The Ignacy Łukasiewicz Memorial Museum of Oil and Gas Industry in Bóbrka and historical monuments of petroleum and salt industries in the vicinity of Krosno (the Polish Outer Carpathians)

Andrzej B. Radwański

Abstract


The beginnings of petroleum industry in Poland are connected with the opening of the first “rock oil mine” in Bóbrka village near Krosno, in 1854, thanks to the initiative of three gentlemen: Tytus Trzecieski, graduated farmer and miner, and investor, Karol Klobassa-Zrencki, landowner and Ignacy Łukasiewicz, pharmacist and inventor of oil distillation. In 1961, at the site of this first “oil mine” the Ignacy Łukasiewicz Memorial Museum of Oil Industry was opened in Bóbrka. The exhibition includes: the Open-Space Museum with a number of valuable pieces and the outline of museum history and development plans, the outline of geological setting of the Bóbrka Fold, the short geotouristic trail named “The Birthplace of the World Petroleum Exploitation”, which connects the localities important for the early history of the oil industry (Bóbrka, Chorkówka, Krosno, Rogi, Wietrzno and Równe) as well as the sites known for exploitation of mineral waters (Iwonicz Zdrój and Rymanów Zdrój spas). Both the Open- Space Museum in Bóbrka and the educational trail in the vicinity of Krosno will be the part of trans-border geotourist trail Starunia-Boryslav-Lviv-Bóbrka-Wieliczka-Kraków named: “Traces of large extinct mammals, earth wax, oil and salt”.

Keywords


Bóbrka, geotourist trail, Memorial Open-Space Museum of Oil Industry, Ignacy Łukasiewicz, the Lower Beskidy Mts.

Full Text:

PDF

References


Bobek, C., 2007. Trzyletni program działania Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, na lata 2008-2010. Museum of Oil and Gas Industry Foundation, Bóbrka, 16 pp. (In Polish only)

Bolanowski, K. & Mateszew, S., 1985. Rymanów Zdrój w latach 1876 – 1976. W: Kiryk, F. (red). Rymanów. Dzieje miasta i Zdroju. KAW Rzeszów, 345-388. (In Polish only)

Brzozowski, S., 1994. Ignacy Łukasiewicz – Pionier rozwoju górnictwa naftowego. W: Wolwowicz, R., (red.), Historia Polskiego Przemysłu Naftowego. Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, 11-35. (In Polish only)

Darmochwał, T., 1995. Beskid Niski polski i słowacki, Agencja TD, Białystok, 288 pp. (In Polish only)

Gancarski, J. (ed.), 2005. By the Light of the Parraffin Lamp, Mitel, Rzeszów, 320 pp. (In Polish and English)

Fastnacht, A., 2002. Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w Średniowieczu. Towarzystwo Naukowe SOCIETAS WISTULANA, Kraków, 3: 280 pp. (In Polish only)

Janowska, D. & Wieliczko, M., 1990. Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie. PAPIRUS Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Rzeszów, 84 pp. (In Polish only)

Jawor, E., 2004. Historia odkrycia najstarszych złóż ropy i gazu na Podkarpaciu. W: Raczkowski, J. & Zarubin, J. (red.), Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys Historii. Instytut Nafty i Gazu, Wydawnictwo „Naukowa Dumka”, Kraków – Kijów, 79-90. (In Polish and Ukrainian)

Kamiński, J. & Mackoś, W., 1998. Naturalne zasoby lecznicze Iwonicza Zdroju i ich wykorzystanie. W: Iwonicz Zdrój. Rocznik Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju. P.H.U. „ROKSANA”. Iwonicz Zdrój. T1: 66-99. (In Polish)

Karnkowski, P., 1993. Oil and Gas Deposits in Poland, t. 2. W Karpaty i Zapadlisko Przedkarpackie. Towarzystwo Geosynoptyków „Geos”, AGH Kraków, 256 pp. (In Polish, English summary)

Karnkowski, P., 1999. Oil and Gas Deposits in Poland. The Geosynoptics Society „Geos”- University of Mining and Metallurgy, Cracow, 380 pp.

Klara, M., 2005. Kopalnia Rogi. Wiek Nafty, 3: 22-26. (In Polish only)

Kłos, S., 1987. Krosno i okolice. Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa, 156 pp. (In Polish only)

Kotarba, M.J., 2009. Idea of Ukrainian-Polish transfrontier geoturistic route “Traces of oil, salt and large extinct mammals”: from Starunia to Kraków. Geoturystyka, This volume.

Kotarba, M.J. & Koltun, Y.V., 2006. The origin and habitat of hydrocarbons of the Polish and Ukrainian Parts of the Carpathian Province. In: Golonka, J. & Picha, F.J. (eds.), The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. American Association of Petroleum Geologists, Memoir, 84: 395-442.

