Study on the activation of calcium montmorillonite (Ca-MMT) by sodium cations

Beata Grabowska, Żaneta Natalia Kurleto-Kozioł

Abstract


The results of spectral research (IR, UV-Vis) of activation process of calcium montmorillonite Ca-MMT by sodium cations are presented in this article. Modifications Ca-MMT were carried out by modifier in the form of sodium carbonate by keeping different times of activations. On the base of received sodium modifiers MMT (Na-MMT) analytical cycle of research was done, including structural (IR) and spectrophotometric (UV-Vis) researches, in order for designation of ions exchange ability (CEC). There was observed that the method of processing modification (changing activation time) does not affect on ion exchange ability Na-MMT. Application of modified MMT used as a binding material in greensand will be described in next part of planned researches.


Keywords


Montmorillonite, activation of montmorillonite, cation exchange capacity, UV-Vis, IR

Full Text:

PDF

References


Kuczyńska H., Kamińska-Tarnawska E., Majkrzak P.: Wpływ modyfikacji montmorylonitu na właściwości reologiczne organicznych układów powłokotwórczych z jego udziałem. Polimery, 53, 7–8 (2008), 551–558

Pagacz J., Pielichowski K.: Modyfikacja krzemianów warstwowych do zastosowań w nanotechnologii. Czasopismo Techniczne Chemia, 1-Ch (2007), 133–147

Rybiński P., Janowska G.: Palność oraz inne właściwości materiałów i nanomateriałów elastomerowych – cz. I: Nanokompozyty elastomerowe z montmorylonitem lub haloizytem. Polimery, 58, 5 (2013), 325–341

Sarbak Z.: Wykorzystanie sorbentów w procesach oczyszczania gruntów. Metrologia, 15, 1 (2010), 77–92

Chang J., Ma J., Ma Q., Zhang D., Qiao N., Hu M., Ma H.: Adsorption of methylene blue onto Fe3O4/activated montmorillonite nanocomposite. Applied Clay Science, 119 (2016), 132–140

Veiskarami M., Sarvi M.N., Mokhtari A.R.: Influence of the purity of montmorillonite on its surface modification with an alkyl-ammonium salt. Applied Clay Science, 120 (2016), 111–120

Chmielarz L.: Naturalne krzemiany warstwowe jako materiały do syntezy katalizatorów dla procesu DeNOx. Nauka dla Gospodarki, 2 (2001), 7–29

Grabowska B., Holtzer M., Kot I., Kwaśniewska-Królikowska D.: Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentonite. Metallurgy and Foundry Engineering, 37, 1 (2011), 73–79

Kurleto Ż., Szymański Ł., Kaczmarska K.: Glinokrzemiany stosowane w przemyśle odlewniczym – część I: Budowa, właściwości, zastosowania. In: Leśny J., Nyćkowiak J. (red. nauk.): Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki techniczne i inżynieryjne, cz. 4. Monografie nr 24. Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, 14–20

Grabowska B., Kaczmarska K., Bobrowski A., Kurleto Ż., Mrówka N., Żymankowska-Kumon S.: Zdolność wymiany jonowej (CEC) attapulgitu – glinokrzemianu z grupy pałygorskitów. Archives of Foundry Engineering, 15, 4 (2015), 43–46

Harasowski J., Paczek H.: U.S. Patent No. 3,240,616. Kraków, D.C.: U.S. United States Patent Office (1966)
DOI: http://dx.doi.org/10.7494/mafe.2016.42.3.171

Refbacks

  • There are currently no refbacks.