The chemistry and quality of water from the artesian wells of the Jurassic aquifer in Krakow

Authors

  • Katarzyna Chruszcz-Lipska AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Mickiewicza 30 Ave., 30-059 Krakow
  • Bogumiła Winid AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Mickiewicza 30 Ave., 30-059 Krakow
  • Michał Maruta AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Mickiewicza 30 Ave., 30-059 Krakow
  • Antonina Chmura-Skirlińska Jagiellonian University, Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, Bobrzyńskiego 14 Str.,30–348 Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.7494/geol.2014.40.4.307

Keywords:

quality of groundwater, nitrate pollution, artesian well, Jurassic aquifer, Kraków, Poland

Abstract

Selected quality parameters of groundwater from four artesian wells of the Jurassic aquifer located in the center of Krakow (Cracow) are presented. Water from these public wells i.e. Nadzieja, Jagielloński, Królewski and Lajkonik, during 20 years of exploitation, has had constant bacteriological purity and rather constant chemical composition. A comparison of nitrates concentration in the investigated wells with Quaternary wells located in the same area, and with municipal drinking water in Krakow shows that water from the above-mentioned four
wells is characterized by the lowest concentration of NO3−  ions. Very low nitrate and nitrite concentration suggests that despite passage of time the chemical composition of water from the investigated intakes is not affected by anthropogenic pollution because of isolation of water reservoir due to geological conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agca N., Karanlik S. & Odemis B., 2014. Assessment of ammonium, nitrate, phosphate, and heavy metal pollution in groundwater from Amik Plain, southern Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 10.1007/ sl0661-014-3829-z.

Alam M., Rais S. & Aslam M., 2012. Hydrochemical investigation and quality assessment of groundwater in rural areas of Delhi, India. Environmental Earth Sciences, 66, 97-110.

Bokwa A., 2008. Environmental impacts of long-term air pollution changes in Kraków, Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 17, 5, 673-686.

Buccianti A., Nisi B., Martin-Fernandez J.A. & Palarea-Al-baladejo J., 2014. Methods to investigate the geochemistry of groundwaters with values for nitrogen compounds below the detection limit. Journal of Geochemical Exploration, 141, 78-88.

Buszewski B., Buszewska T., Chmarzyński A., Kowalkowski T., Kowalska J., Kosobucki P., Zbytniewski R., Namieśnik J., Kot-Wasik A., Pacyna J. & Panasiuk D., 2005. The present condition of the Vistula river catchment area and its impact on the Baltic Sea coastal zone. Regional Environmental Change, 5, 97-110.

Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Official Journal of the European Communities L 375/1, 31.12.91

Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities L 330/32, 5.12.98.

Czop M., Motyka J., Wardas-Lasoń M. & Tabaszewski W., 2010. Warunki hydrogeologiczne rejonu Rynku Głównego w Krakowie. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 28, 2, 163-176.

Duda R., Haładus A. & Witczak S., 1997. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Kraków (973). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Edmunds W.M. & Shand P. (ed.), 2008. Natural Groundwater Quality. Blackwell Publishing Ltd.

Georgieva N., Yaneva Z. & Dospatliev L., 2010. Ecological monitoring of the fresh waters in Stara Zagora Region, Bulgaria I. Quality analyses of nitrogen compounds contents. Desalination, 264, 48-55.

Grabczak J. & Zuber A., 1992. Skład izotopowy i wiek wód artezyjskich w wapieniach jurajskich na obszarze Krakowa, [in:] Kowalski J. (red.), Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Sudety, Wrocław, 127-130.

Jagoda A., Żukowski W. & Dąbrowska B., 2013. Presence of caffeine in the Rudawa River and its tributaries. Proceedings of ECOpole, 7, 1, 87-91.

Józefko I. & Motyka J., 1993. Wodoprzepuszczalność skał górnej kredy i górnej jury w rejonie Krakowa, [in:] Poprawski L. & Bocheńska T. (red.), Współczesne problemy hydrogeologii: VI [spotkanie naukowe polskich hydrogeologów, Polanica-Zdrój 1993 r.], Sudety, Wrocław, 73-78.

Kasprzak A., Motyka J. & Wardas-Lasoń M., 2013. Changes in the chemical composition of groundwater in quaternary aquifer in old Krakow, Poland (years 2001-2012). Geology, Geophysics & Environment, 39, 2, 143-152.

Kleczkowski A.S., 1989. Szkic zagadnień hydrogeologicznych Krakowa. Przegląd Geologiczny, 6, 323-326.

