TIME MANAGEMENT – ON EXAMPLE OF MODEL DEPARTMENT OF HEAT TREATMENT OF AlSiMg ALLOY

Authors

  • Piotr Bubrowski AGH University of Science and Technology, Faculty of Management, Krakow, Poland
  • Barbara Olszowska-Sobieraj AGH University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering, Krakow, Poland
  • Piotr Matysik Thoni Alutec sp. z o.o., Stalowa Wola, Poland

DOI:

https://doi.org/10.7494/mafe.2017.43.3.199

Keywords:

model of management, heat treatment, cost reduction, benefits in production

Abstract

A review of various models of the management and techniques using in the production sector to create a proposal of an example in a model department of the heat treatment of AlSiMg alloys. The results of these works were a cost reduction in the final product to help the customer by creating benefits for them – for example, in lowering prices. If we could use the proposed models of management and optimization of technology to implement a unique model in the department of heat treatment, we can increase the mechanical properties of casting due to the economic benefits. To create a unique model of management in the department of heat treatment, it is necessary to have two ways of knowledge about the economy and foundry know-how of innovation technology – that was improved in this article.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Keyte B., Locher D.A.: The complete lean enterprise. Value stream mapping. Productivity Press, New York 2004

Hobbs H.: Lean Manufacturing Implementation. J. Ross Publishing, Boca Raton 2003

Hys K., Hawrysz L.: (Dis)Advantages of quality management systems in the light of accredited certification bodies in Poland. In: Skrzypek E. (ed.): Integration in management. Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin 2012, 197–209

Łazicki A.: System zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki lean management i kaizen. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011

Ligarski M.J.: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

Ligarski M.J.: Problem identification method in certified quality management systems. Quality & Quantity, 46, 1 (2012), 315–321

Maciejec L.: Produkcja szczupła. CIO 2 (2006), IDG Poland

Masaaki I.: Kaizen – klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, Kraków 2007

Bicheno J.: The Lean Toolbox. 2nd edition. Buckingham, PICSIE Books, 2000

Cholewicka-Goździk K.: Metoda LEAN – doskonalenie procesów i produktów: wokół książki Jamesa P. Womacka i Daniela T. Jonesa. Problemy Jakości, 1 (2001), 21–25

Czerska J.: Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu. Placet, Warszawa 2012

Dolcemascolo D.: Improving the extended value stream. Productivity Press, New York 2006

Duggan K.J.: Creating Mixed Model Value Streams. Practical Lean Techniques for Building to Demand. Productivity Press, New York 2003

Gajdzik B., Sitko J.: An analysis of the causes of complaints about steel sheets in metallurgical product quality management systems. Metalurgija, 53, 1 (2014), 135–138

Gala B., Wolniak R.: Problems of implementation 5S practices in an industrial company. Management Systems in Production Engineering, 4, 12 (2013), 8–14

Gulati R.: Maintenance and reliability best practices. Industrial Press, New York 2009

Jagoda-Sobalak D., Knosala R.: Zastosowanie techniki twórczego myślenia de Bono w procesie wdrażania metody SMED na przykładzie praktycznym. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 14, 2 (2011), 13–21

Jonas D., Wormak J.P.: Zobaczyć całość. Mapowanie rozszerzonych strumieni wartości. Lean Enterprise Institute, Warszawa 2002

Locher D.: Value Stream Mapping for Lean Development. CRC Press, Taylor & Francis, New York 2008

Rudnicki J.: Logistyka produkcji. Ppt download http://slideplayer.pl/slide/409024 [2.10.2017]

Szymańska-Brałkowska M.: Kaizen – metoda zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa. In: Sikora T. (red.): Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji. Tom I. Wydawnictwo PTTŻ, Kraków 2010, 603–613

Koliński A.: Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego. Logistyka, 5 (2011), 1083–1091

Burtan A., Wolniak R.: Decission process based on attribute control charts in the automotive industry. Technická Diagnostyka, 22, 1 (2013), 15–16

Kozioł L., Pyrek R.: Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2, 13 (2009), 339–350

Rother M., Shook J.: Learning to see. Value stream mapping to create value and eliminate muda. The Lean Enterprise Institute, Brooklin, MA, USA 1999

Midor K.: An innovative approach to the evaluation of a quality management system in a production enterprise. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 34 (2013), 73–79

Pająk E.: Zastosowanie koncepcji lean project podczas działań innowacyjnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2 (2011), 51–56

Quaterman L., Snyder B.: The Strategos Guide to Value Stream & Process Mapping. Enna Products Corporation, Bellingham, USA 2007

Downloads

Published

2018-06-21

How to Cite

Bubrowski, P., Olszowska-Sobieraj, B., & Matysik, P. (2018). TIME MANAGEMENT – ON EXAMPLE OF MODEL DEPARTMENT OF HEAT TREATMENT OF AlSiMg ALLOY. Metallurgy and Foundry Engineering, 43(3), 199. https://doi.org/10.7494/mafe.2017.43.3.199

Issue

Section

Articles