DETECTION OF NITRATES(V) AND SULFATES(VI) BY UV-VIS SPECTROPHOTOMETRY METHOD IN USED GREEN SAND BONDED BY BENTONITE WITH MODIFIED STARCH ADDITION

Beata Grabowska, Żaneta Kurleto-Kozioł, Łukasz Szymański, Karolina Kaczmarska, Artur Bobrowski

Abstract


The research results (SEM, UV-Vis) that contain a part of the work connected with determining the influence of a modified starch addition on the physical and chemical property changes of green sands (including the emission levels of harmful substances from the used molding sands formed as a result of the liquid metal pouring of molds) are presented in this paper. A surface analysis (SEM) was performed for the fresh molding sands and used molding sands with and without modified starch samples. On the bases of the received microscopic images, the impact of the temperature factor on the morphology of the molding sand samples after the liquid metal pouring process are assessed. In the second part of the performed work on the UV-Vis research, eluates from two used molding sands (green sand [sand number 1] and green sand with the addition of a modified starch [sand number 2]) were tested for nitrate and sulfate content. In order to determine whether the level of nitrate and sulfate elusion from the used molding sands is permissible, the received results were compared with the Minister of Environment’s regulations concerning the requirements of surface waters used for supplying the population with potable water.

Keywords


used molding sands; green sand; starch additions; elution; spectrophotometry UV-Vis

Full Text:

PDF

References


Grabowska B., Holtzer M., Dańko R., Bilska M.: Masa ze spoiwem akrylowym – ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracji. Przegląd Odlewnictwa, 10–11 (2006), 578–583

Izdebska-Szanda I., Żmudzińska M., Faber J., Perszewska K.: Ocena ekologiczna mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi. Archives of Foundry Engineering, 14 (2014), 33–38

Rosik-Dulewska C., Karwaczyńska U., Ciesielczuk T., Głowala K.: Możliwości nieprzemysłowego wykorzystania odpadów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska. Środkowo-Pomorskie

Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, (2009), 863–874

Mizerna K., Król A.: Wpływ wybranych czynników na wymywalność metali ciężkich z odpadu hutniczego. Inżynieria Ekologiczna, 43 (2015), 1–6

Grabowska B., Holtzer M., Dańko R., Górny M., Bobrowski A., Olejnik E.: New BioCo binders containing biopolymers for foundry industry. Metalurgija, 52 (2013), 47–50

Holtzer M., Dańko R., Kmita A.: Influence of a Reclaimed Sand Addition to Moulding Sand with Furan Resin on Its Impact on the Environment. Water, Air & Soil Pollution, 227, (2016), article 16

Faber J., Żmudzińska M., Perszewska K.: Oczyszczanie wybranych odpadów odlewniczych metodą biodegradacji (badania wstępne). Prace Instytutu Odlewnictwa, 53 (2013), 27–34

Smolińska B., Król K.: Wymywalność niklu z prób glebowych aglomeracji łódzkiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49 (2011), 228–239

Holtzer M., Żymankowska-Kumon S., Dańko R., Kmita A.: Elution of Mixed Moulding Sands with the GEOPOL Binder and Core Sands with the Phenolic Resin. Archives of Foundry Engineering, 13 (2013), 53–56

Drożyński D., Kurleto Ż., Kaczmarska K., Grabowska B.: Analysis of selected technological properties of green sands with starch-based additives. Metallurgy and Foundry Engineering, 41 (2015), 65–70

Kaczmarska K., Grabowska B., Drożyński D.: Analysis of selected properties of green sands with modified starch-based additives. Archives od Foundry Engineering, 15 (2015), 127–131

http://xenon.com.pl/pl/polvitex_z.php [12.02.2016]

PN-EN 12457-4:2006 Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 1: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728
DOI: https://doi.org/10.7494/mafe.2016.42.4.203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.