Poznajmy piękno kamieniarki kolegiaty p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie

Anna Łannik, Anna Smoleńska, Bernadeta Wójcik

Abstract


Głównym celem niniejszego artykułu jest promocja gotyckiej katedry w Tarnowie wśród turystów interesujących się kamieniem i jego walorami dekoracyjnymi. Wprowadzono czytelnika w architekturę gotycką szczegółowo omówioną na przykładzie katedry. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje i pochodzenie skał, które licznie zostały zastosowane do ozdoby murów zewnętrznych oraz wnętrza kościoła.

//

Promotion of the Gothic cathedral in Tarnów among the tourists interested in rocks and their decorative values is the major aim of this paper. A reader has got introduced to the Gothic architecture discussed in details at the example of the cathedral. A particular attention has been paid to the variety of types and provenance of stones used in constructing and ornamenting the outer walls and the interior of the church.


Keywords


gotyk; Tarnów; kolegiata; kamień; Gothic; Tarnów collegiate; stone

Full Text:

PDF

References


Bednarczyk J., Hoffman M., 1989. Wapienie dębnickie. Przewodnik LX Zjazd Pol. Tow. Geol. w Krakowie.

Bromowicz J., 2001. Ocena możliwości wykorzystania skał z okolic Krakowa do rekonstrukcji kamiennych elementów architektonicznych. Gosp. Surowców Mineralnych, 17/1.

Bromowicz J., Magiera J. 2006, Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej. Ochrona Zabytków. Warszawa.

Czermiński J., 1960. Rozwój litologiczny serii węglanowej dewonu południowej części Gór Świętokrzyskich. Prace PIG, 30/2.

Ginalska T., 2001. Tarnów. Miasto z tradycją – otwarte na przyszłość, Tarnów.

Hrycow-Buczyńska L. ,1991. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie – Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa nr A-228, Warszawa.

ICONS, 2006. Interactive Catalogue of Natural Stones. Variograma, Lisbona.

Kozłowski S., 1986. Surowce Skalne Polski, Wyd. Geol., Warszawa.

Łaptaś A., 1982. Sedymentacja utworów węglanowych dewonu środkowego rejonu Dębnika. Studia Geol. Pol., 75.

Łaptaś A., 1989. Dolomity ze Zbrzy. Przewodnik LX Zjazdu Pol. Tow. Geol. w Krakowie, Warszawa.

Penkala B., 1986. Wapienie pińczowskie w zabytkach Krakowa, Krajowa konferencja naukowo techniczna „Inżynieryjne problemy w odnowie staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków.

Peszat C., 1964. Litologia jurajskich skał węglanowych między Tokarnią a Chmielnikiem. Acta Geol. Pol., 14/1.

Peszat C., Buczek-Pułka M., 1984. Własności fizyczno-mechaniczne piaskowców istebniańskich. Kwartalnik AGH Geologia, 10/1.

Procyk W., 1998. Marmury królewskie – Zjawisko wietrzenia i problemy konserwacji. Warszawa.

Rajchel J.,2004. Kamienny Kraków, Spojrzenie geologa, Kraków.

Sachanbiński M., 1979. Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska. Ossolineum, Wrocław.

Skoczylas-Ciszewska K., Kamieński M., 1959. O facji innoceramowej warstw istebniańskich pogórza Wiśnicko-Rożnowskiego. Kwart. Geol. 3.

www.katedra.tarnow.opoka.org.pl
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2008.14.27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en