The significance of therapeutic waters of Swoszowice, Krzeszowice and Mateczny in the development of spa tourism // Znaczenie wód leczniczych Swoszowic, Krzeszowic i Matecznego dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej

Izabela Jamorska

Abstract


Mineral waters have been applied for therapeutic purposes in Cracow since the fifteenth century. The complex geological structure of this area has had considerable influence upon various hydrogeological conditions. Sulphide waters in Cracow and in its vicinity are connected to the presence of gypsiferous formations occurring within the Miocene rocks deposits. Sulphide mineral waters help to treat such cases as: osteoarthritis, diseases of digestive system and nervous system, foodborne diseases, skin diseases, and illnesses of movument organs. The springs of those waters are located in a region that is particularly attractive to tourists. Both historical and natural attractions of Cracow and its neighbouring area create a big opportunity for further development of spa tourism there. This fashionable form of recreation may help old forgotten sulphide waters and Cracow health resorts revive their glamour.

//

Wody mineralne znane były i stosowane w Krakowie w celach leczniczych od XVw. Skomplikowana budowa geologiczna tego obszaru wpływa na różnorodne warunki hydrogeologiczne. Wody siarczkowe Krakowa i okolic związane są z obecnością na tym obszarze utworów gipsonośnych występujących w obrębie piętra mioceńskiego. Siarczkowe wody lecznicze pomagają w leczeniu takich dolegliwości jak: choroby zwyrodnieniowe stawów, schorzeń skóry, przewodu pokarmowego, systemu nerwowego, zatruć pokarmowych i pourazowych narządu ruchu. Źródła tych wód znajdują się w atrakcyjnym turystycznie regionie Polski. Zarówno historyczne, jak i przyrodnicze atrakcje Krakowa i okolic stwarzają ogromne możliwości rozwoju na tym obszarze turystyki uzdrowiskowej. Ta modna w obecnych czasach forma wypoczynku może pomóc zapomnianym wodom siarczkowym i uzdrowiskom krakowskim przywrócić ich dawną świetlność.


Keywords


therapeutic water; groundwater conditions; turism; spa; recreations areas // woda lecznicza; warunki hydrogeologiczne; turystyka; uzdrowisko; obszary rekreacji

Full Text:

PDF

References


Alkhafaji A., 2003. Strategic Management. Haworth Press.

Burzyński T., Dryglas D., Golba J., Bartosik A., 2005: Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. Z o. o.

Dukiet M., 1967. Wody mineralne i kąpiele lecznicze. Wyd. PAN - Oddział w Krakowie. Tom 43.

Golba J., 2007. Perspektywa rozwoju polskich uzdrowisk. Jedziemy do Wód w... .-2007, 2, 29-33.

Gradziński R., 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wyd. Geol., Warszawa.

Gradziński R., 1993. Mapa geologiczna obszaru krakowskiego bez osadów czwartorzędowych i lądowych utworów trzeciorzędowych.

Jagusiewicz A., 2002. Infrastruktura turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Warszawa, s. 55.

Jeleń B., 2005. Turystyka w miejscowościach uzdrowiskowych. Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, VII.

Kleczkowski A. S., Myszka J. 1989. Hydrogeologia Krakowa [W:] Przew. LX Zjazdu PTG, 14–16 września, Kraków. s. 170–174.

Ney R., 2002. Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolic. Wyd. Inst. GSMiE PAN, Kraków.

Oszczypko N., Krzywiec P., Papadyuk I., Peryt T., 2006. Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine): Its Sedimentary, Structural, and Geodynamic Evolution. In: J. Golonka and F. J. Picha, eds., The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources: AAPG, Memoir 84: 293-350.

Porwisz A., Porwisz B., Grządziel A., Janusz M., 2008. Operat Uzdrowiska Swoszowice gminy miejskiej Kraków.

Radwan J., Józefo I., 1984. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych dla celów leczniczych z utworów trzeciorzędowych w kat. „B” dla zaopatrzenia Zakładu „Mateczny” w Krakowie. Przedsiębiorstwo hydrogeologiczne, Kraków.

Rajchel L., 2000. Uzdrowisko nie uzdrowione. Geoturystyka dla każdego. Dziennik Polski, 25.

Rutkowski J., 1993. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali1:50000, Arkusz Kraków (973). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 5–46.

Ryba B., 2005. Szczęśliwy kogo widok tych wdzięków zachwyca, z których słynie Krzeszowic pyszna okolica. Multis Multum, 2005, s. 12-13.

Uchwała Nr XXVIII/249/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23. 12. 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, nr 209.

http://malopolskie.parki.org/krkswoszowice2

http://www.relaxcare.pl

http://www.krzeszowice.net4.pl

http://www.bip.krakow.pl
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2008.15.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en