The quarry in Kozy as a geotourist attraction and the object of natural and cultural heritage in the context of sustainable development

Jarosław Badera, Oimahmad Rahmonov, Tomasz Parusel

Abstract


The Paper presents scientific-educational and sport-recreational values of an abandoned quarry of the Carpathian sandstones in Kozy (Bielsko-Biała region), paying special attention to possibilities of its wide-defined touristic reclamation in accordance with rules of the sustainable development.

Keywords


sustainable development, mining, revitalization, vegetation succession, Carpathians

Full Text:

PDF

References


Alexandrowicz, Z., Poprawa, D. (ed.), 2000. Ochrona georóżnorodności w Polskich Karpatach. Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej S.A., Warszawa.

Blarowski, A., Chylak, A., Jarząb, J., Jańczyk, P., Miler-Jańczyk, A., Skucha, M., Strzałkowska, E., Giza, T., 2003. Program ochrony środowiska Gminy Kozy. Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., Bielsko-Biała.

Chwastek, J., Janusz, W., 1992. Kamieniołom – „rana w krajobrazie” czy zabytek przyrody nieożywionej? Zesz. Nauk. AGH, Górnictwo 16/2: 135–143.

Chwastek, J., Janusz, W., Mikołajczak, J., 1998. Przyrodnicze wartości odkrywkowych wyrobisk górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, 2–3: 49–60.

Golonka, J., Oszczypko, N., Ślączka, A., 2000. Late Carboniferous-Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region and adjacent areas. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70, 2: 107–136. (in English)

Górna, M., 2006. Kamieniołomy w paśmie Magurki Wilkowickiej obiektami geoturystycznymi. Geoturystyka, 3: 57–62.

Jędrzejko, K., 1998. Szata roślinna. In: Borutko, T. (ed.), Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy w Kozach. Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.

Jędrzejko, K. & Żarnowiec, J., 1986. Mchy okolic Kóz w województwie bielsko-bialskim (Beskid Mały, Pogórze Śląskie). Acta Biologica Silesiana, 4: 125–140.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy. Uchwała nr XXXV/263/06 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2006.

Nieć, M., Pietrzyk-Sokulska, E., Gądek, R. & Lisner-Skórska, J., 2008. Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie – doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 24, 4/4: 251–258.

Nita, J., Myga-Piątek, U., 2005. Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, 3: 53–70.

Peterko, A., Giza, T., Jańczyk P., 2009. Plan odnowy miejscowości Kozy na lata 2008–2015. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/222/09 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2009.

Pietrzyk-Sokulska, E., 1999. Criteria, possibilities, and examples of abandoned quarry utilization. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 15, 4: 71–89 (in English).

Pinińska, J., 2003. Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał, cz. IV – Karpaty fliszowe (katalog). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Pukowska-Mitka, M. & Szczypek, T., 1998. Ogólna charakterystyka geograficzna. In: Borutko T. (ed.), Z dziejów parafii świętych Szymona i Judy w Kozach. Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.

Rozporządzenie Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Dziennik Urzędowy Województwa Bielskiego nr 9/98, poz. 110.

Unrug, R., 1959. Spostrzeżenia nad sedymentacją warstw lgockich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 29, 2: 197–225.

Unrug, R., 1977. Ancient deep-sea traction currents in the Lgota Beds (Albian) of the Carpathian Flysch. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 47, 3: 355–370 (in English).

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS

http://kozy.vot.pl/o-kozach/kamieniolom-w-kozach/

www.iop.krakow.pl/geosites/

www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?wojewodztwo/

rezerwaty_i_parki

www.kozy.pl/biuletyn/pliki/3.doc – Wiadomości Koziańskie (The Kozy News) No. 2/2002

www.mos.gov.pl/kategoria/2398_katalog_obiektow_geoturystycznych_w_polsce

www.pgi.gov.pl/surowce_mineralne
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2011.3-4.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)