Geotourism during excursions in the northeastern part of The Gorce National Park

Maria Barmuta

Abstract


The Gorce Mountains National Park is located on the southern part of the Małopolska Province in Poland. Despite the lack of spectacular geological attractions it is a very good site to promote Earth Sciences knowledge and especially to educate in geology. The example of the on-day excursion going along the touristic trails within The Gorce Mountains National Park is being described in the presented paper. The author described great diversity of the geological and geomorphological elements, presenting educational values.

Keywords


Flysch Carpathians, Gorce Mountains, geotourism, geomorphology

Full Text:

PDF

References


Burtan, J., Paul, Z., Watycha, L., 1976. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1 : 50000. Arkusz Mszana Górna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Burtan, J., Paul, Z., Watycha, L., 1978. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50000. Arkusz Mszana Górna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 70 pp.

Cieszkowski, M., 1985. Stop 22: Nowy Targ–Samorody. Main Geotraverse of the Polish Carpathians (Cracow–Zakopane). In: Birkenmajer K. (ed.), Guide to Excurssion 2. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 54–58.

Cieszkowski, M., Oszczypko, N., Polak, A., Zuchiewicz, W., 1998. Operat ochrony zasobów i walorów przyrody nieożywionej i gleb w Gorczańskim Parku Narodowym. Manuskrypt. Biblioteka GPN, Poręba Wielka.

Kondracki, J., 1978. Karpaty. Warszawa, 271 pp.

Korpak J., Kruszelnicka D., 2009. Mapa udostępnienia GPN w skali 1 : 25 000. Wydawnictwo Kartograficzne Compass, Kraków.

Książkiewicz, M., 1966. Geologia regionu babiogórskiego. Przewodnik XXXIX Zjazdu PTG. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 1–58.

Oszczypko, N., 1979. Budowa geologiczna północnych stoków Beskidu Sądeckiego między Dunajcem a Popradem (płaszczowina magurska). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 49: 293–325.

Oszczypko, N., 1992. Late Cretaceous throuth Paleogene evolution of Magura Basin. Geologica Carpathica 43, 6: 333–338.

Oszczypko, N., Malata, E., Oszczypko-Clowes, M., 1999. Revised position and age of deposits on the northern slope of the Gorce Range (Bystrica Subunit, Magura Nappe, Polish Western Carpathians). Slovak Geological Magazine, 5, 4: 235–254.

Oszczypko, N., Malata, E., Bąk, K., Kędzierski, M., Oszczypko-Clowes, M., 2005. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Albian-Lower/Middle Eocene flysch deposits in the Bystrica and Raca Subunits of the Magura Nappe; Western Flysch Carpathians (Beskid Wyspowy and Gorce Range, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 27–69.

Różański, W., 2006. Gorczański Park Narodowy – 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Wydawnictwo Gorczański Park Narodowy, 339 pp.

Watycha, L., 1963. Flisz magurski południowej części Gorców. Przegląd Geologiczny, 8: 371–379.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2011.3-4.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)