Visitors’ background as a factor in geosite evaluation. The case of Cenozoic volcanic sites in the Pogórze Kaczawskie region, SW Poland

Milena Różycka, Piotr Migoń

Abstract


The paper presents a new approach to geosite assessment in which individual preferences and needs of visitors with different backgrounds, i.e. knowledge of Earth science and interest in geoheritage, are taken into account. The aim of the study is to analyze how perspectives of visitors, split into three different categories (viz. geo-expert, interested visitor and unaware visitor), may affect evaluation of geosites. Parallel evaluations of a group of 11 geosites in the Pogórze Kaczawskie region representing mid-Cenozoic volcanism have been carried out and their results compared. Emphasis on different criteria resulted in considerable changes in the positions of certain geosites in the rankings. Based on the assumption that attractiveness of a geosite may be also perceived variously depending on the season, the attempt has been made to include ‘seasonal factor’, i.e. the role of vegetation that obscures the visibility of geological and geomorphological features, in the assessment procedure. Shifts in position of individual geosites were generally minor but this may be related to a small sample used in this pilot study.


Keywords


geosite assessment, visitor typology, volcanism, Sudetes

Full Text:

PDF

References


Anioł-Kwiatkowska J., Świerkosz K., 1992. Flora i roślinność rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka oraz jego otoczenia. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Botaniczne, 48: 45–115.

Badura J., Pécskay Z., Koszowska E., Wolska A., Zuchiewicz W., Przybylski B., 2005. New age and petrological constraints on Lower Silesian basaltoids, SW Poland. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2, 3(139): 7–15.

Baraniecki L., 1952. Gołoborza Ostrzycy i Sobótki. Czasopismo Geograficzne, 21/22: 439–440.

Birkenmajer K., 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody nieożywionej. Ochrona Przyrody, 32: 225–276.

Birkenmajer K., Pécskay Z., Grabowski J., Lorenc M.W., Zagożdżon P., 2007. Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. V. K-Ar and palaeomagnetic data from Late Oligocene to Early Miocene basaltic rocks of the North-Sudetic Depression. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 1–16.

Bogdański J., 2004. Geologiczny raj Krainy Wygasłych Wulkanów. Stowarzyszenie Kaczawskie, Mściwojów.

Božić S., Tomić N., Palić, D., 2014. Canyons as a potential geotourism attractions of Serbia – comparative analysis of Lazar and Uvac canyons by using M-GAM model. Acta Geoturistica, 5: 18–30.

Bruschi V. M., Cendrero A., 2005. Geosite evaluation; can we measure intangible values? Il Quaternario, 18: 293–306.

Bruschi V.M., Cendrero A., Cuesta Albertos J.A., 2011. A Statistical Approach to the Validation and Optimisation of Geoheritage Assessment Procedures. Geoheritage, 3: 131–149.

Cedro B., Mianowicz K., Zawadzki D., 2009. Ocena walorów geoturystycznych stanowisk pochodzenia wulkanicznego Gór i Pogórza Kaczawskiego. Problemy Turystyki i Rekreacji, 2: 25–35.

Coratza P., Bruschi V.M., 2011. Recognition and Assessment of Geomorphosites in Malta at the Il-Majjistral Nature and History Park. Geoheritage, 3: 175–185.

Coratza P., Giusti C., 2005. Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites. Il Quaternario, 18: 307–313.

Coratza P., Galve J.P., Soldati M., Tonelli C., 2012. Recognition and assessment of sinkholes as geosites: lessons from the Island of Gozo (Malta). Quaestiones Geographicae, 31: 25–35.

Dowling R.K., 2011. Geotourism’s global growth. Geoheritage, 3: 1–13.

Dylikowa A., 1952. Wycieczka w Góry Kaczawskie. Geografia w Szkole, 3(2): 26–42.

Feuillet T., Sourp E., 2011. Geomorphological Heritage of the Pyrenees National Park (France): Assessment, Clustering and Promotion of Geomorphosites. Geoheritage, 3: 151–162.

Grant C., 2010. Towards a typology of visitors to geosites. Paper presented at the Second Global Geotourism Conference, Making Unique Landforms Understandable. Mulu, Sarawak, Malaysia, 17–20 April.

Grocholski W. (ed.), 1967. Przewodnik geologiczny po Sudetach. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Grocholski A., Jerzmański J., 1975. Zabytki paleowulkanizmu na Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody. Ochrona Przyrody, 40: 291–340.

