Abandoned basalt quarry in Strzegom – a chance for reopening

Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Krzysztof Skolak, Marek W. Lorenc

Abstract


The paper presents the history, current state and possible future protection, and development of the open-cast mining heritage. An example is the abandoned basalt quarry in Strzegom known under official name ”The Żółkiewka Quarry” although local community uses rather the term “basalt quarry”. The rock is an Early Miocene alkaline basalt of K-Ar isotopic age 19.84 ± 0,93 Ma. Mining operations had lasted from the XIXth century until 1986. The plans are currently prepared to adapt the quarry for local community and for tourism by development of geological thematic trail and construction of educational infrastructure.

Keywords


historical quarries, basalt quarry, exploitation, recultivation, Strzegom

Full Text:

PDF

References


Birkenmajer, K., Jerzmański, J., Nairn, A.E.M., 1970. Palaeomagnetic studies of Polish rocks. IV. Cenozoic basalts of Lower Silesia. Annales Société Géologique de Pologne, 40: 31–61.

Birkenmajer, K., Pécskay, Z., Grabowski, J., Lorenc, M.W., Zagożdżon, P.P., 2004. Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. IV. Further K-Ar dating and palaeomagnetic data from Late Oligocene to Early Miocene basaltic rocks of the Fore-Sudetic Block. Annales Societatis Geologorum Poloniea, 74: 1–19.

Fagiewicz, K., 2009. Obszary górnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki. Problemy Ekologii Krajobrazu, 25: 95–103.

Lorenc, M., Mazurek, S., 2010. Projekt historyczne kamieniołomy. Nowy Kamieniarz, nr 44 (1/2010).

Paulo, A., 2008. Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów górniczych. Gospodarka surowcami mineralnymi, 24, 2/3: 8–40.

Peréz Sánchez, A. A., Lorenc, M., 2008. The cultural landscape of the Linares – La Carolina mining district (Kulturowy krajobraz rejonu górniczego Linares – La Carolina (Hiszpania), Geoturystyka, 3, 14: 13–24.

Pietrzyk-Sokulska, E., 2005. Kryteria i kierunki adaptacji po eksploatacji surowców skalnych. Studia. Rozprawy. Monografie, 131, IGSMiE PAN. Kraków, s. 171.

Skoczylas, J., 2008. Adaptacja dawnego kamieniołomu wapienia na Malcie dla potrzeb turystyki. Geoturystyka, 1, 12: 41–48.

Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża bazaltu „Żółkiewka”, 1985. Dodatek nr 1, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu (maszynopis).

Wieczorek, A., 1971. Wytyczne do rekultywacji i zagospodarowania terenów po eksploatacji bazaltu na złożu „Żółkiewka”. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu. Wrocław (maszynopis).

Websites:

www.spiegelau.de/NaturNationalpark/Ausflüge/GranitzentrumHauzenberg/tabid/10622/language/de-DE/Default.aspx (29.11.2010).
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2010.22-23.59

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)