Kruczek J., 1968. Structural frames of the oil accumulation in Bóbrka–Rogi field. W: Biul. Inst. Geol., 215: 79-136. (In Polish, English summary)

Krukar, W., Kryciński, S., Luboński, P., Olszański, T. A. & Tomasiewicz, J., 2007. Beskid Niski. Oficyna wydawnicza Rewasz, Pruszków, 432 pp. (In Polish only)

Lipelt, R., 2004. Ziemia Sanocka, jej położenie i środowisko naturalne. W:

Lipelt, R. (red). Życie gospodarcze Ziemi Sanockiej od XVI do XX wieku. Stowarzyszenie inicjowania przedsiębiorczości w Sanoku, Sanok, 7-24. (In Polish only)

Michalewicz, W.I., Zarubin, J. & Raczkowski, J., 2004. Historyczne korzenie przemysłu naftowego i gazowego Podkarpacia. W: Raczkowski, J. & Zarubin, J. (red.), Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys Historii. Instytut Nafty i Gazu, Wydawnictwo „Naukowa Dumka”, Kraków – Kijów, 11-22. (In Polish and Ukrainian)

Nater, R. & Sozański, J., 2002. Nafta, Ludzie i Fakty. Handel – Usługi – Wydawnictwa, Lesko, 197 pp. (In Polish only)

Obtułowicz, J., 1932. Kopalnia Bóbrka. W: Geologia i statystyka naftowa Polski, Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy, Warszawa – Borysław, 12 pp. (In Polish only)

Olejarz, B., 2009a. Jak powstała kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. Wiek Nafty, 1: 27-30. (In Polish only)

Olejarz, B. (ed.), 2009b. Bogactwo Bóbrki, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno, 79 pp. (In Polish, German and English)

Orliński, R., Jaracz, Cz. & Zuzak, J., 2004. Wydobycie ropy na Podkarpaciu w latach 1874-1939. W: Raczkowski, J. & Zarubin, J. (red.), Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys Historii. Instytut Nafty i Gazu, Wydawnictwo „Naukowa Dumka”, Kraków – Kijów, 212-242. (In Polish and Ukrainian)

Orłowicz, M., 1919. Ilustrowany Przewodnik po Galicji. Kwieciński, Lwów, 510 pp. (In Polish only)

Sikorska, E., 2007. Szlak Naftowy. W: Rozwój turystyki industrialnej. Promocja Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Materiały pokonferencyjne. Jasło, 113 pp. (In Polish only)

Sikorska, E., Radwański, A., Roman, S., Ropa, W., Kimak, W. & Luboniewicz, L., 2005. The Petroleum Trail, international Tourist Trail. Podkarpacka Agencja Informacyjno – Reklamowa, Krosno, 20 pp.

Sikorska, E., Roman, S. & Kadniczański, A., 2006. Przewodnik po transgranicznych szlakach turystycznych powiat krośnieński – rejon samborski. Starostwo Powiatowe, Krosno, 95 pp. (In Polish and Ukrainian)

Skowroński, M., Skowrońska-Wydrzyńska, A. & Dmitrzak-Skowronska, I., 2009. Sanok i okolice. Przewodnik i słownik historyczny. Wydawnictwo „SAN”, Sanok, 96 pp. (In Polish only)

Sozański, J. Z., 2004. Ignacy Łukasiewicz, Życie, dzieło i pamięć 1822-1882. Tekst Sp. z o.o., Bydgoszcz, 96 pp. (In Polish only)

Sozański, J., (ed.) 1996. “Bóbrka - our petroleum heritage”. The Ignacy Łukasiewicz Memorial Museum of Oil Industry in Bóbrka, Krosno, 91 pp. (In Polish and English)

Sozański, J., Kuk, S. & Jaracz, Cz., 2008. Light from the Earth. Tekst Sp. z o.o., Gorlice-Krosno-Jasło-Sanok, 87 pp. (In Polish and English)

Szmyd, J., 2009. Kopalnia Bóbrka – 155 lat wydobycia ropy naftowej. Wiek Nafty, 1: 31-33. (In Polish only)

Zuzak, J., 2009. The Guide. The Ignacy Łukasiewicz Memorial Museum of Oil Industry in Bóbrka. Museum of oil and gas industry foundation, Bóbrka, 80 pp. (In English and Polish)

Zuzak, J., Bielański, J., Sęp, J. & Pudło J., 2005. Krośnieńskie Kopalnictwo Naftowe. Oficyna wydawnicza APLA, Krosno, 149 pp. (In Polish only)
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2009.18.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)