PREPARING PUBLICATIONS FOR “COMPUTER SCIENCE” ANNUAL

Jacek Kmiecik

Abstract


In this paper we present a short instruction for preparing manuscripts for „Computer Science” annual with the use of LATEX and style csagh.sty.

Keywords


en,LATEX, “Computer Science”, UWND AGH

Full Text:

PDF

References


American Mathematical Society: User’s Guide for the amsmath Package (Version 2.0). Materiały wewnętrzne organizacji American Mathematical Society, dostępne również w postaci źródłowej na stronie http://www.ams.org

Chwałowski R.: Typografia typowej książki. Gliwice, Helion 2002, ISBN 83-7197-545-7

Dokumentacja zebrana, dystrybucja TEXCollection (TEXLive + CTAN), 2CDs +DVD, DANTE e.v., Lehmanns Fachbuchhandlund, edition 9/2003

Diller A.: LATEX wiersz po wierszu. Zasady i techniki przetwarzania dokumentów. (tłum. Jan Jełowiecki), Gliwice, Helion 2001, ISBN 83-7197-341-1

Gajęcki M.: Automatyczna klasyfikacja rzeczowników do grup semantycznych na podstawie korpusu tekstów. Computer Science, vol. 5, 2004, 27–40

Goossens M., Mittelbach F., Samarin A.: The LATEX Companion. USA, AddisonWesley Publishing Company, 1994

Goossens M., Rahtz S., Mittelbach F.: The LATEX Graphics Companion. USA, Addison-Wesley Publishing Company 1997

Kalisz B. [oprac.]: Słownik wydawcy. Warszawa, WNT 1997, ISBN 83-204-2111-X

Kopka H., Daly P. W.: A Guide to LATEX 2ε – Document Preparation for Beginners and Advanced Users. Harlow, England, Addison-Wesley Publishing Company 1995

Lamport L.: LATEX – A Document Preparation System. Menlo Park, California, USA, Digital Equipment Corporation, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.1985

Lamport L.: LATEX. Kraków, ŚCO Cyfronet 1990 (z angielskiego przełożył Piotr Wyrostek)

Lamport L.: LATEX – podręcznik i przewodnik użytkownika. (tłum. Marta Woliń-ska, Marcin Woliński), Warszawa, WNT 2004, ISBN 83-204-2878-5

Sapijaszko G.: Grafika EPS w dokumentach TEX-owych. Dokument elektroniczny PDF, http://www.sapijaszko.net/pedeefy.pdf

Tomaszewski A.: Leksykon pism drukarskich. Warszawa, Wydawnictwo Krupski 1996

Trzynadlowski J.: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa, WNT 1983

Wichur A., Barszczewska-Wojda B.: Zasady składu książek w serii monografie. Wyd. 2 Kraków, Wyd. AGH 2000
DOI: https://doi.org/10.7494/csci.2004.6.5.113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.