Turystyka przemysłowa w Tarnowskich Górach

Magdalena Kowol, Paweł Różycki

Abstract


W artykule dokonano analizy rozwoju turystyki przemysłowej i geoturystki w oparciu o istniejące walory znajdujące się na terenie Tarnowskich Gór. Jest to jedno z najciekawszych miast w Polsce, posiadających walory, które stanowią dziedzictwo narodowe związane z rozwojem górnictwa i przemysłu. Zwrócono również uwagę na możliwości rozwoju tych form turystyki, które mogą stać się szansą rozwoju miasta przez turystykę. Powiązania przemysłu, geologii i turystyki są w Tarnowskich Górach aż nadto widoczne. Autorzy artykułu starali się to wyeksponować.

//

The state of development of attractions, basing on the product of industrial tourism and geotourism in Tarnowskie Góry, has been analysed in the article. Tarnowskie Góry is one of the most fascinating cities in Poland possessing great value that constitute national heritage as far as development of mining and industry is concerned. Considerable attention has been given to the possibility of development of these forms of tourism which can become a chance for the city’s development via tourism. The interrelations between industry, geology and tourism are clearly visible in Tarnowskie Góry. Thus the authors of this paper have aimed at highlighting that very fact.


Keywords


turystyka przemysłowa; turystyka postindustrialna; geoturystyka; industrial tourism; post-industrial tourism; geotourism

Full Text:

PDF

References


Gilewska S., 1963, Rzeźba progu środkowotriasowego w okolicy Będzina, Prace Geologiczne IG PAN, nr 44, PWN, Warszawa.

Gilewska S., 1972, Wyżyny Śląsko-Małopolskie, w: Klimaszewski M. (red.), Geomorfologia Polski, t. 1, PWN, Warszawa.

Hadaś T., 2000, Przyroda i jej przemiany w dziejach Tarnowskich Gór, w: Drabina J. (red.), Historia Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry (Archiwum SMZT).

Karaś-Brzozowska C., 1960, Charakterystyka geomorfologiczna GOP-u, PAN, Warszawa.

Kerber B., 1977, Charakterystyka złóż w rejonie tarnogórskim, w: Pawłowska J. (red), Charakterystyka rud cynku i ołowiu na obszarze Śląsko-Krakowskim, Prace Instytutu Geologicznego, Wydawnictwo geologiczne, Warszawa.

Kondracki J., 2000, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

Kruczek Z., 2002, Polska Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.

Krzykowska Z., Białas I., Gwóźdź K., 1998, Muzeum w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry.

Lamparska-Wieland M., 2003, Atlas zmian wybranych elementów krajobrazów górniczych i pogórniczych Płaskowyżu Tarnowickiego, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 27, Sosnowiec.

Moszny J., 2001, Działalność Kopalni Zabytkowej w latach 1976–2001, w: Wasielewski R. (red.), XXV rocznica odbudowy Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych, SMZT, Tarnowskie Góry (Archiwum SMZT).

Piernikarczyk Cz., 2002, 45 lat Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach, w: Wasielewski R. (red.), Materiały Sympozjum 45 lat działalności Sztolni „Czarnego Pstrąga”, SMZT, Tarnowskie Góry (Archiwum SMZT).

Różycki P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.

Różycki P., Klasyfikacja współczesnych form turystyki, w: Geoturystyka, 1 (2005).

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Geoturystyka – podstawowe pojęcia, w: Geoturystyka, 1 (2004).

Szaflarski J., 1956, Zarys rozwoju ukształtowania Wyżyny Śląskiej. Górny Śląsk, Prace i materiały geograficzne, Kraków.

Wyciszczak S., 2000, Przewodnik Tarnogórski, SMZT, Tarnowskie Góry

Wyżgoł F., Wyżgoł E., Błasiak Ł., 2004, Atrakcje turystyczne ziemi tarnogórskiej i okolic. Przewodnik – informator, Biuro Turystyczne „EDFEL”, Nakło Śląskie.

Żeglicki J., 1996, O budowie geologicznej, rudach i minerałach rejonu Tarnowskich Gór, SMZT, Tarnowskie Góry (Archiwum SMZT).

Żeglicki J., 2002, Zarys geomorfologii i geologii tarnogórskiego rejonu złożowego, w: Wasielewski R. (red.), Materiały Sympozjum 45 lat działalności Sztolni „Czarnego Pstrąga”, SMZT, Tarnowskie Góry (Archiwum SMZT).
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2008.14.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en