Geotourist maps of the Sudetic Geostrada Trail as a new form of popularization of geotourism in the Sudety Mts. // Geologiczno-turystyczne mapy Geostrady Sudeckiej jako nowa forma popularyzacji geoturystyki w Sudetach

Tomasz Bartuś

Abstract


The aim of the paper is the presentation of Geological-tourist maps of the Sudetic Geostrada Trail, which were prepared during the development of the project: “The Sudetic Geostrada – geological and landscape studies heritage with an inventory of the objects of abiotic nature” (2008–2011). The main aim of the project was to popularize the geological-mining heritage and abiotic nature of the Sudety Mts. The maps are synthetic, multi-sheet, cartographic development prepared in three versions: a geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at a 1 : 25 000 scale (on a base geological map), a geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail, on a base topographic map at a 1 : 25 000 scale and Geosites localization maps at a 1 : 10 000 scale. The main thematic layers of the maps present the most important and attractive geosites, protected objects of biotic nature, objects of infrastructure and tourist attractions. Main recipients of these maps can be tourists and local governments. The maps may become important tools in popularizing and promoting geotourism in the Sudety Mts. //

Głównym celem artykułu była prezentacja map geologiczno-turystycznych Geostrady Sudeckiej, które powstały w trakcie realizacji projektu „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej” (2008–2011). Głównym celem projektu była popularyzacja dziedzictwa geologiczno-górniczego i obiektów przyrody nieożywionej Sudetów. Mapy stanowią syntetyczne, wieloarkuszowe, opracowania kartograficzne przygotowane w trzech wersjach: mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1 : 25 000, mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego
Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 oraz mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1 : 10 000. Główne warstwy tematyczne prezentują najważniejsze i najbardziej atrakcyjne geostanowiska, chronione obiekty przyrody ożywionej oraz atrakcje i obiekty infrastruktury turystycznej. Odbiorcami map będą turyści i jednostki samorządu terytorialnego. Mapy Geostrady Sudeckiej mają szansę stać się ważnym narzędziem popularyzacji i promocji geoturystyki na obszarze Sudetów.


Keywords


Geostrada Sudecka; geotourism; Sudety Mts.; geosite; geotouristic map; Poland // Geostrada Sudecka; geoturystyka; Sudety; geostanowisko; mapa geoturystyczna Polska

Full Text:

PDF

References


Bac-Bronowicz J., Kołodziej A., Kowalski P., Olszewski R., 2006. Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej. XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Geoinformacja w Polsce, Warszawa, 4–6 października 2006.

Bac-Bronowicz J., Berus T., Kołodziej A., Kowalski P.J., 2007a. The elaboration of universal methods of visualisation of the VMap L2 database in various tool environments of geographic information systems. Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich, 16: 4–8.

Bac-Bronowicz J., Berus T., Kowalski P., Olszewski R., 2007b. Opracowanie metodyki wizualizacji bazy Danych VMap L2 w różnych środowiskach narzędziowych Systemów Informacji Geograficznej. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, 6(3): 27–40.

Bac-Bronowicz J., Kołodziej A., Kowalski P., Olszewski R., 2007c. Opracowanie metod modyfikacji struktury bazy danych VMap L2. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, 6(2): 29–39.

Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka. Geotourism, 4(19): 43–60.

Bartuś T. (ed.), Słomka T., Mastej W., Stefaniuk M., Łodziński M., Mayer W., Doktor M., Bębenek S., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A., Słomka E., Koźma J., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Stachowiak A., Muszer J., 2012a. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1 : 25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1 : 25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo‑‑Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski, Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś T. (ed.), Słomka T., Mastej W., Stefaniuk M., Łodziński M., Mayer W., Doktor M., Bębenek S., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A., Słomka E., Koźma J., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Stachowiak A., Muszer J., 2012b. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1 : 25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1 : 25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski, Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś T. (ed.), Słomka T., Mastej W., Stefaniuk M., Łodziński M., Mayer W., Doktor M., Bębenek S., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A., Słomka E., Koźma J., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Stachowiak A., Muszer J., 2012c. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1 : 10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1 : 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski, Kraków, mapy na 42 ark.