Kleczkowski A.S., Myszka J., Sołecki T. & Stopa J., 1994. Krakowskie artezyjskie zdroje wód pitnych z wapieni jury. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Kraków.

Kleczkowski A.S., Czop M., Motyka J. & Rajchel L., 2009. Wpływ czynników geogenicznych i antropogenicznych na skład chemiczny wód podziemnych w Krakowie. Geologia, 35, 1, 117-128.

Kumar P.J.S., Delson P.D. & Babu P.T., 2012. Appraisal of heavy metals in groundwater in Chennai using a HPI model. The Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89, 793-798.

LeChevallier M.W., Norton W.D. & Lee R.G., 1991. Giardia and cryptosporidium in filtered drinking water supplies. Applied and Environmental Microbiology, 57, 9, 2617-2621.

Motyka J. & Zuber A., 1992. Przepływ znaczników i polutantów przez węglanowe skały szczelinowate: 1- Porowatość matrycy jako najważniejszy parametr, [in:] Kowalski J. (red.), Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Sudety, Wrocław, 103-109.

Moorcroft M.J., Davis J. & Compton R.G., 2001. Detection and determination of nitrate and nitrite: a review. Talanta, 54, 5, 785-803.

Myszka R. & Gołda J., 2003, Eksploatacja wód artezyjskich piętra jurajskiego w Krakowie, [in:] Piekarek-Jankowska H. & Jaworska-Szulc B. (red.), Współczesne problemy hydrogeologii. T 11, cz. 1, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 137-142.

Olszewski K., 1871, Rozbiór chemiczny wód studziennych i rzecznych krakowskich. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, 5, 131-162.

Osenbruck K., Weise S.M., Zuber A., Grabczak J. & Ciężkowski W., 1993. Noble gas temperatures and ages of some glacial and burried brine waters in Poland, [in:] Isotope Techniques in the Study of Past and Current Environmental Changes in the Hydrosphere and Atmosphere, International Atomic Energy Agency, Vienna, 319-336.

Prasad T.D. & Danso-Amoako E., 2014. Influence of chemical and biological parameters on iron and manganese accumulation in water distribution networks. Procedia Engineering, 70, 1353-1361.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550 [Journal of Laws No 258, item 1550, of 15 November 2011, Minister of Environment, Poland].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz. U. 2013 poz. 1558 [Journal of Laws item 1558, of 21 November 2013, Minister of Environment, Poland].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 [Journal of Laws No 61, item 417, of 29 March 2007, Minister of Health, Poland].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 [Journal of Laws No 72, item 466, of 20 April 2010, Minister of Health, Poland].

Wodociągi Krakowskie. Raport roczny 2013. [on-line:] http:// www.wodociagi.krakow.pl/uplo ad/Subpages/raport_ 2013_ll-07-2014_www_high.pdf) [access: 15.10.2014].

Rutkowski J., 1989. Budowa geologiczna regionu Krakowa. Przegląd Geologiczny, 37, 6, 302-308.

Sanepid (Sanitary-Facility, WSSE, Kraków): database for Małopolska region.

Szczepańska J., Kmiecik E. & Drzymała M., 2008 Przyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w Zdroju Królewskim w Krakowie, [in:] Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej: materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie: Częstochowa 17-18 kwietnia 2008 r., Częstochowa, 98-107.

Woda i My: czasopismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie [issues from the years 2006-2013], [on-line:] http://www.mpwik.krakow. pl/40/Czasopismo-WODA-I-MY [access: 15.10.2014].

Zhang Y., Li F., Zhang Q., Li J. & Liu Q., 2014. Tracing nitrate pollution sources and transformation in surface- and ground-waters using environmental isotopes. Science of the Total Environment, 490, 213-222.

Zuber A. & Grabczak J., 1991. Badania izotopowe wód podziemnych Krakowa i okolic, [in:] Kleczkowski A. et al. (red.) Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne i geotechniczne podłoża Krakowa. Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 51-58.

Zuber A., Weise S.M., Motyka J., Osenbruck K. & Różański K., 2004. Age and flow pattern of groundwater in a Jurassic limestone aquifer and related Tertiary sands derived from combined isotope, noble gas and chemical data, Journal of Hydrology, 286, 87-112.

Downloads

Published

2015-07-02

How to Cite

Chruszcz-Lipska, K., Winid, B., Maruta, M., & Chmura-Skirlińska, A. (2015). The chemistry and quality of water from the artesian wells of the Jurassic aquifer in Krakow. Geology, Geophysics and Environment, 40(4), 307. https://doi.org/10.7494/geol.2014.40.4.307

Issue

Section

Articles