THE CONSTRAINT DRIVEN METHOD FOR AMBIGUITY RESOLUTION

Authors

  • Grazyna Szostek AGH University of Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.7494/csci.2001.3.1.3592

Abstract

Thcrc are different types of ambiguity in natural language, which causcs different problems in natural language Processing. This paper describcs the ambiguity of inflection form, cg. kamień (the stonc), which is the form of Moninative Singular or Accusativc Singular. The paper also proposes the constraint drivcn method for rcsolving that type of ambiguity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bole L., Cichy M., Ró ańska L.: Przetwarzanie języka naturalnego. Warszawa, WNT 1982

Kupść A., Marciniak M., Mykowiecka A.: Komputerowe przetwarzanie języka naturalnego - wybrane zagadnienia. Informatyka, nr 7, 1996

Kamiński W.: Automatyczne systemy pamiętania i wyszukiwania informacji. Warsza wa, WNT 1979

Lubaszewski W.: Gramatyka leksykalna w maszynowym słowniku języka polskiego. Kraków, IP PAN 1997

Lubaszewski W.: Czy nowejęzykoznawstwo. JP LXIV, 1984

Lubaszewski W.: Robot - Bibliotekarz, I-Rozumienie tekstu. I Krajowa Konferencja

Robotyki, Wrocław 1985

Lubaszewski W.: Archetype Driven Parserfor Polish. (maszynopis)

Lubaszewski W.: Rozumienie tekstuprzez komputer. Kraków, PAN 1990

Polański K.: Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. IP PAN 1992

Raport Komisji Unii Europejskiej 1998 LANGUAGE ENGINEER1NG. Progress and Prospects ’98

Salton G.: Automatic Information Organization and Rerieval. New Jersey, Prentice Hall 1974

Salton G.: Dynamie Information and Library Processing. New Jersey, Prentice Hall 1975

Salton G.: SMART- automatyczny system wyszukiwania informacji. Warszawa, WNT 1975

Schank R.C.: Conceptual Dependency. A Theory ofNatural Language Understanding. Cognitive Psychology, 3,1972

Schank R.C. (red.): Conceptual Information Processing. Amsterdam, North Holland 1975

Schank R.C.: Conceptual Dependency Theory. [w:] Schank R.C. (Ed.), Conceptual

Information Processing, Amsterdam, North Holland, 1975, 22-82

Downloads

Published

2020-01-02

How to Cite

Szostek, G. (2020). THE CONSTRAINT DRIVEN METHOD FOR AMBIGUITY RESOLUTION. Computer Science, 3(1). https://doi.org/10.7494/csci.2001.3.1.3592

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)