Geotourism and industrial tourism as the modern forms of tourism

Paweł Różycki

Abstract


Geotourism and industrial tourism are the newest developments of tourism industry. Recent world seeks the new offers, the new ideas of free time activities. People are used to have a choice and to look for new destinations. Monotonous, uniform schedules of standard tourism entertainments are over. Diversity brings attractiveness and makes the new products more competitive at the tough tourism market. Geotourism and industrial tourism attractions, the latter commonly related to the closure of factories, perfectly fit to diversification of the offers, so much appreciated by modern tourists.

Keywords


geotourism, industrial tourism, forms of tourism

Full Text:

PDF

References


Alejziak, W., 1999. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków

Buczkowska, K., 2008. Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. AWF, Poznań.

Buczkowska, K., von Rohrscheidt, M. (red.), 2009. Współczesne formy turystyki kulturowej. AWF, Poznań.

Foley, M., Lennon, J.J., 1996. JFK and a fascination with assassination. International Journal of Heritage Studies, 2(4).

Gaworecki, W., 2003. Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kurek, W. (red.), 2007. Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewandowski, M., 2009. Współczesne formy sportów ekstremalnych. W: Bergier, J., Sroka, M. (red), Survival w teorii i praktyce. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.

Łobożewicz, T., 1997. Propedeutyka turystyki. AWF, Warszawa.

Różycki, P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Proksenia, Kraków.

Tanaś, S., 2009. Tanatoturystyka, W: Buczkowska, K., von Rohrscheidt, M. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. AWF, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2010.22-23.39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)