The Starunia collections in the Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine in Lviv

Yuriy M. Chornobay, Daniel M. Drygant

Abstract


In the Natural History Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine in Lviv there is a collection of a famous Pleistocene mammoth and a woolly rhinoceros, the so-called “first rhinoceros” from Starunia. The mammoth and the first rhinoceros were found 102 years ago, on 5th October and 6th November, 1907, respectively, in a shaft of an ozokerite (earth wax) mine near Starunia village (the Eastern Carpathians). The discovery of large Pleistocene mammals in Starunia was a spectacular, worldfamous scientific event. Beside the mammoth and the rhinoceros, many specimens of Pleistocene flora and fauna from Starunia and other places of the Fore-Carpathian region are exhibited in the Lviv Natural History Museum.

Keywords


Starunia, Lviv Natural History Museum, Ukraine, ozokerite, woolly rhinoceros, mammoth, Pleistocene fauna, Pleistocene flora

Full Text:

PDF

References


Abel, O., 1922. Lebensbilder aus der Tierwelt der Vorzeit. Verlag von Gustav Fischer, Jena, 643 pp.

Alexandrowicz, S.W., 2004. Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności. Studia i materiały do dziejów PAU, 3: 261 pp. (In Polish only)

Bayger, J.A., Hoyer, H., Kiernik, E., Kulczyński, W., Łomnicki, M., Łomnicki J., Mierzejewski, W., Niezabitowski, E., Raciborski, W., Szafer, W. & Schille, F., 1914. Wykopaliska staruńskie. Słoń mamut (Elephas primigenius Blum.) i nosorożec włochaty (Rhinoceros antiquitatis Blum. s. tichorhinus Fisch.) wraz z współczesną florą i fauną. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, 15, 386 pp + atlas (67 tab.). (In Polish only)

Brzęk, G., 1994. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego twórca. Wydawnictwo Lubelskie Nowe, Lublin.

Chornobay, Y.M. & Kotarba, M.J. (eds), 2008. Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni. Materiały II Międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 100-rocznicy znalezienia mamuta i pierwszego nosorożca włochatego w Staruni w 1907 roku. Starunia – Lviv – Ivano-Frankivsk – Kraków, 15-17 maja 2008, 194 pp. (in Ukrainian and Polish).

Gerlach, T., 1993. Konferencja z okazji 85-lecia znalezisk paleontologicznych w Staruni na Przedkarpaciu. Przegląd Geograficzny, 65: 243-244.

Granoszewski, W., 2002. Szczątki roślinne towarzyszące wykopaliskom mamuta i nosorożca włochatego w Staruni (Ukraina) w latach 1907 i 1929. Wiadomości Botaniczne, 46 (3-4): 29-34.

Kotarba, M.J. (ed.), 2005. Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, Warszawa-Kraków, 218 pp.

Kotarba, M.J., 2009. The Starunia palaeontological site and idea of Ukrainian-Polish trans-border geoturist trail “Traces of large, extinct mammals, earth wax, oil and salt: from Starunia to Kraków”. Geoturystyka, This volume.

Kotarba, M.J. (ed.), 2009. Interdisciplinary studies (2006-2009) at Starunia (Carpathian region, Ukraine) – the area of discoveries of woolly rhinocerouses. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79 (3): 217-480.

Kubiak, H., 1994. Starunia - w 85 rocznicę pierwszych odkryć paleontologicznych. Wszechświat, 95: 295-299. (In Polish only)

Kubiak, H., 2001. Unique preservation of mammoth carcass. Proceedings of the 1st International Congress “The World of Elephants”, Roma, 376 pp.

Kubiak, H., 2009. The Starunia collections in the Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences in Kraków. Geoturystyka, This volume.

Kubiak, H. & Drygant, D.M., 2005. The Starunia collections in Lviv and Kraków natural history museums and history of palaeontological studies. In: M. J. Kotarba (ed.), Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses. Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, Warszawa-Kraków: 37-44.

Müller, A.H., 1970. Lerbuch der Paläozoologie. G. Fischer Verlag, Jena. 3. Vertebraten. Teil 3. Mammalia, 855 pp.

Nowak, J., Panow, E., Tokarski, J., Szafer, W. & Stach, J., 1930. The second woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis Blum.) from Starunia, Poland. Bulletin Internationale de l’ Académie Polonaise des Sciences et des Lettres de Cracovie, B: 1-47.

Szafer, W., 1930. The Diluvial Flora in Starunia. In: Nowak, J., Panow, E., Tokarski, J., Szafer, W. & Stach, J. (eds.), The second woolly rhinoceros (Coelodonta antiquitatis Blum.) from Starunia, Poland. Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres de Cracovie, Ser. B, Cracovie: 12-21.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2009.18.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)