Selected, new proposals of geotouristic attractions from Lower Silesia

Marek W. Lorenc, Sławomir Mazurek

Abstract


The Lower Silesia is the region of the largest diversity of igneous, sedimentary and metamorphic rocks used for construction and decoration. These rocks are extracted in numerous quarries, which are generally inaccessible for tourists. Hence, the educationally important, unique or just interesting sites remain unknown and cannot be included into the educational activity. However, there is a great number of abandoned quarries, which have been densly vegetated since the closure and which were rather distant from popular tourist trails. Among them are many sites of significant historical value due to the age of exploitation or particular stones then used for construction of important historical monuments or for carving the stonework or sculpture masterpieces. The following paper presents the currently operating quarries with the reference to modern buildings in Wrocław, in which specific stones were used. Moreover, the abandoned quarries were described, which may become tourist and geotourist attractions if properly developed and provided with relevant information.

Keywords


quarry, historical quarries, mine workings, industrial stones, Lower Silesia, granite, marble, sandstone, serpentinite

Full Text:

PDF

References


Chanas, R., 1985. Ślęża. Śląski Olimp. Przewodnik. Sport i Turystyka, Warszawa, s. 100

Domański, G., 1965. Wytwórnie kamieni żarnowych na stokach góry Ślęży. Silesia Antiqua, t. 7: 211–218.

Dziedzic, K., Kozłowski, S., Majerowicz, A., Sawicki, L. (red.), 1979. Surowce mineralne Dolnego Śląska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 510.

Encyklopedia Wrocławia, 2000. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 988.

Kozłowski, S., 1986. Surowce skalne Polski. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, s. 540.

Kryza, R., 2009. Kamień w Katedrze Wrocławskiej – jak to widzi petrograf. W: Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 73–91.

Lorenc, M. W., 1997. Kamień w krajobrazie współczesnych miast, Materiały Konferencji Naukowej, 20–22.06.1997: Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta, Muzeum Architektury Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 129–132.

Lorenc, M. W., 2003. Deterioracja obiektów kamiennych i metody jej zapobiegania, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 14: 3–4.

Lorenc, M. W., 2005. Badania petrograficzne w pracach konserwatorskich. Materiały Konferencji Naukowej, 2–3.06.2005: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków, Lublin: 40–44.

Lorenc, M. W., Mazurek, S., 2007. Wykorzystać kamień. Studio JASA, Wrocław 2007, s. 247.

Małachowicz, E., 1976. Stare Miasto we Wrocławiu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław, s. 263.

Mizerski, W., 2003 r. Geologia dynamiczna dla geografów. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 371

Słowińska, A., 2006 Ekspozycja walorów i koncepcja aktywizacji turystycznej Wojcieszowa. Praca magisterska w Instytucie Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej, Wrocław, s. 149 (niepublikowana).

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, 2009. Praca zbiorowa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 70.

Taras, E., 2008. Region ślężański skarbnicą skał i minerałów – ewenement geologiczny w przyrodzie. AWR ANTEX, Sobótka, s. 424.

Wardzyński, M., 2009. Między Italią i Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa, w: Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 425–454.

Zeidler & Wimmel (Hrsg.), 1976. Bauen in Naturstein. 200 Jahre Zeidler & Wimmel. Steinbrüche, Steinmetzbetriebe, Steinindustrie. Bruckmann, München, s. 123.

Zentralblatt der Bauverwaltung nr 91, 1910. Die Kaiserbrücke in Breslau: 597–599.

Zentralblatt der Bauverwaltung nr 56, 1914. Um- und Erweiterungsbau des Königlichen Oberlandesgerichts in Breslau: 413–414.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2010.22-23.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)