Bąk-Radwanek B. (ed.), 2011. Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne województwa małopolskiego. Atlas map w skali od 1 : 200 000 do 1 : 10 000. PIG i Wydawnictwo Kartograficzne COMPASS, Kraków.

Biel A., 2009. Uproszczona mapa strukturalna Sudetów. Archiwum PIG-PIB, Wrocław.

Błaszkiewicz M., 2011. Mapy geologiczno-turystyczne polskich parków narodowych. Przegląd Geologiczny, 8(59): 556–557.

Borecka A., Danel W., Krobicki M., Wierzbowski A., 2013. Pieniński Park Narodowy w skali 1 : 25 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG–PIB, Warszawa.

Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007. Sudety – przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa – Złoty Stok – Kłodzko – Wałbrzych – Jelenia Góra. PIG, Warszawa.

Cwojdziński S., Pacuła J., Stachowiak A., 2011. Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach. Przegląd Geologiczny, 59(7): 510–519.

Čech S., Gawlikowska E., 1999. Góry Stołowe: Mapa geologiczno‑turystyczna w skali 1 : 50 000. Adršpašsko-Teplické Skály: geologická mapa pro turisty. Góry Stołowe Mts.: geological map for tourists. PIG, Český Geologický Ústav, Warszawa–Praha.

Dobracki R., Dobracki K., 2013. Drawieński Park Narodowy w skali 1 : 40 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG–PIB, Warszawa.

Gliwicz T., 2004. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000. Mapa geologiczno-gospodarcza. Wykaz słowników. PIG, Warszawa.

Grocholski A., Sawicki L., Wroński J., 1980. Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Wałbrzych. A – Mapa utworów powierzchniowych. PIG, Warszawa.

Hose T.A., 2006. Geotourism and interpretation. In: Dowling R.K., Newsome D. (eds), Geotourism: sustainability, impacts and management. Elsevier: 221–242.

Kocyła J., Rumiński J., 2004. Wyspa Wolin. Mapa geologiczno-turystyczna w skali 1 : 50 000. Geological-tourist map. PIG, Warszawa.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Krąpiec P., 2010. Roztoczański Park Narodowy w skali 1 : 30 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG, Warszawa.

Krzywicki T., Pielach M., 2010. Białowieski Park Narodowy w skali 1 : 25 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG, Warszawa.

Kucharska M., Danel W., 2010. Poleski Park Narodowy w skali 1 : 30 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG, Warszawa.

Kucharska M., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Krzywicki T., Ber A., Danel W., Pielach M., 2011. Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych. Przegląd Geologiczny, 59(4): 352–356.

Kucharska M., Krawczyk M., Kamiński M., Chowaniec J., 2013. Gorczański Park Narodowy w skali 1 : 25 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG–PIB, Warszawa.

Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Bartuś T., Mastej W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka. Geotourism, 4(19): 19–42.

Milewicz J., Szałamacha J., Szałamacha M., 1979. Mapa geologiczna Polski, arkusz Jelenia Góra. A – mapa utworów powierzchniowych. PIG, Warszawa.

Miśkiewicz K., 2007. Znaczenie geoturystyki w ochronie przyrody. In: Kucharski L., Kopeć D. (eds), Ochrona przyrody w pracach młodych naukowców. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 118–126.

Nizicka D., Pochocka-Szwarc K., 2007. Suwalski Park Krajobrazowy. Mapa geologiczno-turystyczna w skali 1 : 25 000. Geological-tourist map of the Suwałki Landscape Park. PIG, Warszawa.

Przybyliński P., 2000. Mapy wektorowe w standardzie NATO. Magazyn Geoinformacyjny „Geodeta”, 7(62): 24–31.

Relisko-Rybak J., Piotrowski A., Żuk T., 2013. Park Narodowy „Ujście Warty” w skali 1 : 25 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG–PIB, Warszawa.

Relisko-Rybak J., Piotrowski A., Żuk T., 2013. Park Narodowy „Ujście Warty” w skali 1 : 25 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG–PIB, Warszawa.

