ESTIMATION OF MATERIALS MICROSTRUCTURE PARAMETERS USING COMPUTER PROGRAM SigmaScan Pro

Piotr Matusiewicz, Andrzej Czarski, Henryk Adrian

Abstract


Possibilities of SigmaScan Pro computer program applications in quantitative characterization of materials microstructure are described in this paper. The studies were carried out for microstructures of different types, i.e. granular single phase, dispersed and lamellar. Furthermore possibilities of shape factors utilization in quantitative studies of microstructure, particularly in range of microstructure sta-bility are presented in details.


Keywords


image analysis; SigmaScan Pro; stereology; shape factors

Full Text:

PDF

References


FoxE., Ulrich C.G.: SigmaScan Image Measurement Software. User's Manual, 1995

Matusiewicz P., Czarski A.: Stereologia fazy dyspersyjnej z wykorzystaniem możliwości pomiarowych SigmaScan*Pro. XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Ustroń Jaszowiec 1-4 X 2002, p. 199-203

Matusiewicz R, Węgrzyn M., Czarski A.: Stereologia mikrostruktury jednofazowej z wykorzystaniem możliwości pomiarowych SigmaScan Pro. XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica 7-10 X 2003, p. 143-146

Matusiewicz R, Czarski A., Adrian H.: Quantitative microstructure analysis with SigmaScan Pro. 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT, Zakopane, 10-13 V, 2005, p. 131-138

Staśko R., Adrian H.: Wpływ mikrododatków V+Al i V+Ti na wielkość ziarna austenitu stali 40H2G z podwyższoną zawartością azotu. XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica 28 IX-10 X 2004, p. 171-178

Staśko R., Adrian H.: Zastosowanie programu SigmaScan Pro 5 do ilościowej analizy mikrostruktury metali. Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji. Kraków - Białka Tatrzańska 16-18 XI 2005, p. 223-228

Wojnar L., Kurzydłowski J.K., Szala J.: Praktyka analizy obrazu. Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Kraków, 2002

Tadeusiewicz R., Korohoda R: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997
DOI: https://doi.org/10.7494/mafe.2007.33.1.33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.