Therapeutic waters as geotourism values of the Polish Baltic sea coast

Arkadiusz Krawiec

Abstract


The oldest spa towns in the Polish Lowland have developed on the basis of brines from which salt used to be refined. This article presents conditions for the occurrence of medicinal (therapeutic) waters on the Polish Baltic Sea coast. It discusses the development of naturopathy in the area and presents brine water intakes and their utilisation. Moreover, the main tourist attractions of the spa towns and chances for the development of health tourism in the area are enumerated.

Keywords


therapeutic waters, geotourism values, health resort, Baltic coast area

Full Text:

PDF

References


Chowaniec, J., Zuber, A., 2008. Touristic geoattractions of Polish Spas. Przegląd Geologiczny, 56: 706–711.

Ciężkowski, W., Chowaniec, J., Górecki, W., Krawiec, A., Rajchel, L., Zuber, A., 2010. Mineral and thermal waters of Poland. Przegląd Geologiczny, 58: 762–774.

Dowgiałło J., 1965. Solanki Pomorza Zachodniego. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin.

Kaczor, D., 2006. The salinity of groundwater in Mesozoic and Cenozoic aquifers of NW Poland – origin and evolution. In: Hydrogeology and hydrogeochemistry (ed J. Dowgiałło), cz. II. Studia Geologica Polonica, 126: 5–76.

Kolago, C., 1964. Wody mineralne województwa szczecińskiego i perspektywy ich wykorzystania. Przegląd Zachodnio-Pomorski, 5: 65–85.

Krawiec, A., 2002. Studium hydrogeologiczne wód leczniczych antyklinorium kujawsko-pomorskiego (PhD dissertation). Arch. UMK. Toruń.

Paczyński, B., Płochniewski, Z., 1996. Wody mineralne i lecznicze Polski. Państw. Inst. Geol. Warszawa.

Ponikowska, I., 2007. Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. (Dz.U. 2006 Nr 32, poz. 220, z późniejszymi zmianami).

Sawińska, A. 2009. Produkt turystyki uzdrowiskowej jako markowy produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego. Ekonomiczne problemy turystyki, Uniw. Szczec., 567: 301–312.

Słomka, T., Kicińska, A., 2009. Turystyka uzdrowiskowa i rekreacja jako podstawa nowoczesnego produktu uzdrowiskowego. XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna, 161–165.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2012.28-29.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)