A case study of project management in district court

Monika Kuzmicz, Cezary Orlowski, Bartosz Bober

Abstract


The aim of the article is to present the project environment for the implementation of the IT system in the district court, as well as the analysis of the entities and processes on the basis of which two models were built. The first of these models includes all identified processes to whom have been assigned responsible entities and the artefacts, arising as a result of these process. The second model is the extension of the first model with identified missing processes and entities. The analysis and identification of processes, entities and artefacts was carried out on the basis of the realized project of customization and implementation of the IT system. Customization involves the parameterization and adjusting of a standard solution to the needs of a specific recipient (Wieczorkowski, 2015), in this case to the needs of the district court. This case study is part of research in the area of project management in the common courts for the needs of doctoral dissertation. The methodology of this research is presented in the third chapter.


Full Text:

PDF

References


Bojar, W., Rostek, K. i Leszek, K. (2014). Systemy wspomagania decyzji . Warszawa: PWE.

Great Britain. Office of Government Commerce. (2010). Prince2tm: skuteczne zarządzanie projektami (wyd. 2). The Stationery Office.

Karkula, M. (2013). Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej (strony 245-257). Warszawa: Politechnika Warszawaska.

Kempa, A. (2005). Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem metody Case-based Reasoning. Studies & Proceedings of Polish Association, t. 4, strony 50-56.

Kuźmicz, M., Bober, B., Orłowski, C. i Ziółkowski, A. (2017). Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sądownictwa powszechnego w Polsce. W R. Knosala (Red.), Zarządzanie projekrami produkcyjnymi i usługowymi. t. 1. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Liebert, F. (2017). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach branży IT - studium literaturowe. Organizacja i Zarządzanie z.101.

Łabuda, W. (2015). Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania. Zeszyty naukowe WWSI, No 13, Vol. 9.

Ministerstwo Sprawiedliwości. (2016). Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości.

Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (wyd. 5). Project Management Institute.

Riesbeck, C. K. i Schank, R. C. (1989). Inside Case-Based Reasoning. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Strojny, J. i Szmigiel, K. (2015). Analiza porównawcza podejść w zakresie Zarządzania projektami. Modern Management Review, Nr. XX.

Sułkowski, Ł. (2012, Marzec 25). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną? (E. Gimalska, Red.) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Trocki, M. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Trocki, M. (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wieczorkowski, J. (2015). Metody kastomizacji oprogramowania. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa(36), 287-296.
DOI: https://doi.org/10.7494/csci.2018.19.4.2865

Refbacks

  • There are currently no refbacks.