COMPUTER MODELING FOR THE VISUALIZATION AND GEOMETRIC RECONSTRUCTION OF ARTEFACTS FROM THE CASTING WORKSHOP IN GRZYBIANY

Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Tomasz Stolarczyk, Janusz Kozana, Marcin Piękoś, Zofia Kwak, Mieszko Tenerowicz

Abstract


The casting workshop in Grzybiany is one of the most important archaeological sites in regards to casting technology from the Bronze and Early Iron Ages. During the “Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza” [Grzybiany. Lakeside settlement from the Bronze and Early Iron Ages] research, the structure of casting moulds was analyzed as well as the chemical composition and microstructure of one of the more-interesting metal artefacts found within the workshop. Based
on this, geometric visualization was performed with the help of computer-modeling methods. For scientific, experimental, and educational purposes, reconstruction of a zoomorphic pendant was performed using the lost-wax method. Wax models injected into a matrix were used, along with fired ceramic (gypsum) moulds and a specially prepared modeling alloy that corresponds to the original material. In this way, a true replica of the original was obtained: technologically, structurally and chemically.

Studies of production technology of the casting workshop dated back to the Bronze and Early Iron Age help to increase the knowledge of the mould-preparing technology and the alloys used. Modern tools and computer programs aid in the research of old technologies and help disseminate
the results.


Keywords


archaeometallurgy, casting, lost-wax method, bronze, computer modelling, 3D visualization

Full Text:

PDF

References


Stolarczyk T., Baron J. (red.): Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica – Wrocław, 2014

Gedl M.: Zarys dziejów metalurgii miedzi i brązu na ziemiach polskich do początku epoki żelaza. Pamiętnik Muzeum Miedzi, tom I. Legnica, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Legnicy, 1982, 33–65

Bukowski Z.: Osiedle otwarte kultury łużyckiej w Grzybianach, woj. legnickie w świetle dotychczasowych badań. Pamiętnik Muzeum Miedzi, tom I. Legnica, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Legnicy, 1982, 13–29

Gajewski L.: Ślady obróbki miedzi i jej stopów z wczesnej epoki żelaza w Grzybianach koło Legnicy. Pamiętnik Muzeum Miedzi, tom I. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Legnicy, 1982, 147–155

Hensel Z.: Technologie odlewnictwa brązu na podstawie znalezisk w Grzybianach koło Legnicy. Pamiętnik Muzeum Miedzi, tom I. Legnica, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauki w Legnicy, 1982, 157–166

Baron J., Stolarczyk T.: Wznowienie badań wykopaliskowych na osadzie z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grzybianach w powiecie legnickim. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 54 (2012), 101–127

Rzadkosz S., Zych J., Garbacz-Klempka A., Kranc M., Kozana J., Piękoś M., Kolczyk J., Jamrozowicz Ł., Stolarczyk T.: Copper alloys in investment casting technology. Metalurgija, 54, 1 (2015), 293–296

Garbacz-Klempka A., Rzadkosz S.: Charakterystyka składu chemicznego i struktury zabytków metalowych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach. Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica – Wrocław, 2014, 507–538

Garbacz-Klempka A., Rzadkosz S.: Analiza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych w osady kultury łużyckiej w Grzybianach. Osada kultury pól popielnicowych

w Grzybianach koło Legnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica – rocław, 2014, 539–565

Rzadkosz S.: Odlewnictwo miedzi i jej stopów. Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków, 2013

Roberts B.W., Thornton C.P.: Archaeometallurgy in Global Perspective. Methods and Syntheses. Springer, New York, 2014.

Garbacz-Klempka A., Szucki M.: Computer modelling in visualisation and reconstruction of archeological relicts. Archives of Metallurgy and Materials, 54, 2 (2009), 339–345
DOI: https://doi.org/10.7494/mafe.2015.41.1.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.