Smart levee in Poland. Full-scale monitoring experimental study of levees by different methods

Klaudia Sekuła, Aleksandra Borecka, Daniel Kessler, Patryk Majerski

Abstract


This paper presents two types of control and measurement networks used in the levee built as part of the ISMOP project. The first control and measurement network based on pore pressure and temperature sensors. Additionally, it contains the fiber-optic technology. The second network include design experimental sensors, constructed for the development of solutions that can be used in existing flood embankments.


Keywords


ISMOP, smart levee, pore pressure measurement, temperature measurement

Full Text:

PDF

References


Artieres O., Beck Y.L., Khan A.A., Cunat P. Fry J.J., CourivaudJ.R., Guidoux C. &Pinettes P., 2011. Assessment ofdams and dikesbehavior with a fibreopticsbased monitoringsolution. Dam Maintenance&Rehabilitation II,

Baliś B., Bartyński T., Brzoza-Woch R., Bubak M., Herezlak D., Kasztelnik M., Konieczny M., Kwolek B., Malawski M., Nawrocki P., Nowakowski P., Szydło T., Wilk B., Zieliński K., 2016. Dedicated IT infrastructura fo Smart Levee Monitoring and flood Decision. 3rd European Conference on Flood Risk Management, DOI: 10.1051/e3sconf/20160714008.

Borecka A., Korzec K., Ptaszek M., Stanisz J., Kurek M., Ortyl Ł., Kuras P., Kocierz R., Owerko T., 2016 – Raport końcowy z prac wykonanych w ramach podzadania 2.5. Montaż sieci pomiarowej na wale eksperymentalnym, testy transmisji, niezawodności. AGH, Kraków

Borecka A., Kuras P., Stanisz J., Ortyl Ł., Kocierz R., Owerko T., 2015 – Raport z prac wykonanych w ramach podzadania 2.4. Dobór rozmieszczenia, typów sond i czujników w wale eksperymentalnym i badanym wale istniejącym. AGH, Kraków

Borecka A.: Monitoring wałów przeciwpowodziowych w systemie bezpieczeństwa powodziowego. Geoinżynieria, vol. 57, pp. 60–64, 2016.

Borys M., 2007. Przepisy i wymogi oraz aktualny stan Obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

Borys, M. (2008). Oceny Stanu Technicznego Obwałowań Przeciwpowodziowych. Falenty: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

Chrost A., Jastrzębski K., Bombik K. Głaz K., Głaz R., Krywult Ł., 2014. Dokumentacja projektowa. Projekt wykonawczy systemu ASP do projektu budowlanego wału. Budokop Sp. z o.o.

Courivaud J-R., Pinettes P., Guidoux C., Fry J.J. & Beck Y.L.,2011. Fiber optics based monitoring of levees and embankment dams. 31st Annual USSD Conference. San Diego.

Cunat P., Beck Y.L., Faure Y.H. &Fry J.J., 2010. Aplication ofthermometricmethods for detection and characterizastionof leakages in embankmentdams. CDA 2010 AnnualConference, 1–7.

Directive 2000/60/EC of the European parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks (Text with EEA relevance)

Dwornik M., Krawiec K., Franczyk A., Leśniak A., 2016. Numerical modelling of levee stability based on coupled mechanical thermal and hydrogeological processes. 3rd European Conference on FloodRisk Management.

Filaber J., Kosowski B., Borecka A.: Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarzadzania kryzysowego. Wydawnictwo naukowe Texter, 2016.

Johansson S., 1997. Seepage Monitoring in Embankment Dams – Doctoral Thesis. Royal Institute of Technology, Stockholm.

Khan A.A., Cunat P., Beck Y.L. Mars J.I., Vrabie V. & Fabre J.P., 2010. Distributed fiber optic temperature sensors for leakage detection in hydraulic structures. 5th World Conference on Structural Control and Monitoring, 1–9.

Majerski P., Kessler D., 2015. Dobór i opracowanie założeń konstrukcji sieci czujników współpracujących z sondami pomiarowymi - protokół MODBUS. ISMOP-7.2-PR3_v_1_0. Neosentio, Kraków

Myszka R., Kessler D., Kessler A., 2016. Raport wewnętrzny - oceny wpływu instalacji czujników pomiarowych metodą sond wbijanych na przebieg procesu filtracji wody przez korpus ziemnej budowli wraz z budową polowego stanowiska badawczego. Neosentio, Kraków

Ng G. & Oswalt K, 2010. Levee Monitoring System, Better Management through Better Information. CEE 180: Engineering Systems p. 1-12.

Peters E. T., Vilet P. P., 2009. GeoBeads, multi-parameter sensor network for soil stability. Delft, The Netherlands: Alert Solutions BV.

Pięta A., Chuchro M., Lupa M., Piórkowski A. & Leśniak A.,2014. A Model of a System for Stream Data Storage andAnalysis Dedicated to Sensor Networks of EmbankmentMonitoring. Computer Information Systems and IndustrialManagement, 8838, 514–525.

PW, 2015 – Polish water law. Dz. U. 2015 poz. 469

Sjödahl P., Johansson S., 2012. Experiences from internal erosion detection and seepage monitoring based on temperature measurements on Swedish embankment dams. 34th International Conference on Software Engineering. Paris.

Stanisz J., Borecka A., Leśniak A. & Zieliński K., 2014. Wybrane systemy monitorujące obwałowania przeciwpowodziowe. Przegląd Geologiczny, 62, 699–703.

Stanisz J., Korzec K., Borecka A., 2015. ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring as an example of integrated monitoring of levee. Geology, Geophysics& Environment, 41(1):137-139.

Zhu P., Zeng H., Jiang G. &Zhou Y., 2009. A novel sensor formonitoring settlement. IX IMEKO World CongressFundamentaland Applied Metrology, 2303–2306.
DOI: https://doi.org/10.7494/csci.2017.18.4.2220

Refbacks

  • There are currently no refbacks.