Grocholski A., Wiśniewski E., 1995. Przewodnik geologiczny po Parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim. Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław.

Hurtado H., Dowling R., Anders D., 2013. An exploratory Study to Develop a Geotourism Typology Model. International Journal of Tourism Research, 16: 605–608.

Ihnatowicz A., Koźma J., Wajsprych B., 2011. Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny – inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki. Przegląd Geologiczny, 59: 722–731.

Kryza R., 2008. The Variscan Kaczawa Complex: witness of Palaeozoic basins and Variscan orogeny. In: Solecki A. (ed.), Geoeducational Potential of the Sudety Mts., University of Wrocław, Institute of Geological Sciences, Wrocław: 53–63.

Kubalíková L., 2013. Geomorphosite assessment for geotourism purposes. Czech Journal of Tourism, 2: 80-104. DOI: 10.2478/cjot-2013-0005.

Lima F.F., Brilha J.B., Salamuni E., 2010. Inventorying Geological Heritage in Large Territories: A Methodological Proposal Applied to Brasil. Geoheritage, 2: 91–99.

Maciejak K., 2010. Wilkołak jako element środkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej. In: Gorzkowski R. (ed.), Wilkołak (Wilcza Góra) koło Złotoryi. Geologia – przyroda – historia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Złotoryja, 11–42.

Maciejak K., Gorzkowski R., 2010. Rezerwat przyrody Wilcza Góra i jego rola w edukacji przyrodniczej i regionalnej. In: Gorzkowski R. (ed.), Wilkołak (Wilcza Góra) koło Złotoryi. Geologia – przyroda – historia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Złotoryja, 135–165.

Maciejak K., Maciejak K., 2006. Na tropach dawnego górnictwa Gór i Pogórza Kaczawskiego, GoldCentrum, Złotoryja.

Migoń P., 2014. Atrakcje geoturystyczne krainy wygasłych wulkanów. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów.

Migoń P., Pijet-Migoń E., 2010. Problemy udostępniania turystycznego obiektów wulkanicznego dziedzictwa Ziemi na przykładzie Pogórza Kaczawskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 17: 129–151.

Migoń P., Maciejak K., Zygmunt M., 2002. Peryglacjalna rzeźba wzgórz bazaltowych Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie) i jej znaczenie dla paleogeografii plejstocenu. Przegląd Geograficzny, 74: 491–508.

Migoń P., Sobczyk A., 2009. Opracowanie metodyki waloryzacji i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In: Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K., Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 5–16.

Pereira P., Pereira D., 2010. Methodological guidelines for geomorphosite assessment. Géomorphologie: relief, processus, environnement, 2: 215–222.

Pereira P., Pereira D., Caetano Alves M.I., 2007. Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal). Geographica Helvetica, 62: 159–168.

Pijet-Migoń E., Migoń P., 2009. Projekt „W krainie wygasłych wulkanów” szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na Pogórzu Kaczawskim. In: Rola turystyki w gospodarce regionów, vol. II, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, 338–345.

Placek A., 2007. Basaltic hills as structural landforms – morphometry versus rock strength (a study from the Kaczawskie upland, SW Poland). Universitatis Ostravensis Acta Facultatis Rerum Naturalium, 237, Geographia – Geologia, 10: 111–127.

Reynard E., Fontana G., Kozlik L., Scapozza C., 2007. A method for assessing scientific and additional values of geomorphosites. Geographica Helvetica, 62: 148–158.

Rybár P., 2010. Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta Geoturistica, 1: 13–21.

Štrba L., Rybár P., Baláž B., Molokáč M., Hvizdák L., Kršák B., Lukáč M., Muchová L., Tometzová D., Ferenčíková J., 2015. Geosite assessments: comparison of methods and results. Current Issues in Tourism, 18: 496–510.

Śliwa Z., 1967. Własności strukturalne bazaltów Śląska. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 37: 435–454.

Tomić N., Božić S. 2014. A modified Geosite Assessment Model (M-GAM) and its Application on the Lazar Canyon area (Serbia). International. Journal of Environmental Research, 8: 1041–1052.

Zouros N.C., 2007. Geomorphosite assessment and management in protected areas of Greece, case study of the Lesvos island – coastal geomorphosites. Geographica Helvetica, 62: 169–180.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2014.38-39.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en