The Las Gościbia – land of cascades and waterfalls

Authors

  • Anna Waśkowska AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, Department of General Geology and Geotourism, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
  • Renata Stadnik AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, Department of General Geology and Geotourism, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
  • Krzysztof Miśkiewicz AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, Department of General Geology and Geotourism, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2010.22-23.29

Keywords:

cascades, waterfalls, Magura Nappe, Siary Zone, Las Gościbia area

Abstract

The “Las Gościbia” includes the northern slopes of Babica Mt. (Beskid Makowski) in the catchment area of a mountain stream called Gościbia. It is located within the Magura Nappe in the Siary Zone (Outer Carpathians). In the deeply cut valleys there is exposed continuously profile of the flysch deposits of Eocene-Oligocene age (Pasierbiec Sandstone, Zembrzyce Shale, Wątkowa Sandstone). The special value of the “Las Gościbia” are cascades and waterfalls, which are numerous here in stream valleys. Their abundance, the heterogeneous nature and high aesthetic values determined a high educational and geotourist potential.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexandrowicz, Z., 1997. Ochrona wodospadów w Karpatach Polskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 53: 39–57.

Alexandrowicz, Z., 1976. Wodospady Białej i Czarnej Wisełki. Ochrona Przyrody 41: 323–354.

Dubiel, E., Gawroński, S., Śliwowski, J., 1995. Roślinność projektowanego rezerwatu przyrody „Las Gościbia” w Beskidzie Średnim. Ochrona Przyrody, 52: 123–144.

Kondradzki, J., 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s. 441.

Książkiewicz, M., 1951a. Ogólna Mapa Geologiczna Polski, ark. Wadowice, 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Książkiewicz, M., 1951b. Objaśnienie arkusza Wadowice. Ogólna Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 1–272.

Książkiewicz, M., 1963. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, wydanie tymczasowe, Region Karpat i Przedgórza, ark. Wadowice, 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Miśkiewicz, K., Stadnik, R., Waśkowska, A., Cieszkowski, M., 2010. Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic), W: Rajchel, J., (red.), Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010, Wydawnictwa AGH: 99–106.

Ostafin, K., 2005. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa rezerwatu „Las Gościbia” w Beskidzie Średnim, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61: 24–33.

Rozporządzenie, 2001. Rozporządzenie Nr 4/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (Dz. U. województwa małopolskiego Nr 4; Kraków, dnia 30 stycznia 2001 r.).

Sadowski, P., 2006. Ochrona przyrody, W: Sadowski P. (red.). Sułkowice. Monografia Gminy, Promo: 40–44.

Stadnik, R., Waśkowska, A., Miśkiewicz, K., 2011. Walory geologiczne rezerwatu przyrody Las Gościbia (Beskid Makowski, Karpaty fliszowe). Chrońmy Przyrodę Ojczystą (praca w druku).

Strzeboński, P., Słomka, T., 2007. Kaskady Rodła atrakcją geoturystyczną Beskidu Śląskiego. Geoturystyka, 8: 21–28.

Wójcik, A., Rączkowski, W., 1994. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, ark. Osielec, 1: 50 000. Państwowy Instytut Geologiczny: 1–63.

Downloads

How to Cite

Waśkowska, A., Stadnik, R., & Miśkiewicz, K. The Las Gościbia – land of cascades and waterfalls. Geotourism/Geoturystyka, (22-23), 29. https://doi.org/10.7494/geotour.2010.22-23.29

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)