Rossa M., Sikorska-Maykowska M., Chełmiński J., 2007. Możliwości integracji baz MGŚP, VMap L2 i TBD w kontekście tworzenia danych przestrzennych. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, 6(3): 41–51.

Rychel J., Pochocka-Szwarc K., Ber A., 2010. Wigierski Park Narodowy w skali 1 : 30 000. Mapa geologiczno-turystyczna. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Rychel J., Kucharska M., Pochocka-Szwarc K., 2012a. Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki. Przegląd Geologiczny, 60(11): 589–592.

Rychel J., Pochocka-Szwarc K., Wasiluk R., 2012b. Mapa geologiczna‑turystyczna gminy Strzegowo w skali 1 : 50 000. PIG–PIB, Warszawa.

Sawicki L., 1980. Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Kłodzko. A – Mapa utworów powierzchniowych. PIG, Warszawa.

Sawicki L., 2006. Geostrada Sudecka. Założenia programowe dla utworzenia na przygranicznych terenach Polski i Czech trasy turystyczno‑rekreacyjnej, przebiegającej wzdłuż głównych grzbietów górskich Sudetów od miejscowości Bogatynia na północnym zachodzie do miejscowości Opava na południowym wschodzie. Opracowanie archiwalne CAG, Wrocław.

Sharples C., 2002. Concepts and Principles of Geoconservation. Tasmanian Parks & Wildlife Service website. [online]. Available from: http://www.dpiw.tas.gov.au/inter,nsf/Attachments/SJON-57W3YM/$FILE/geoconservation.pdf [accessed: 24.03.2014].

Sikorska-Maykowska M., 2005. Cyfrowe mapy tematyczne Państwowego Instytutu Geologicznego – wkład w realizację dyrektywy INSPIRE. Geodeta, 12: 35–38.

Sikorska-Maykowska M., Rossa M., Chełmiński J., 2007. Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych warstw referencyjnych. Przegląd Geologiczny,55(8): 666–670.

Słomka T. (ed.), Bartuś T., Bębenek S., Doktor M., Golonka J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Joniec A., Krąpiec M., Krobicki M., Łodziński M., Margielewski W., Mastej W., Mayer W., Miśkiewicz K., Słomka E., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Urban J., Waśkowska A., Welc E., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The catalogue of geotourist sites in nature reserves and monuments. AGH University of Science and Technology, Kraków.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1: 5–7.

Słomka T., Mayer W., 2001. Geotourism – a new approach to geology and environmental protection. In: Słomka T. (ed.), Geotourism. A Variety of Aspects, AGH University of Science and Technology and International Association of Geotourism: 11–21.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A. (eds.). 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków.

Słomka E., Doktor M., Joniec A., Kicińska A., Mayer W., Słomka E., 2008. Development of geotourism in Poland and examples of geosites from the Catalogue of geotouristic objects in Poland. Przegląd Geologiczny, 56: 588–594.

Słomka T., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Doktor M., Koźma J., Cwojdziński S., Stachowiak A., 2009a. Koncepcja projektu „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej”. “The Sudetic Geostrada” – an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature. Geoturystyka. Geotourism, 4(19): 3–18.

Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., 2009b. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka. Geotourism, 4(19): 61–72.

Stachowiak A., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Mrázová Š., Skácelová D., Otava J., Pecina V., Rejchrt M., Skácelová Z., Večeřa J., 2013. Geostrada Sudecka – przewodnik geologiczno-turystyczny. PIG–PIB, ČGS.

Wójcik A., Rączkowski W., Mrozek T., Nescieruk P., Marciniec P., Zimnal Z., 2010. Babiogórski Park Narodowy w skali 1 : 13 000. Mapa geologiczno‑turystyczna. PIG, Warszawa.

Wroński J., Kościówko H., 1982. Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Nysa. A – mapa utworów powierzchniowych. PIG, Warszawa.

Żarski M., Ziółkowski P., Pielach M., Tekielska A., 2013. Ojcowski Park Narodowy w skali 1 : 25 000. Mapa geologiczno-turystyczna. PIG-PIB, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2015.40-41.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Geotourism/Geoturystyka

MNiSW 2016 - 8 pkt. // ISSN 1731-0830 (printed) // ISSN 2353-3641 (electronic)