Development of karst phenomena for geotourism in the Moravian Karst (Czech Republic)

Piotr Migoń

Abstract


The Moravian Karst in the south-eastern part of the Czech Republic has considerable potential for the development of geotourism. It is characterized by outstanding geodiversity, revealed in abundant, surface and subterranean karst landforms, as well as protracted history of karst evolution which can be traced back to the Mesozoic. An additional value is provided by the presence of cultural heritage, related to exploitation and processing of mineral resources genetically linked to the karst environment. The significance of this area is further enhanced by easy access to karst landforms and phenomena. Five caves, each of different morphology, can be visited. A dense network of educational trails, marked paths, forestry and field-access roads allows the visitor to reach all interesting features of karst morphology.

Keywords


karst, caves, geodiversity, Moravian Karst

Full Text:

PDF

References


Balák, I., 2009. Moravský kras. In: Hromas, J. et al. (ed.), Jeskyně. Chráněná území ČR XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 393–510.

Balák, I., Chaloupka, A., 2007. Naučná stezka Rudické doly. Česka speleologicka společnost, Rudice, 20 pp.

Bosák, P., 1978. Geneza i wiek warstw rudickich w Krasie Morawskim (CSRS). Kras i Speleologia, 2: 27–37.

Demek, J., Mackovčin, P. (eds), 2006. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Agentura Ochrany přírody a krajiny České republiky. Brno, 583 pp.

Dvořák, J., Štelcl, O., Demek, J., Musil, R., 1993. Geologie a geomorfologie Moravského krasu. In: Musil, R. (ed.), Moravský kras. Labirynty poznání. GEO program, Adamov: 31–75.

Hanzlíková, E., Bosák, P., 1977. Microfossils and microfacies of the Jurassic relict near Olomoučany (Blansko district). Věstník ÚÚG, 52: 73–79.

Havel, H., Přibyl, J., Slezák, L., Balák, I., Vodička, J., 1993. Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993. In: Musil, R. (ed.), Moravský kras. Labirynty poznání. GEO program, Adamov: 103–181.

Kadlec, J., Hercman, H., Nowicki, T., Głazek, J., Vít, J., Šroubek, P., Diehl, J.F., Granger, D., 2000. Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic). Geologos, 5: 57–64.

Kadlec, J., Hercman, H., Beneš, V., Šroubek, P., Diehl, J.F., Granger, D., 2001.Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 86: 111–160.

Kučera, B., Hromas, J., Skřivánek, F., 1981. Jeskyně a propasti v Československu. Akademia, Praha, 252 pp.

Kunský, J., 1954. Zjawiska krasowe. PWN, Warszawa.

Müller, P., Novák, Z. (ed.), 2000. Geologie Brna a okolí. Český geologický ústav, Praha, 90 pp.

Otava, J., Hladil, J., Petrová, P., Hladilová, Š., 2003. Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras – důsledky pro speleogenezi. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002: 25–26.

Panoš, V., 1964. Der Urkarst in Ostflügel der Böhmischen Masse. Z. Geomorphologie N.F., 8: 105–162.

Rubín, J. (ed.), 2006. Přírodní klenoty České republiky. Akademia, Praha, 318 pp.

Souchopová, V., Hypr, D., 1993. Nerostné suroviny a jejich těžba. In: Musil,R. (ed.), Moravský kras. Labirynty poznání. GEO program, Adamov: 195–217.

www.cavemk.cz
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2011.3-4.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)