyskiwania surowców zielarskich w województwie dolnośląskim. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 46, 96-104.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993 roku w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach. M.P. 1993 nr 22 poz. 233.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2014.40.4.377

Refbacks

  • There are currently no refbacks.