Reviewer Board

Reviewer Board of the Journal of Geotechnology and Energy (formerly "AGH Drilling, Oil and Gas" Quarterly)

Members:

Prof. Marek Cała - AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków, Poland
Dr hab. inż. Zbigniew Fąfara - AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków, Poland
Prof. Aleksander Konrad - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Prof. Waldemar Korzeniowski - AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków, Poland
Prof. AGH dr hab. inż. Mariusz Łaciak – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków, Poland
Prof. AGH dr hab. inż. Jan Macuda - AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków, Poland
Prof. Maciej Mazurkiewicz - AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków, Poland
Prof. Pavel Pospisil - VSB-TU Ostava, Czech Republic
Prof. Krystian Probierz - Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice, Poland
Prof. AGH dr hab. inż. Czesław Rybicki – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków, Poland
Dr. Heike Strauss - TU-BergAkademie Freiberg, Germany
Prof. Paul Ziemkiewicz – West Virginia University, USA
Prof. Timothy Carr - West Virginia University, USA
Prof. Taylor McClain - West Virginia University, USA
Prof. Joshua Fershee - West Virginia University, USA
Prof. James Van Nostrand - West Virginia University, USA
Prof. Wesley Burnett - West Virginia University, USA
Dr inż. Ion Foidas – ROMGAZ S.A., Romania
Dr inż. Argentina Tataru – ROMGAZ S.A., Romania
Prof. Amankeldy Toleukhanov – Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan