Chosen models of ecotourism in nature value areas in Poland

Authors

  • Aleksandra Machnik University School of Physical Education in Poznań

DOI:

https://doi.org/10.7494/geotour.2010.21.19

Keywords:

sustainable tourism, ecotourism, ecological education, local community

Abstract

Sustainable tourism is nowadays preferred by professional and informal groups concerned about nature protection and as well the tourist management sector. Moreover, tourists more often decide to choose ecologically oriented forms of leisure and holidays, what raises theirs demands toward tour-operators. Sustainable tourism and especially its core – ecotourism – is strongly orientated for both – local nature and local community. Paper contains a short review of some chosen models of developing ecotourism in protected and nature valuable areas – adapting model, sophisticated model, educational and family model. They were constructed according to the tourist attitude towards nature and heritage and also the activity of local community. Such factors like time for leisure and holidays or educational impact were also taken into consideration. However the most important was the tourist – his former experiences, level of knowledge and involvement as well as his expectations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Basińska, A., Kurczewski, R., Machnik, A., Smoleńska, O., 2009. Turystyka przyrodniczo-kulturowa (ekoturystyka). w: Buczkowska, K., Mikos von Rohrscheidt, A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, wyd. AWF Poznań: 360–383.

Butler, R.W., 1993. Tourism – an evolutionary perspective. W: Nelson, J.G., Butler, R.W., Wall, G. (red.), Tourism and sustainable development: monitoring, planning, managing, Univ. of Waterloo Press, Waterloo: 25–39.

Chmiel, J., 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX. Część I i II. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, nr 1: 39-44.

Faliński, J.B., 2000. The interpretation of contemporary vegetation transformations on the basis of the theories of synanthropisation and syndynamics. W: Jackowiak, B., Żukowski, W. (red.), Mechanism of anthropogenic changes of the plant cover. Publications of the Department of plant taxonomy of the A. Mickiewicz University in Poznan, 10: 9–30.

Machnik, A., 2006a. Ecotourism in protected areas – chances and threats. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (5c): 57–59.

Machnik, A., 2006b. Obszary chronione a społeczność lokalna – na przykładzie wybranych parków krajobrazowych Polski Zachodniej. W: Mickiewicz, B. (red.), Rozwój lokalny. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystywaniu potencjału zasobu skarbu państwa i jednostek samorządowych, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR Szczecin: 374–380.

Machnik, A., 2006c. Poziomy postrzegania przyrody przez turystów. W: Krupa, J., Biliński, J. (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2006: 207–215.

Machnik, A., Miedzińska, I., 2005. Ekoturystyka jako forma aktywizacji terenów wiejskich, W: Panasiuk, A., (red.), Polityka turystyczna. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin-Kopenhaga: 200–204.

Machnik, A., Kurczewski, R., 2007. Turyści wobec wartości przyrodniczych. W: Kaźmierczak, M. (red.), Turystyka w humanistycznej perspektywie: z aksjologicznej refleksji nad turystyką i podróżowaniem, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji 2007: 94–98.

Mika, M., 2007. Formy turystyki poznawczej – turystyka przyrodnicza. W: Kurek, W. (red.), Turystyka, PWN Warszawa: 198–210.

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wydawnictwo GWSHM Millenium, Gniezno, s. 477.

Styperek, J., Machnik, A., Kurczewski, R., 2008. Different aspects of tourism influence on geographical environment. Visnyk Lviv Univ. Se. Mizhnarodni Vidnosiny: 24. Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu im I. Franki, s. 336–341.

Zaręba, D., 2008. Ekoturystyka. PWN Warszawa, s. 193.

Downloads

How to Cite

Machnik, A. Chosen models of ecotourism in nature value areas in Poland. Geotourism/Geoturystyka, (21), 19. https://doi.org/10.7494/geotour.2010.21.19

Issue

Section

Articles